Włączone – Embraced

O projekcie:

W projekcie „Włączone” (ang. “Embraced“) zmierzymy się z problemem zagrożenia wykluczeniem społecznym (rynek pracy, widzialność, integracja) grup, z którymi pracujemy od wielu lat: uchodźczyń i migrantek oraz kobiet z obszarów wiejskich, a także zagrożenia wykluczeniem edukacyjnym dzieci uchodźczych.

Chcemy żyć w społeczeństwie włączającym i otwartym. Jesteśmy jedynymi organizacjami działającymi w tym obszarze na terenie Łukowa i powiatu opolskiego.

Aby odpowiedzieć na problem, zbudujemy dwa modele współpracy na rzecz wzmocnienia integracji społecznej (uchodźczynie/cy, migrantki/ci, uczelnie, instytucje, organizacje społeczne) i różnorodności, a także przeciwdziałania wykluczeniu. Wzmocnimy głos osób z wyżej wymienionych grup, poprzez działania związane z kulturą, sztuką, profesjonalne treningi i szkolenia, angażowanie sojuszniczych organizacji i instytucji, jak na przykład Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN z Krakowa.

Stworzymy nowe modele integracyjne w ramach współprac międzysektorowych (uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje partnerskie). Dzięki tym sojuszom i wypracowanym modelom, gotowym do powielania w całej Polsce, zapewnimy trwałość projektu po jego zakończeniu.

Włączając do działań bezpośrednich liczną grupę, obniżymy lęki społeczne, przełamiemy krzywdzące stereotypy i uprzedzenia. Przeszkolimy 12 liderek zmian (powstanie Kobiecy Kolektyw polsko-cudzoziemski), które będą miały moc oddziaływania na wiele środowisk lokalnych. Zmniejszymy wykluczenie cyfrowe dzieci uchodźczych, pokażemy jak łączyć środowiska na rzecz dobra wspólnego, którym jest edukacja.

Partnerstwa ze spółdzielnią socjalną z Norwegii – Vintage Baby sosiale entreprenorer, Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Łaziskach i sojusze z innymi podmiotami, pozwolą nam udoskonalić metody pracy z grupami defaworyzowanymi, a kampania społeczna i działania komunikacyjne umożliwią dzielenie się „dobrymi praktykami” z wieloma innymi instytucjami i organizacjami.

Partnerzy projektu:

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach (GBIDK)

to instytucja, która od ponad 10 lat prowadzi szereg działań społeczno-kulturalnych. W bardzo dużej mierze jej działalność koncentruje się wokół kobiecych działań rozwojowych. Od 2014 roku działa tam Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych, który z dużym powodzeniem, aktywizuje mieszkanki wsi. GBiDK zrealizowała z sukcesem kilkanaście projektów o zasięgu nie tylko lokalnym. Stowarzyszenie Dla Ziemi  współpracowało z GBiDK w przeszłości (projekty: „Głosem Kobiet” finansowany w ramach Funduszy Norweskich, „Akcja-integracja”, projekt dotyczący m.in. uchodźców z Syrii, finansowany przez Fundację Batorego).

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
Łaziska 61, 24-335  Łaziska

bibliotekawlaziskach.pl
gbidk-laziska@o2.pl

Vintage Baby social enterprise

to norweska spółdzielnia socjalna, której celem jest znalezienie nowych metod integracji kobiet ze środowisk mniejszościowych w świecie pracy, zapewnienie im alternatywnej edukacji. Zatrudnia kobiety ze środowisk migracyjnych, bez wykształcenia lub z nieznanym wykształceniem, które są bezrobotne i słabo mówią po norwesku. Metodologia ich pracy była prezentowana jako jeden z przykładów najlepszych praktyk w Norwegii. Od organizacji partnerskiej chcemy się uczyć innowacyjnego podejścia, by wzmocnić nasze działania włączające i integracyjne.

Vintage Baby social enterprise
Kongens gate 1 3210 Sandefjord,
Norwegia

www.vintage-baby.net
post@vintage-baby.org

Aktualności projektowe:

OKO.press o „Włączonych”

Bardzo serdecznie zachęcamy do lektury tekstu Agnieszki Jędrzejczyk o zrealizowanym przez nas projekcie „Włączone”. A autorce dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami. Artykuł można znaleźć pod

Czytaj więcej »

Wsparcie językowe

Wraz z nadejściem wakacji zakończyliśmy zajęcia online z języka polskiego jako obcego w Łukowie. W ciągu roku szkolnego dzieci mieszkające w łukowskim Ośrodku dla Cudzoziemców

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 grudnia 2000 roku. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” od początku 2009

Czytaj więcej »

„Dla Ziemi” dla dzieci

Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspiera integrację uchodźców i uchodźczyń z polskim społeczeństwem. Prowadzimy również działania na rzecz społeczności lokalnej. Dużą część adresatów i adresatek naszych

Czytaj więcej »

Coraz bliżej do spektaklu!

Nie ustają prace nad spektaklem teatralnym przygotowywanym przez dzieci mieszkające w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jego reżyserką i producentką jest Elżbieta Rojek. A przygotowanie

Czytaj więcej »

Rozpoczęliśmy kampanię społeczną

W ramach rozwoju instytucjonalnego projektu „Włączone” rozpoczęliśmy kampanię społeczną „To, co najważniejsze”. Prowadzenie tego działania ma nam pomóc bezpośrednio wesprzeć cele projektu, jakimi są zmierzenie się

Czytaj więcej »

Warsztaty mydlarskie

5 sierpnia 2022 roku łaziska część Kolektywu Kobiecego Włączone szkoliła umięjętności mydlarskie. Pod okiem ekspertki przygotowała swoje pierwsze mydła – prototyp produktu, który już niebawem

Czytaj więcej »

Kurs trenerski dobiega końca

W dniach 30, 31 lipca odbyło się kolejne szkolenie trenerskie dla pracowniczek stowarzyszenia, organizacji partnerskiej oraz wolontariuszek współpracujących. Zbliżamy się powoli do końca. To przedostatnie,

Czytaj więcej »

Szkolenie trenerskie

W dniu 27 marca 2022, w sali Agroturystyki Rządcówka, roku odbyło się szkolenie trenerskie dla pracowniczek stowarzyszenia oraz wolontariuszek i osób współpracujących z nami. Szkolenie

Czytaj więcej »

Wyjazd studyjny do Norwegii

W dniach 14-16 marca 2022 roku, w ramach partnerstwa w projekcie “Włączone”, miałyśmy okazję obserwować pracę i działania naszych norweskich partnerek. Vintage Baby to spółdzielnia

Czytaj więcej »

Warsztaty WenDo w Łukowie

Syria, Afganistan, “Granica”, Ukraina…  To najtrudniejszy czas jaki mógł się wydarzyć. Pomagamy ile możemy i będziemy pomagać ile trzeba będzie. Szukamy domów, lekarzy, wozimy, nocujemy. Ale

Czytaj więcej »

Wspólna nauka języka angielskiego

Wspaniała “wartość dodana” projektu Włączone! Lekcje języka angielskiego prowadzone wolontarystycznie dla naszego Kobiecego Kolektywu przez Christianę – studentkę Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola

Czytaj więcej »

Projekt realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.