Wokół Dachu Świata – kultura i prawa człowieka

Projekt “Wokół Dachu Świata – kultura i prawa człowieka prowadzony był we współpracy z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. 

Działanie współfinansowane było przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 roku. Autorka projektu – Ewa Kozdraj. 

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania w Lubartowskim Ośrodku Kultury:

 • 17 listopada 2006 roku w godzinach 12.00-14.30 – spotkanie z Asią i Edim Pyrkami – podróżnikami, którzy opowiedzieli o swoich wyprawach do Indii i Tajlandii – w programie był pokaz slajdów.
 • 24 listopada 2006 roku w godzinach 9.30-12.00 spotkanie z Marią Wiernikowską – prezentacja filmu z cyklu “Widziałam” o Korei Północnej i dyskusja z autorką oraz z Anną Reich – przedstawicielką organizacji “Jeden Świat” (polskiego ramienia Civil Service International), która opowiedziała o misji i działaniach organizacji.
 • 30-go listopada 2006 roku w godzinach 12.00-14.00 spotkanie z Piotrem Cykowskim z Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tybetu – wykład pod tytułem “Tybet i jego miejsce na mapie świata” oraz z dr Justyną Laskowską-Otwinowską, która opowiedziała o misji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
  Została też otwarta wystawa zdjęć z Tybetu uczestników wyprawy z Tibet House Acala w Warszawie, która była eksponowana w LOK-u do 9 grudnia 2006 roku.
 • Od 30 listopada 2016 roku od godz. 16.00 na wsi w gminie Kamionka odbyła się ceremonia sypania mandali Tary. Ceremonię poprowadził Mnich z klasztoru Kham Nalanda w Tybecie, obecnie rezydent w Ośrodku Buddyjskim Tibet House Acala. Zniszczenie mandali odbyło się 3 grudnia 2006 roku o godz. 12.00.
 • 9 grudnia 2006 roku w godzinach 12.00-17.00 odbyło się spotkanie w LOKu, a w nim:
  – wykład lek. med. Yeshiego Lhosara “Uchodźcy tybetańscy na świecie”,
  – wykład Thinlay Lobsanga “Język i kultura tybetańska”,
  – warsztaty i występ tybetańskiego zespołu muzycznego ” Gaang Seng – Śnieżne Lwy”, wspólne granie,
  – pokaz filmów o Tybecie,
  – degustacja kuchni tybetańskiej.
 • 10 grudnia 2006 roku dzięki specjalnemu zaproszeniu Orkiestry Świętego Mikołaja Mnich A-jam wygłosił w Chatce Żaka podczas Mikołajek Folkowych wykład o symbolice mandali, a wieczorem na zakończenie imprezy na Małej Scenie wystąpił zespół “Śnieżne Lwy”.

Raport z projektu

9 grudnia 2006 roku odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu Stowarzyszenia Ekologicznego “Dla Ziemi” pod tytułem “Wokół Dachu Świata – kultura i prawa człowieka”.
Projekt trwał od początku listopada 2006 roku i w jego ramach mogliśmy gościć podróżników, dziennikarzy, przedstawicieli oraz adeptów organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką praw człowieka, oraz uchodźców tybetańskich mieszkających w Polsce.
W projekcie na terenie Lubartowa wzięło udział około 500 osób, natomiast w Lublinie był to tłum, którego nie potrafiliśmy policzyć.
Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych dzięki współpracy pedagogów polskich i amerykańskich. Jej celem jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym.
Natomiast edukacja rozwojowa ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, ułatwia zrozumienie współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się, prowadzi do świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (przyjętych przez przywódców 189 państw na szczycie ONZ w 2000 roku).
W projekcie odbyliśmy podróż od Indii, poprzez Tajlandię, Koreę Północną, aż dotarliśmy do celu naszej podróży, jakim był Dach Świata – Tybet.


Początkiem było spotkanie z Asią i Edim Pyrkami – podróżnikami, autorami książek, którzy dotarli już niemal do wszystkich zakątków świata. Był to pokaz slajdów, oraz barwne, pogodne opowieści. Następne spotkanie z Anną Reich ze Stowarzyszenia “Jeden Świat” z Poznania, polskiego ramienia Civil Service International miało również przyjemny charakter, gdyż zachęcała młodzież do odbywania pokojowego wolontariatu, na rzecz różnych organizacji, czyli jak można miło spędzić wakacje, jednocześnie działając na rzecz dobra innych ludzi.
Maria Wiernikowska, znana dziennikarka telewizyjna wprowadziła nas w świat, którym rządzi dyktatura, gdzie pojęcie praw człowieka nie istnieje, a ludzie traktowani są jako masa, którą w strachu i terrorze trzyma komunistyczny rząd, była to podróż do Korei Północnej.
Następne spotkanie prowadziło nas w stronę celu podróży, czyli do Tybetu. Naszym gościem był Piotr Cykowski z Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tybetu, który wygłosił wykład pod tytułem “Tybet i jego miejsce na mapie świata”. Towarzyszyła temu wystawa zdjęć uczestników podróży do Tybetu z warszawskiego Tibet House Acala, oraz prelekcja dr Justyny Laskowskiej-Otwinowskiej adeptki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mogliśmy usłyszeć co dzieje się w kraju, będącym od 56 lat w niewoli, którego historia tak bardzo przypomina nam naszą historię. Przez trzy dni naszym gościem był mnich buddyjski A-jam, uciekinier z Tybetu od roku mieszkający w Polsce, który pokazał nam sztukę sypania z piasku mandali, czyli przepięknego obrazu, dzieła sztuki, powstałego w wyniku iście benedyktyńskiej pracy, która po zakończeniu została zniszczona i popłynęła wraz z nurtem rzeki. Był to symbol przemijania, nieuchronności końca wszystkiego.
Ostatnie spotkanie były to wykłady wygłoszone również przez uciekinierów z Tybetu. Pierwszym był wykład lekarza medycyny Jeshiego Lhosara na temat uchodźców tybetańskich na świecie, oraz wykład historyka, nauczyciela sanskrytu Thinlaya Lobsanga na temat języka i kultury tybetańskiej.
Mieliśmy tez możliwość zobaczenia na żywo występu tybetańskiego zespołu folklorystycznego “Gaang Seng- Śnieżne Lwy”, który porwał nas do tańca swoją żywiołową muzykę i przepięknym śpiewem. Mogliśmy tez spróbować przepysznych potraw kuchni tybetańskiej. Wszystkiemu towarzyszył pokaz filmów, obrazujących prawdziwą, dramatyczną sytuację panującą w Tybecie, walkę o prawo do istnienia tego 6-cio milionowego narodu, eksterminowanego systematycznie przez władze Chin.
Grupa Tybetańczyków oraz mnich A-jam zostali zaproszeni w niedzielę na Mikołajki Folkowe w Lublinie, gdzie wykład na temat symboliki mandali oraz występ zespołu zgromadził tłumy ludzi.
Projekt został zrealizowany w ponad 100 procentach, gdyż ostatnia część w Lublinie nie była przewidywana podczas jego pisania i była wynikiem dość spontanicznego zaproszenia.
Całość projektu była filmowana przez członka naszej organizacji reżysera Michała Tarkowskiego i zostanie wkrótce wydana na DVD.