ACCT dla zmiany. Trening dla młodzieży z radzyńskiego OHP 

Jak przeciwdziałać dyskryminacji? W jaki sposób wspierać odwagę cywilną? Odpowiedzi na te pytania szukała młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. Kilkudniowe szkolenie poprowadziły trenerki Stowarzyszenia “Dla Ziemi”. A wszystko to odbyło się w ramach międzynarodowego projektu ACCT.

ACCT jest skrótem od angielskiej nazwy projektu – Anti-racism and Civic Courage Training. To międzynarodowe przedsięwzięcie, w którym udział bierze sześć organizacji z pięciu państw Unii Europejskiej. Stowarzyszenie “Dla Ziemi” jest jednym z partnerów projektu. To kolejna międzynarodowa inicjatywa Stowarzyszenia, która stawia sobie za cel przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Zespół projektowy opracował program treningu, który następnie został przeprowadzony w środowiskach związanych z poszczególnymi organizacjami. Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zaadresowało swoje działania do młodzieży polskiej i ukraińskiej uczącej się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. To w tej placówce, od września 2022 roku, wsparcia udziela Olga Mazur – asystentka międzykulturowa, zatrudniona przez Stowarzyszenie. 

Olga przyjechała do Polski z Ukrainy kilka lat temu starając się o nadanie statusu uchodźcy. Dziś wspiera osoby, które uciekły ze swojego kraju z powodu rosyjskiej inwazji. Pomaga w procesie integracji, czuwa nad tym, aby w placówce nie dochodziło do konfliktów na tle kulturowym, nie było miejsca na nierówne traktowanie. Cieszę się, że przeprowadziłyśmy taki warsztat. Dla mnie to było spore wyzwanie. Czasami wyzwaniem było kontrolować napięcie pomiędzy młodzieżą. Ale mimo to czułam zadowolenie uczestników i uczestniczek, ich zainteresowanie tematem. – podsumowuje Olga Mazur.

Trening składał się z serii ćwiczeń, które miały za zadanie zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem dyskryminacji oraz zachęcić do podejmowania działań w zakresie jej przeciwdziałania. Elementem treningu była także wizyta studyjna, młodzież gościła w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim. Celem wizyty było poznanie specyfiki funkcjonowania urzędu, w szczególności w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i działań włączających. 

Metody wykorzystywane w trakcie warsztatów pozwoliły stworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy w zespole. I ta możliwość wspólnego działania została oceniona bardzo wysoko. Na pytanie “Co uważasz za mocną stronę warsztatów?”, zadane w ankiecie ewaluacyjnej, wiele osób podkreślało współpracę w grupie (rozmowy w grupie, współpraca w grupie, praca w zespole). 

Trening, choć podejmował trudną tematykę, cieszył się zainteresowaniem młodzieży. Zdecydowana większość osób uczestniczących poleciłaby udział w takim warsztacie swoim znajomym. A na pytanie “Co było dla Ciebie najcenniejsze podczas treningu? Co zabierasz ze sobą?” pojawiły się takie odpowiedzi jak: poszerzyłem wiedzę na temat dyskryminacji, nową wiedzę, którą wykorzystam w przyszłości, konieczność wspólnego podejmowania decyzji

Opracowanie i przeprowadzenie treningu to nie jedyne działanie projektowe. Do tej pory odbył się już konkurs na plakat poświęcony tematyce przeciwdziałania dyskryminacji oraz kampania społeczna z wykorzystaniem zwycięskich plakatów. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Stowarzyszenia “Dla Ziemi”

ACCT finansowany jest ze środków UE i realizuje priorytet zawarty w Programie „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), pod nazwą „Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści”.