Noclegi

„Witamy i pomagamy – noclegi”

to program, który oferuje tymczasowe bezpłatne zakwaterowanie osobom które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i potrzebują takiej formy wsparcia. Program organizuje i finansuje Fundacja Biedronki.

Dzięki dostępowi do platformy, która umożliwia rezerwację noclegów w kilku tysiącach obiektów noclegowych w całym kraju, możemy pomóc osobom, które zmuszone były upuścić Ukrainę po 24 lutego 2022 roku.

Koszty noclegu (zarezerwowanego zgodnie z Regulaminem programu) finansowane są ze środków pochodzących od Fundacji Biedronki.
https://www.fundacjabiedronki.pl/witamy-i-pomagamy

Фундація “Бедронка” налагодила співпрацю з нами в рамках програми «Ласкаво просимо, а ми допомагаємо – ночівлі». Завдяки доступу до платформи, яка дозволяє бронювати житло у кількох тисячах місць розміщення по всій країні, ми можемо допомогти людям, які були вимушені виїхати з України після 24 лютого 2022 року.

Витрати на проживання (заброньовані згідно з Положенням про Програму) фінансуються за
рахунок коштів Фундації «Бедронки».

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Potrzebujesz informacji lub noclegu?

 Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

+48 665 861 238

ukraina@dlaziemi.org

(telefon czynny od 8.00 do 16.00)

Mówimy po polsku, ukraińsku i rosyjsku.
We speak Polish, Ukrainian and Russian.
Розмовляємо польською, українською та російською.

Jakie są zasady korzystania z noclegu w ramach Programu:

1. Decyzję o przyznaniu bezpłatnych noclegów podejmuje organizacja pomocowa biorąca udział w programie po zapoznaniu się z Twoją sytuacją.

2. Organizacja pomocowa sprawdza na platformie rezerwacyjnej dostępność obiektów i jeśli znajdzie ofertę odpowiadającą na Twoje potrzeby, dokonuje dla Ciebie rezerwacji.

3. Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz potwierdzenie rezerwacji zawierające nazwę obiektu, adres i nr telefonu, dzień rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji, dane osoby, dla której została dokonana rezerwacja, rodzaj pokoju – w formie wydruku lub w wersji elektronicznej na podany przy rezerwacji kontakt.

4. Noclegi są opłacone, a Ty nie dokonujesz żadnych płatności. Wybrane obiekty w ramach Programu mogą oferować również w ramach noclegu śniadanie – jest to wtedy wyraźnie zaznaczone w rezerwacji.

5. Rezerwacja jest imienna i nie możesz przekazać jej innej osobie. Jesteś zobowiązany podać organizacji pomocowej swoje prawdziwe i aktualne dane.

6. Jednorazowo organizacja pomocowa może zarezerwować dla Ciebie i Twoich bliskich pobyt maksymalnie do 10 dni.

7. W razie potrzeby możesz poprosić organizację pomocową, która udzieliła Ci wsparcia o ponowną rezerwację noclegu, jednak na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni.

8. Jeżeli okaże się, że nie potrzebujesz lub nie możesz skorzystać z zarezerwowanego noclegu, koniecznie poinformuj o tym organizację pomocową, która dokonała rezerwacji. Pamiętaj, że nieodwołanie rezerwacji bądź niepojawienie się w hotelu/obiekcie noclegowym, powoduje utratę miejsca noclegowego, z którego mogła skorzystać inna potrzebująca osoba oraz przepadek środków finansowych przeznaczonych na pomoc uchodźcom.

9. Decydując się na skorzystanie z usług hotelu/obiektu noclegowego, zobowiązujesz się przestrzegać obowiązujących w nim zasad i ponosisz odpowiedzialność za ewentualne szkody.

10. Jeśli zdecydujesz się skorzystać w hotelu/obiekcie noclegowym z usług innych niż bezpłatny nocleg, robisz to na własny koszt.

Які правила користування житлом в рамках програми:

1. Рішення про надання безкоштовного житла приймається організацією допомоги, що бере участь у програмі після ознайомлення з вашою ситуацією,

2. Організація підтримки перевіряє наявність об’єктів на платформі бронювання і, якщо знайде пропозицію, що відповідає вашим потребам, робить для вас бронювання.

3. Після бронювання ви отримаєте підтвердження бронювання, що містить назву об’єкта, адресу і номер телефону, день початку і закінчення бронювання, дані особи, для якої було здійснене бронювання, тип кімнати – в друкованому роздруківці або в електронному вигляді на вказаний при бронюванні контакт.

4. Проживання оплачується, а ви не здійснюєте жодних платежів. Вибрані об’єкти в рамках Програми можуть також пропонувати в рамках проживання сніданок – тоді це чітко зазначено в бронюванні.

5. Бронювання є іменним, і ви не можете передати його іншій людині. Ви зобов’язані надати організації допомоги свої реальні та актуальні дані.

6. Одноразово організація допомоги може забронювати для вас і ваших близьких житло на строк максимум до 10 днів.

7. При необхідності ви можете попросити організацію допомоги, яка надала вам підтримку, повторно забронювати житло на термін не більше 30 днів.

8. Якщо ви виявите, що вам не потрібно або ви не можете скористатися заброньованим проживанням, обов’язково повідомте про це організацію допомоги, яка оформила бронювання. Зверніть увагу, що відсутність скасування бронювання або неявка в готелі/об’єкті розміщення призводить до втрати місця проживання, яке могла б використовувати інша особа, яка цього потребує, а також до втрати фінансових коштів, призначених для допомоги біженцям.

9. Приймаючи рішення про користування послугами готелю/об’єкту проживання, ви зобов’язуєтеся дотримуватися діючих правил і нести відповідальність за будь-які збитки.

10. Якщо ви вирішите скористатися в готелі/об’єкті проживання послугами,
відмінними від безкоштовного проживання, ви зробите це за свій рахунок.

Koszty noclegu (zarezerwowanego zgodnie z Regulaminem programu) finansowane są ze środków pochodzących od Fundacji Biedronki.