Trening pilotażowy w Polsce – „Train the Trainers”

W dniach 1-4 listopada 2023 roku w naszej lubelskiej siedzibie przy ulicy Rybnej 4 odbył się trening pilotażowy – „Train the Trainers”. Wydarzenie było częścią projektu ACCT, a udział w nim wzięły wszystkie organizacje partnerskie. Ze strony naszej organizacji do udziału w szkoleniu zaprosiłyśmy także Agnieszkę M. Caban – kulturoznawczynię, doktorantkę Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze i Religii, badaczkę kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistkę w zakresie wiedzy o wielokulturowości, mniejszościach narodowych i etnicznych, wieloletnią działaczkę na rzecz społeczności romskiej, wykładowczynię i szkoleniowczynię z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności historii, kultury Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, Self-Advocacy.
Agnieszce Caban towarzyszyła asystentka Agnieszka Pięta.

Intensywny trening rozpoczął się w dniu 1 listopada. Podczas całodniowych sesji wszystkie organizacje partnerskie prezentowały elementy wypracowanych i wybranych podczas poprzednich spotkań ćwiczeń, które wejdą w skład treningu antydyskryminacyjnego. Sesje szkoleniowe odbywały się w trzech blokach. Po każdym z bloków szczegółowo omawiałyśmy/liśmy ćwiczenia. Trening, oprócz komponentu praktycznego – wprowadzenia w środowiskach lokalnych, będzie opracowany i wydany w formie broszury edukacyjnej zawierającej metody szkoleniowe dotyczące przeciwdziałaniu rasizmowi i dyskryminacji. Wydawnictwo dostępne będzie na stronie projektu ACCT oraz na stronach partnerów. W broszurze zostaną zamieszczone metody zarówno do pracy online, jak i offline.

4-go listopada w godzinach porannych odbyło się spotkanie TPM, a po spotkaniu grupa trenerek i trenerów odwiedziła Baobab, gdzie została oprowadzona przez Annę Dąbrowską – prezeskę Stowarzyszenia Homo Faber, przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. integracji migrantów i migrantek w Lublinie, trenerkę, prowadzącą szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej.

ACCT finansowany jest ze środków UE i realizuje priorytet zawarty w Programie „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), pod nazwą „Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści”.

#https://www.acctforchange.eu/