Rozpoczynamy kolejny międzynarodowy projekt

25 i 26 stycznia 2023 roku Ewa Kozdraj i Elżbieta Rojek gościły w Berlinie, gdzie uczestniczyły w spotkaniu inaugurującym projekt ACCT – Anti-Racism and Civic Courage Training. W dwuletnim działaniu, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej, organizacją wiodącą jest Comparative Research Network z Berlina.

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” jest partnerem projektu, wraz z niemiecką organizacją Perspekt Initiative Gemeinnutzige, bułgarską – Asotsiatsia na Bezhantsi i Migranti, hiszpańską – Asociacion de Desarrollo Social Participativo Imagina oraz duńską – Crossing Borders.

Projekt ma za zadanie promowanie równości i zwalczania rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji, poprzez szkolenia oraz monitorowanie incydentów rasistowskich.