Archiwum

2019

Grant Instytucjonalny Fundacji im. Stefana Batorego

Grant Instytucjonalny Fundacji im. S. Batorego Działamy w obszarze wsparcia integracji i edukacji uchodźczyń/ców, migrantek/tów i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Przez ostatnie dziewięć lat zdobywałyśmy/liśmy cenną wiedzę i doświadczenie w tym obszarze i dalsze plany rozwoju organizacji są silnie skierowane w stronę pracy „z i na rzecz” tych grup oraz pracy ze społecznością lokalną. Od kilku [...]

Zrób to sam – Do it Yourself II edycja

II edycja projektu „Zrób to sam! - DIY!” wpisała się w Program Operacyjny „Dzielnice Kultury”, „Kultura i edukacja”, „Lublin dla dzieci”, poprzez organizację warsztatów, które wzbogaciły ofertę wydarzeń artystycznych i kulturalnych w miejscach Lublina o ograniczonym dostępie do kultury, a także w priorytet „Edukacja kulturalna i artystyczna”, poprzez realizację zajęć plastycznych w dzielnicy Felin z [...]

Brzechwa dzieciom – język polski nie jest trudny!

"Brzechwa dzieciom – język polski nie jest trudny!”, to projekt finansowany ze  środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1.Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uchodźczych mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, uczęszczających do szkoły lub rozpoczynających edukację szkolną od września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5. Cel ten został osiągnięty poprzez: - przeprowadzenie [...]

Przeciwdziałanie mowie nienawiści i antydyskryminacji w lubelskich szkołach

Projekt „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach” to pilotażowe działanie adresowane do lubelskich szkół ponadgminazjalnych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania mowie nienawiści w środowisku szkolnym i przestrzeni online oraz dyskryminacji. Z uwagi na to, że przeciwdziałanie tym zjawiskom jest zadaniem szkoły, naszym celem nie jest przejęcie tych zadań, ale wsparcie środowiska pedagogicznego [...]

2018

Nasz Lublin-nasz dom – II edycja

Jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2017 roku, w ramach obchodów 700-lecia Miasta. Zakłada czynny udział konkretnej grupy osób, którym zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjne warsztaty: wokalne , muzyczne i etniczne, w czterech pięciogodzinnych cyklach. Warsztaty wokalne prowadzi Elżbieta Rojek, warsztaty muzyczne – Tomasz Kozdraj, a etniczne są prowadzone przez cztery różne osoby, przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych [...]

Nasza kultura i tradycja o czym możemy sobie opowiedzieć?

Głównym celem projektu „Nasza kultura i tradycja – o czym możemy sobie opowiedzieć?”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej było: 1.Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uchodźczych mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, uczęszczających do szkoły lub rozpoczynających edukację szkolną od września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5. Cel ten został osiągnięty poprzez: przeprowadzenie 40 [...]

2017

Obcy? Zbliżenia – razem bezpieczniej

[For English scroll down] Projekt „OBCY? Zbliżenia – razem bezpieczniej” realizowany był ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowanego ze środków The Velux Foundations oraz środków pozyskanym w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego. Od 2009 roku współpracujemy z ośrodkami dla cudzoziemców i szkołami, do których uczęszczają dzieci uchodźcze na Lubelszczyźnie. Nasze […]

2015

Chcemy mieszkać w Polsce

„Chcemy mieszkać w Polsce” to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa, skierowany głównie do cudzoziemców i cudzoziemek z pobytem tolerowanym, osób po abolicji oraz do społeczeństwa polskiego. Działania projektowe miały miejsce głównie na terenie Lublina i Łukowa, ale także w mniejszych miejscowościach Lubelszczyzny. Głównym celem […]

Chcemy mieszkać w Polsce – Letnia Szkoła Umiejętności

W ramach projektu Chcemy mieszkać w Polsce – Letnia szkoła umiejętności, zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży z dwóch ośrodków dla cudzoziemców: z Łukowa i z Lublina, fascynujący, niebanalny sposób spędzenia wakacji (8 tygodni).   Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy osoby posiadające doświadczenie w edukacji międzykulturowej oraz osoby z doświadczeniem uchodźczym. Oprócz intensywnej nauki języka polskiego (80 godzin) oraz […]

Bajkowe ogrody – nasz sposób na integrację

W ramach projektu „Bajkowe ogrody – nasz sposób na integrację”, przeprowadziliśmy kilka działań, które miały na celu z jednej strony przygotowanie dzieci uchodźczych do nauki w polskich szkołach, z drugiej zaś integrację ze środowiskiem lokalnym. Działania były prowadzone w dwóch Ośrodkach dla Cudzoziemców w Łukowie i Bezwoli. Lekcje języka polskiego odbywały się podczas wakacji, a […]

Nasz latawcowy zawrót głowy w Bronowicach

[For English scroll down] Projekt „Nasz latawcowy zawrót głowy w Bronowicach”- nawiązuje do kluczowego obszaru, zawartego w Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013- 2020 – „Rozwój kultury w dzielnicach”. Zgodnie z tym priorytetem, projekt jest wzbogaceniem oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Bronowice, poprzez realizację takich działań z zakresu edukacji kulturalnej jak: warsztaty […]

Głosem Kobiet

Projekt “Głosem kobiet” to szereg działań edukacyjnych i kulturalnych zmierzających do przeciwdziałania mowie nienawiści, dyskryminacji oraz aktom nietolerancji w miejscowościach na Lubelszczyźnie, w których znajdują się ośrodki dla cudzoziemców i cudzoziemek. Głównymi bohaterkami projektu są kobiety – uchodźczynie, osoby, które zmuszone były opuścić kraje swojego pochodzenia i rozpocząć życie w Polsce. Starałyśmy się je zachęcić […]

2014

Nasz latawcowy zawrót głowy

“Nasz latawcowy zawrót głowy”  to partnerski projekt Stowarzyszenia “Dla Ziemi” oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Generała W. Sikorskiego w Łukowie, współfinansowany w ramach Programu “Akademia Orange” Fundacji Orange, pod patronatem TV Master oraz Wydawnictwa “Wspólnota”.   Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży z dwóch środowisk – polskiego i uchodźczego, poprzez działania z zakresu […]

Alternatywni 2014 – chcemy zostać tutaj

[For English scroll down] Projekt „Alternatywni 2014 – chcemy zostać tutaj” skierowany był bezpośrednio do 20 młodych mieszkańców i mieszkanek wiejskiej gminy Kamionka, w wieku od szesnastu do trzydziestu lat, którzy chcieli zdobyć umiejętności w zakresie tworzenia alternatywnej społeczności i ochrony dziedzictwa kulturowego i biologicznego naszego regionu. Nasza grupa inicjatywna, licząca na razie 6 uczestników […]

Obcy? Zbliżenia

Projekt „Obcy? Zbliżenia” był skierowany do mieszkańców i mieszkanek dwóch ośrodków dla uchodźców: w Niemcach- Leonowie i w Łukowie, a w pierwszej edycji (EFU 2009 i 2010) prowadziliśmy go w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i ze Stowarzyszeniem Homo Faber. Podczas realizacji projektu obejmującego: naukę języka angielskiego dla dzieci i dorosłych,  warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne […]

2013

Obcy? Zbliżenia – Klimat dla integracji

Projekt “Obcy? Zbliżenia – Klimat dla integracji” poruszał problematykę ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   Jakie działania były zrealizowane? Działanie 1 Przygotowanie materiałów merytorycznych do warsztatowej części zadania. Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przygotowała materiały do umieszczenia na internetowej platformie edukacyjnej. Platforma jest dostępna dla uczniów nauczycieli i dyrekcji […]

My Obywatele

Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zostało partnerem lokalnym, łódzkiego Stowarzyszenia “Obywatele Obywatelom”, w projekcie “My Obywatele”, współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przez cały czas trwania projektu rozbudowywaliśmy lokalną sieć organizacji społecznych poprzez współpracę i wciąganie ich do wspólnych działań, planowanie wspólnych przedsięwzięć. Zasięg działań- Lubelszczyzna. W ramach naszych działań w […]

2012

Obcy? Zbliżenia – zaśpiewaj mi o Kaukazie

W ramach projektu “Obcy? Zbliżenia”- zaśpiewaj mi o Kaukazie”, przybliżaliśmy zagadnienia edukacji globalnej młodym ludziom (koniec gimnazjum, szkoła średnia), z terenu Powiatu Lubartowskiego, dla których ta tematyka jest mało znaną. Projekt składał się z trzech elementów. 1. Nagranie utworu muzycznego – pieśni, w profesjonalnym studiu, przez idola sceny ragga/dancehall- Juniora Stressa, któremu towarzyszył zespół muzyczny […]

Obcy? Zbliżenia – Edukacja przez zabawę

Projekt “Obcy? Zbliżenia” został zapoczątkowany przez naszą organizację oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2009 roku. W ramach projektu, który podzielony został na mniejsze części, zajmowaliśmy się edukacją, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Projekt “Obcy? Zbliżenia – Edukacja przez zabawę”  adresowany był głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych klas szkoły podstawowej. Na […]

Dla wspólnego dobra

Информация о проекте For English scroll down Projekt “Dla wspólnego dobra. Szkolenia organizacji obywatelskiej w udińskiej mniejszościowej grupie etnicznej w Azerbejdżanie” miał na celu wsparcie udińskiej mniejszości etniczno- religijnej. W ramach projektu zaplanowaliśmy: wizytę studyjną trzech przedstawicieli Albańsko–Udińskiej Wspólnoty Chrześcijańskiej Republiki Azerbejdżanu w Polsce, która odbyła się w sierpniu 2012. Podczas wizyty przedstawiciele wspólnoty zapoznali […]

Wiadomość w butelce

For English scroll down “Szacuje się, że do 2025 roku ponad połowa populacji świata będzie cierpieć z powodu niedoboru wody” Projekt “Wiadomość w Butelce” zagłębiał się w badanie paradoksu potencjału wody – żywiołu, który tworzy zarówno piękno i życie, jak i konflikt i niepokój. “Wiadomość w Butelce” kreuje twórczą atmosferę dla trenerów pracujących z młodzieżą i młodych Europejczyków w […]

2011

Ocalić polskie nasiona – stop GMO

Działania na rzecz wsparcia i popularyzacji polskiego rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego Aktualności: 17 grudnia 2011 roku w Lubartowie grupa około 200 osób uczestniczących w imprezie Kultura i Natura, powiedziała NIE dla niszczenia polskiego rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego W akcję włączyły się zespoły: Wschodni Sambastion, Miąższ i Słoma z Przedwietrzem oraz grupa Fire Show Antares. Bardzo […]

2010

GREAT – Global Rights: Europeans Acting Together

Stowarzyszenie Ekologiczne “Dla Ziemi” wzięło udział w międzynarodowym projekcie “Great – Global Rights: Europeans Acting Together”. Celem projektu było kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka. Projekt w Polsce koordynowały: Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji, które zaprosiły min. nasze stowarzyszenie do współpracy. Wszystkie biorące udział w projekcie organizacje zorganizowały wspólną […]

2009

Obcy Zbliżenia: Czeczeńskie dzieciństwo

Projekt „OBCY? Zbliżenia- Czeczeńskie dzieciństwo”- jest skierowany do kilku grup docelowych: nauczycieli szkoły, do której uczęszczają dzieci uchodźców w Łukowie, do społeczności lokalnej zamieszkującej okolice ośrodków dla uchodźców oraz do społeczności Lublina – mieszkańców i studentów lubelskich uczelni. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Homo Faber i Koło Dziennikarskie Studentów UMCS Wydziału Politologii. Projekt miał na celu zmianę postrzegania […]

2008

Wolontariat 2008

W dniach 22-31 lipca 2008 roku zorganizowaliśmy obóz wolontariacki, którego bohaterami było pięć osób z Holandii. Przyjechali do nas dzięki holenderskiej organizacji IBO. W ramach work campu udało nam się oglinować dużą salę w naszym ośrodku oraz trochę posprzątać teren.  Gorące podziękowania dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek: Charlotte, Femke, Hanna, Joop, Chiel oraz pana Jeroena de Haan z organizacji IBO Polska […]

Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju na przykładzie wybranych państw

Projekt ‘”Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju na przykładzie wybranych państw” był realizowany w ramach konkursu “Edukacja Rozwojowa” Fundacji Edukacja dla Demokracji i jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r . – wrzesień – grudzień 2008.   Projekt skierowany był trzech grup docelowych: środowiska akademickiego Lublina, […]

2007

Bliżej gwiazd – prof. Wolszczan mieszkał kiedyś w małym miasteczku

Projekt “Bliżej gwiazd – profesor Wolszczan mieszkał kiedyś w małym miasteczku” realizowany był w ramach dotacji przyznanej w ramach Programu Fundacji PZU “Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach”. Termin realizacji: wrzesień 2006 – lipiec 2007 rok. Koordynacja – Ewa Kozdraj.   Od października 2006 roku do kwietnia 2007 roku w Zespole Szkół […]

Między nami – pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami

Projekt “Między nami – pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami” finansowany był przez Fundację PZU oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Termin realizacji: listopad 2006 – wrzesień 2007 rok. Koordynacja – Ewa Kozdraj.   Celem projektu “Między nami – pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami” i marzeniem koordynatorki jest nawiązanie autentycznej więzi międzypokoleniowej. Projekt miał bieg dwutorowy. […]

Edukacja zdrowotna w Golok Toe

Projekt “Edukacja zdrowotna w Golok Toe” finansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu “Pomoc zagraniczna 2007”. Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2007 roku.  Koordynacja: Ewa Kozdraj. Monitoring: Justyna Laskowska- Otwinowska.   Projekt skierowany był do społeczności lokalnej mieszkającej na terenie Golok Toe w okręgu Sichuan w Chinach. Jest to społeczność lokalna z terenu trzech wsi. […]

Akademia bębniarska

Projekt “Akademia bębniarska” był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Termin realizacji: lipiec- grudzień 2007. W ramach projektu przeprowadziliśmy w ciągu trzech miesięcy osiemnaście spotkań warsztatowych z zakresu nauki robienia instrumentów muzycznych typu bębny- djembe i conga. Z kawałków surowego drewna powstały pięknie brzmiące […]

2006

Śladami najpiękniejszych bajek

Projekt “Śladami najpiękniejszych bajek” finansowany był przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach Programu “Pożyteczne ferie”. Czas realizacji: styczeń – luty 2006 roku. Koordynacja: Ewa Kozdraj.    Naszym projekt skierowaliśmy do najmłodszych mieszkańców gminy Kamionka- do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W ramach projektu, podczas ferii zimowych, zorganizowaliśmy kółko teatralne i przez dwa […]

Wolontariat 2006

W sierpniu 2006 roku w Bratniku gościliśmy wolontariuszki i wolontariuszy z Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii i Szwajcarii, w ramach programu wolontariackiego Stowarzyszenia “Jeden Świat”, polskiego oddziału  Service Civil International. Koordynatorką wolontariatu była Ania Hernik z naszego stowarzyszenia.    

Młodzieżowe Kroniki Społeczne

Projekt “Młodzieżowe Kroniki Społeczne” finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Termin realizacji: wrzesień- grudzień 2006 roku. Koordynacja: Ewa Kozdraj. Celem naszego projektu było przeszkolenie uczniów (około 50 osób) Zespołu Szkół w Kamionce w zakresie reguł przejrzystości władzy, zachowań antykorupcyjnych i drogi skargi obywatelskiej oraz wybranej kilu-osobowej grupy […]

Wokół Dachu Świata – kultura i prawa człowieka

Projekt “Wokół Dachu Świata – kultura i prawa człowieka prowadzony był we współpracy z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury.  Działanie współfinansowane było przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 roku. Autorka projektu – Ewa Kozdraj.    W ramach projektu odbyły się następujące spotkania w Lubartowskim Ośrodku Kultury: 17 […]

2005

Partnerstwo “Luba Kraina”

Po to, by móc efektywniej rozwijać nasz Region, a także starać się o fundusze Unii Europejskiej coraz bardziej niezbędne jest wykazanie umiejętności współpracy partnerskiej pomiędzy lokalnymi instytucjami publicznymi, pozarządowymi i sektorem prywatnym. Stąd zrodziła się potrzeba osiągnięcia takiego porozumienia.W dniu 10 stycznia 2005 roku w  Urzędzie Gminy Kamionka z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego “Dla Ziemi” odbyło […]

Razem dla czystej gminy

Śmieciosztuka czyli sztuka recyklingu to warsztaty ekologiczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, w trakcie których używane były tylko materiały z recyklingu. W ramach projektu powstały obiekty artystyczne (kukiełki, maski, obiekty przestrzenne, obrazy-collage, mobile). W trakcie warsztatów poznaliśmy zasady segregacji odpadów, a także zagrożenia związane z nadmiernym zaśmiecaniem ziemi.   Warsztaty w ramach projektu “Razem dla czystej […]

Inny znaczy interesujący

Dotacja w ramach Programu Phare “Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej”. Styczeń – wrzesień 2005 roku. Koordynacja Ewa Kozdraj, kierowniczka merytoryczna – Justyna Otwinowska. Celem projektu było wypracowanie pozytywnego obrazu odmienności etnicznej w środowisku wiejsko- miejskim. Chcieliśmy zapoznać młodzież z wielokulturową tradycją regionu, który przed II wojną światową zamieszkiwała zarówno ludność polska, żydowska, niemiecka, romska, jak i na […]

Ocalmy od zapomnienia – integracja przez sztukę

Projekt “Ocalmy od zapomnienia – integracja przez sztukę” realizowany był ramach dotacji Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w Programie “Łączymy Pokolenia”. Czas realizacji projektu: lipiec – październik 2005. Koordynacja – Ewa Kozdraj    Każde pokolenie ma ogromne pokłady wartości, umiejętności i wiedzy, którą może się pochwalić,  może przekazać dalej. Młodzi ludzie są biegli w posługiwaniu się […]

Mieszkać na wsi to nie znaczy mieć mniej szans – Program “Równać szanse 2005”

Projekt realizowany w Programie Równać szanse 2005″, współfinansowany przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności, skierowany do młodzieży wiejskiej oraz młodzieży z małych miast. W ramach projektu miały miejsce dwa rodzaje aktywności: 1. W ciągu trzech miesięcy (od sierpnia do października 2005 roku) zorganizowaliśmy 18 całodniowych spotkań, w trakcie których każda z zaangażowanych osób wykonała samodzielnie bęben, pod okiem […]

2004

Co to znaczy żyć w społeczeństwie? Prawa człowieka jako element życia społecznego

Projekt był finansowany przez  Europejską Fundację Młodzieży ze Strasburga. Koordynacja Ewa Kozdraj.   Projekt realizowany był w Lubartowie w styczniu i w lutym 2004 roku, wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z liceum. Wykładowcami byli dr Justyna Otwinowska – członkini stowarzyszenia oraz Dorota Zybała, obie są absolwentkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.   Projekt miał […]

Projekt wymiany młodzieżowej

Projekt zrealizowany w ramach Programu “Młodzież”. Akcja 1- “Wymiany Młodzieżowe”. Koordynacja Nicole Grospierre-Słomińska.   Wymiana nastąpiła pomiędzy młodzieżą z Kamionki a młodzieżą z gminy Gourin we Francji – był to wyjazd młodzieży do Gourin w Bretanii w kwietniu 2004 roku.   Podczas pobytu w Gourin wszystkie zajęcia odbywały się w mniejszych grupach francusko- polskich. Jedną […]

Kółko artystyczno-teatralne – nasz sposób na spełnienie marzeń

Projekt realizowany był od lipca 2004 do marca 2005 roku. Finansowany był ze środków Programu “Młodzież”. Akcja 3 – “Inicjatywy młodzieżowe”. Koordynacja – Bogna Warszawa.   Grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Kamionce, wspólnie napisała projekt do Akcji 3 “Inicjatywy Młodzieżowe” w ramach Programu “Młodzież” Unii Europejskiej, Był to projekt ośmiomiesięczny zawierający wiele twórczych działań, […]

Spotkanie sieci Wiejskich Aktywnych Społeczności oraz mini festiwal WAS

Projekt był finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu “Kultura na prowincji”. Koordynacja – Ewa Kozdraj.   Spotkanie sieci WAS pod tytułem “Zrównoważony rozwój wiejskich społeczności lokalnych i perspektywy współpracy z Global Ecovillage Network” odbyło się 5 lipca 2004 roku w Kozłówce. Tym razem udało nam się zaprosić na spotkanie […]

2003

Europa bez granic

Projekt prowadzony był na terenie gminy Kamionka w maju i czerwcu 2003 roku. Jego koordynatorką była Ewa Kozdraj. Był to projekt realizowany w ramach programu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej “Teraz Integracja”. Wkład własny do projektu (20% ogólnej kwoty udało nam się pozyskać od lokalnych firm). Naszymi sponsorami (poza głównym darczyńcą UKIE), zostali: 1. Bank Spółdzielczy […]

Twórcze wakacje

Projekt realizowany był w lipcu i sierpniu 2003 roku dzięki dotacji Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu “Pożyteczne wakacje”. Koordynacja Ewa Kozdraj i Elżbieta Pęczuła. “Twórcze wakacje” pozostaną na długo w pamięci naszych dzieci. To co było najważniejsze dla nas, czyli aspekt integracyjny pomiędzy dziećmi “osiedleńców” a dziećmi wiejskimi możemy ocenić na najwyższą ilość punktów. Tak […]

Mecenasi i miłośnicy kultury – cykl niedzielnych spotkań ze sztuką

Projekt finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu “Kultura na prowincji”. Koordynacja Ewa Kozdraj i Elżbieta Pęczuła. W ciągu tych pięciu miesięcy 2003 roku wydarzyło się i mało i bardzo dużo. Mało, bo to wszak tylko jedno spotkanie miesięcznie, jeden wieczór… Ale tak naprawdę to bardzo wiele. Wieczór wieczorowi nie jest […]

Oczy szeroko otwarte – kobiety i demokracja

Projekt finansowany przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych “OŚka”. Koordynacja projektu – Ewa Kozdraj Ośrodek Fundacji “Nowy Staw” w Nasutowie to miejsce europejskich spotkań młodzieży, ośrodkiem Fundacji Polsko- Niemieckiej, miejscem gdzie ciągle odbywają się jakieś spotkania i warsztaty. Położony jest na wsi, na skraju lasu, jest to kompleks ładnych, komfortowych budynków, stylizowanych trochę na stary dwór. […]

Skip to content