Wyjazd studyjny do Norwegii

W dniach 14-16 marca 2022 roku, w ramach partnerstwa w projekcie “Włączone”, miałyśmy okazję obserwować pracę i działania naszych norweskich partnerek. Vintage Baby to spółdzielnia socjalna mająca siedzibę w 64-tysięcznym Sandefjord. Celem działaności spółdzielni, której twórczynią jest Camilla Johannessen, jest znalezienie innowacyjnych metod integracji kobiet ze środowisk mniejszościowych w świecie pracy, zapewnienie im alternatywnej edukacji, uaktywnienie, wyrwanie z bierności społecznej i zawodowej. To były trzy dni intensywnych spotkań, szkoleń, obserwowania pracy, wzajemnego poznawania się i zaprzyjaźniania. Podczas wyjazdu miałyśmy okazję poznać także współpracującą z Vintage Spółdzielnię New Use, pracującą głównie z mężczyznami oraz firmy współpracujące ze spółdzielniami.

Metodologia pracy Vintage Baby była prezentowana jako jeden z przykładów najlepszych praktyk w Norwegii. Od organizacji partnerskiej uczyłyśmy się innowacyjnego podejścia, podpatrywałyśmy metody, aby móc wzmocnić nasze działania włączające i integracyjne. Spółdzielania współpracuje ściśle z NAV (Norweską Administracją Pracy i Opieki Społecznej), wdrażając wspólnie, innowacyjne projekty. Sesja zdjęciowa, stworzona podczas naszego pobytu w Sandefjord będzie elementem naszej kampanii informacyjnej.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.