Wykład #03 – Kamil Kłysiński „Sytuacja w Białorusi”

Na naszym kanale na portalu You Tube dostępny jest już trzeci wykład na temat sytuacji w kraju pochodzenia uchodźców/czyń przebywających w Polsce. Tym razem o sytuacji w Białorusi mówi Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Kamil Kłysiński – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich ds. białoruskich. W Ośrodku od 2007 r., z przerwą na lata 2013-2016, gdy pracował w Ambasadzie RP w Wilnie. Uczestniczył w projekcie badawczym EU-STRAT „Horizon 2020”, dotyczącym państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Brał udział w programie Think Visegrad – V4 Think Tank Platform. Stały współpracownik Nowej Europy Wschodniej. Absolwent politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz wschodoznawstwa w Instytucie Wschodnim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tłumaczenie na Polski Język Migowy wykonała Magdalena Gach.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.