Ogród Społeczny – Ogrodem Dialogu

Celem projektu jest przybliżenie wiedzy na temat praw człowieka, szczególnie w odniesieniu do zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (artykuły 21 i 22). Poprzez nieformalne działania edukacyjne chcemy przybliżyć ważność takich praw jak niedyskryminacja oraz poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej. 

Naszą główną przestrzenią do działań będzie Ogród Społeczny w Bratniku – miejsce uprawy roślin i integracji osób uchodźczych ze społecznością lokalną.

Podczas Dni Otwartych w Ogrodzie Społecznym organizować będziemy warsztaty poświęcone wartościom europejskim. W międzykulturowym gronie zastanawiać się będziemy dlaczego warto wspierać różnorodne kulturowo społeczności, czym jest różnorodność i jak przeciwdziałać dyskryminacji.

Projekt adresujemy do osób uchodźczych oraz społeczności przyjmującej.

„Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI”