Robocze spotkanie projektu ACCT w Sofii

W dniach 25-26 maja 2023 roku Ewa Kozdraj i Elżbieta Rojek uczestniczyły w Sofii w dwudniowym spotkaniu projektu ACCT – Anti-Racism and Civic Courage Training. Jest on realizowany w ramach unijnego programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Wzięły w nim udział przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich partnerów, a gospodarzem była organizacja Asotsiatsia na Bezhantsi i Migranti-Bulgaria.

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia techniczne i merytoryczne związane z uruchomieniem kampanii społecznej w formie m.in. konkursu na plakat „Podziel się swoją wizją – jak przeciwdziałać rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji?”, organizowanej we wszystkich krajach partnerskich. Jej koordynacją zajmuje się duńska organizacja Crossing Borders. 

Omówione zostały także sprawy dotyczące:

– uruchomienia edukacyjnej platformy internetowej, przygotowywanej przez Comparative Research Network – niemieckiego lidera projektu; 

– organizacji spotkania trenerskiego w Polsce, za które odpowiada nasze stowarzyszenie i które odbędzie się w Lublinie pod koniec października br.; 

– omówienia zaproponowanych praktyk i kształtu wydawnictwa, które przygotowuje Perspekt Initiative. Wydawnictwo zawierać będzie program treningu opracowanego na bazie praktyk stosowanych przez poszczególne organizacje. Dostępne będzie na stronie projektu ACCT oraz w formie papierowej.

Drugi dzień pobytu poświęciłyśmy/liśmy na poznanie historii Bułgarii oraz miejsc związanych z wielokulturową Sofią. Miasto zachwyca zabytkami, mnóstwem rzeźb oraz pokojowo współistniejącymi obok siebie cerkwiami, największą na Bałkanach synagogą sofijską i meczetem Bania Baszi Dżamiją.


Odbyło się także spotkanie w Biurze Informacji i Usług, stworzonym w 2021 roku przez Sofia Development Association w partnerstwie z Urzędem Miasta Sofii. 

Poznałyśmy/liśmy wyzwania, z jakimi mierzą się podobne do naszej organizacje, korzystające ze środków unijnych przeznaczonych na integrację uchodźców.