Ruszyła kampania informacyjna

21 marca, w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową, ruszyła kampania informacyjna projektu ACCT. Zwycięskie plakaty o tematyce antydyskryminacyjnej pojawią się w środkach transportu w Berlinie i Kopenhadze. Przypominamy, że zwyciężczyniami konkursu zostały: Dominika Czaja z Torunia, Studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Anna Michalik, która pochodzi Łososiny Górnej, obecnie mieszkanka Krakowa, studentka architektury. Trzecią zwyciężczynią jest Lucía Escudero García mieszkająca w Zalea, Pizarra, prowincji Malaga w Hiszpanii.

ACCT to międzynarodowy projekt skupiający się na przeciwdziałaniu dyskryminacji (w tym dyskryminacji wielowymiarowej) oraz rasizmowi, ksenofobii i innym formom nietolerancji. Partnerzy projektu mają również na celu przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści i mowy nienawiści w Unii Europejskiej.

#ACCTforChange #CivicCourage #antyrasizm #nohate #cerv #cervequal #stowarzyszeniedlaziemi