Projekt finansowany z Funduszy EOG
w ramach programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny

O projekcie:

W projekcie „Włączone” (ang. “Embraced“) zmierzymy się z problemem zagrożenia wykluczeniem społecznym (rynek pracy, widzialność, integracja) grup, z którymi pracujemy od wielu lat: uchodźczyń i migrantek oraz kobiet z obszarów wiejskich, a także zagrożenia wykluczeniem edukacyjnym dzieci uchodźczych.

Chcemy żyć w społeczeństwie włączającym i otwartym. Jesteśmy jedynymi organizacjami działającymi w tym obszarze na terenie Łukowa i powiatu opolskiego.

Aby odpowiedzieć na problem, zbudujemy dwa modele współpracy na rzecz wzmocnienia integracji społecznej (uchodźczynie/cy, migrantki/ci, uczelnie, instytucje, organizacje społeczne) i różnorodności, a także przeciwdziałania wykluczeniu. Wzmocnimy głos osób z wyżej wymienionych grup, poprzez działania związane z kulturą, sztuką, profesjonalne treningi i szkolenia, angażowanie sojuszniczych organizacji i instytucji, jak na przykład Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN z Krakowa.

Stworzymy nowe modele integracyjne w ramach współprac międzysektorowych (uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje partnerskie). Dzięki tym sojuszom i wypracowanym modelom, gotowym do powielania w całej Polsce, zapewnimy trwałość projektu po jego zakończeniu.

Włączając do działań bezpośrednich liczną grupę, obniżymy lęki społeczne, przełamiemy krzywdzące stereotypy i uprzedzenia. Przeszkolimy 12 liderek zmian (powstanie Kobiecy Kolektyw polsko-cudzoziemski), które będą miały moc oddziaływania na wiele środowisk lokalnych. Zmniejszymy wykluczenie cyfrowe dzieci uchodźczych, pokażemy jak łączyć środowiska na rzecz dobra wspólnego, którym jest edukacja.

Partnerstwa ze spółdzielnią socjalną z Norwegii – Vintage Baby sosiale entreprenorer, Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Łaziskach i sojusze z innymi podmiotami, pozwolą nam udoskonalić metody pracy z grupami defaworyzowanymi, a kampania społeczna i działania komunikacyjne umożliwią dzielenie się „dobrymi praktykami” z wieloma innymi instytucjami i organizacjami.

Partnerzy projektu:

unnamed (5)

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach (GBIDK)

to instytucja, która od ponad 10 lat prowadzi szereg działań społeczno-kulturalnych. W bardzo dużej mierze jej działalność koncentruje się wokół kobiecych działań rozwojowych. Od 2014 roku działa tam Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych, który z dużym powodzeniem, aktywizuje mieszkanki wsi. GBiDK zrealizowała z sukcesem kilkanaście projektów o zasięgu nie tylko lokalnym. Stowarzyszenie Dla Ziemi  współpracowało z GBiDK w przeszłości (projekty: „Głosem Kobiet” finansowany w ramach Funduszy Norweskich, „Akcja-integracja” , projekt dotyczący m.in. uchodźców z Syrii, finansowany przez Fundację Batorego).

cafevintegelogo

Vintage Baby social enterprise

to norweska spółdzielnia socjalna, której celem jest znalezienie nowych metod integracji kobiet ze środowisk mniejszościowych w świecie pracy, zapewnienie im alternatywnej edukacji. Zatrudnia kobiety ze środowisk migracyjnych, bez wykształcenia lub z nieznanym wykształceniem, które są bezrobotne i słabo mówią po norwesku. Metodologia ich pracy była prezentowana jako jeden z przykładów najlepszych praktyk w Norwegii. Od organizacji partnerskiej chcemy się uczyć innowacyjnego podejścia, by wzmocnić nasze działania włączające i integracyjne.

Aktualności:

Projekt realizowany przez:

Partnerzy projektu:

unnamed (5)
cafevintegelogo
Skip to content