Archiwum

Zakończone projekty:

Mosty 2021

O projekcie: Projekt MOSTY 2021 skierowany jest głównie do uchodźców/czyń przebywających wOśrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, w okolicy tego ośrodka, w którym nasza organizacja jest

Czytaj więcej »

More than words

Projekt „More than words” w ramach Programu Erasmus+ Projekt More than Words ma na celu poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich

Czytaj więcej »

Projekty archiwalne

Realzowane w latach 2010 - 2017:

Wiadomość w butelce

For English scroll down “Szacuje się, że do 2025 roku ponad połowa populacji świata będzie cierpieć z powodu niedoboru wody” Projekt “Wiadomość w Butelce” zagłębiał się

Czytaj więcej »

Dla wspólnego dobra

Информация о проекте For English scroll down Projekt “Dla wspólnego dobra. Szkolenia organizacji obywatelskiej w udińskiej mniejszościowej grupie etnicznej w Azerbejdżanie” miał na celu wsparcie

Czytaj więcej »

My Obywatele

Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zostało partnerem lokalnym, łódzkiego Stowarzyszenia “Obywatele Obywatelom”, w projekcie “My Obywatele”, współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii

Czytaj więcej »

Głosem Kobiet

Projekt “Głosem kobiet” to szereg działań edukacyjnych i kulturalnych zmierzających do przeciwdziałania mowie nienawiści, dyskryminacji oraz aktom nietolerancji w miejscowościach na Lubelszczyźnie, w których znajdują

Czytaj więcej »

Chcemy mieszkać w Polsce

„Chcemy mieszkać w Polsce” to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa, skierowany głównie do cudzoziemców

Czytaj więcej »

Obcy? Zbliżenia

Projekt „Obcy? Zbliżenia” był skierowany do mieszkańców i mieszkanek dwóch ośrodków dla uchodźców: w Niemcach- Leonowie i w Łukowie, a w pierwszej edycji (EFU 2009

Czytaj więcej »

Realzowane w latach 2000 - 2010

Razem dla czystej gminy

Śmieciosztuka czyli sztuka recyklingu to warsztaty ekologiczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, w trakcie których używane były tylko materiały z recyklingu. W ramach projektu powstały obiekty

Czytaj więcej »

Inny znaczy interesujący

Dotacja w ramach Programu Phare “Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej”. Styczeń – wrzesień 2005 roku. Koordynacja Ewa Kozdraj, kierowniczka merytoryczna – Justyna Otwinowska. Celem projektu było wypracowanie

Czytaj więcej »

Projekt wymiany młodzieżowej

Projekt zrealizowany w ramach Programu “Młodzież”. Akcja 1- “Wymiany Młodzieżowe”. Koordynacja Nicole Grospierre-Słomińska. Wymiana nastąpiła pomiędzy młodzieżą z Kamionki a młodzieżą z gminy Gourin we

Czytaj więcej »

Młodzieżowe Kroniki Społeczne

Projekt “Młodzieżowe Kroniki Społeczne” finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Termin realizacji: wrzesień- grudzień 2006 roku. Koordynacja: Ewa

Czytaj więcej »

Wolontariat 2008

W dniach 22-31 lipca 2008 roku zorganizowaliśmy obóz wolontariacki, którego bohaterami było pięć osób z Holandii. Przyjechali do nas dzięki holenderskiej organizacji IBO. W ramach

Czytaj więcej »

Edukacja zdrowotna w Golok Toe

Projekt “Edukacja zdrowotna w Golok Toe” finansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu “Pomoc zagraniczna 2007”. Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2007 roku.  Koordynacja:

Czytaj więcej »

Akademia bębniarska

Projekt “Akademia bębniarska” był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Termin realizacji: lipiec-

Czytaj więcej »

Śladami najpiękniejszych bajek

Projekt “Śladami najpiękniejszych bajek” finansowany był przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach Programu “Pożyteczne ferie”. Czas realizacji: styczeń – luty 2006 roku. Koordynacja: Ewa Kozdraj. 

Czytaj więcej »

Wolontariat 2006

W sierpniu 2006 roku w Bratniku gościliśmy wolontariuszki i wolontariuszy z Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii i Szwajcarii, w ramach programu wolontariackiego Stowarzyszenia “Jeden Świat”, polskiego

Czytaj więcej »