ACCT dla zmiany!

O projekcie:

Anti-racism and Civic Courage Training (ACCT) to międzynarodowy projekt skupiający
się na przeciwdziałaniu dyskryminacji (w tym dyskryminacji wielowymiarowej) oraz
rasizmowi, ksenofobii i innym formom nietolerancji. Partnerzy projektu mają również
na celu przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści i mowy nienawiści w Unii
Europejskiej.

W ciągu najbliższych miesięcy konsorcjum pracować będzie nad zaprojektowaniem i
przetestowaniem szkoleń w zakresie zapobiegania uprzedzeniom wobec grup
marginalizowanych. Wypracowane szkolenia partnerzy zaoferują społecznościom
lokalnym. Szczególny nacisk położony zostanie na przeciwdziałanie dyskryminacji,
wyrażającej się w postawach antysemickich, antymuzułmańskich i antyromskich oraz
na inne formy uprzedzeń. Jednym z działań projektowych będzie Kampania
Społeczna.

W skład konsorcjum wchodzą:

Comparative Research Network (Berlin, Niemcy)
Inicjatywa Perspekt (Hamburg, Niemcy)
Crossing Borders (Kopenhaga, Dania)
Imagina (Álora, Hiszpania)
Stowarzyszenie „Dla Ziemi” (Bratnik, Polska)
Stowarzyszenie na rzecz Uchodźców i Migrantów (Sofia, Bułgaria)

Aktualności projektowe:

Nabór plakatów zakończony

31 sierpnia 2023 roku upłynął termin nadsyłania prac w konkursie “Podziel się swoją wizją – jak przeciwdziałać rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji?”. Konkurs jest jednym z

Czytaj więcej »

Spotkanie organizacyjne konsorcjum

27 marca przedstawicielki/le organizacji członkowskich konsorcjum ACCT spotkały/li się online. Tematem spotkania było między innymi przedstawienie Maxine Salmon—Cottreau – nowej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie projektu

Czytaj więcej »

ACCT finansowany jest ze środków UE i realizuje priorytet zawarty w Programie
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), pod nazwą „Walka z nietolerancją,
rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z
nienawiści”.

Partnerzy