ACCT – kolejna sesja szkoleniowa

W dniach 10-13 stycznia 2024 roku sześć organizacji realizujących projekt ACCT spotkało się w Berlinie na drugiej sesji szkoleniowej – Train the Trainers. To kolejny krok w kierunku stworzenia zasobu, który w przyszłości będzie wykorzystywany w przeciwdziałaniu nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji. Celem spotkania spotkania, w oparciu o wypracowany i wstępnie przepracowany w Lublinie program nauczania – Curriculum, było przygotowanie trenerek i trenerów do przeprowadzenia szkoleń w społecznościach lokalnych.

Do udziału w tym treningu każda z organizacji zaprosiła osoby trenerskie z grup narażonych na dyskryminację i/lub doświadczających dyskryminacji. Łącznie w spotkaniu udział wzięło 21 osób.

Podczas pobyty w Berlinie spotkaliśmy się również z przedstawicielem organizacji BDB e V, która w swoich działaniach podejmuje aktywności na rzecz praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Działa również w obszarze tematyki azylowej i gender.

ACCT finansowany jest ze środków UE i realizuje priorytet zawarty w Programie „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), pod nazwą „Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści”.

#https://www.acctforchange.eu/