ACCT dla zmiany. Spotkanie zespołu projektowego w Álora

W dniach 21-22 maja 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektu ACCT. Tym razem gospodarzem wydarzenia było Stowarzyszenie Imagina, którego siedziba znajduje się w hiszpański mieście Álora. 

Imagina to organizacja pozarządowa, której celem jest zwiększenie udziału mieszkańców i mieszkanek w życiu społecznym regionu, promowanie możliwości uczenia się i mobilności młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach.

W pierwszy dzień zespół projektu spotkał się w biurze i przestrzeni pracy organizacji, udostępnionej przez władze miasta na jej działania statutowe. W programie znalazło się omówienie treningów przeprowadzonych przez poszczególne organizacje partnerskie w społecznościach lokalnych. Pracowano nad ostatecznym kształtem treningu online przygotowanego przez CRN oraz planowano dalsze działania projektowe. Dyskutowano również nad programem konferencji w Berlinie oraz Kopenhadze.

W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna. Grupa odwiedziła Casa Imagina. Miejsce to znajduje się w sąsiedniej miejscowości, i podobnie jak biuro w centrum zostało udostępnione Stowarzyszeniu Imagina. Pracuje tam ponad 30 osób – pracowników i pracowniczek organizacji oraz wolontariuszy i wolontariuszek (obecnie jedną z nich jest pochodząca z Polski Dorota).

Rada miasta Álora nabyła starą wiejską szkołę La Gavia w celu utrzymania działalności tego ośrodka. W odpowiedzi na zapotrzebowanie w mieście i okolicznych wioskach na przestrzeń dla osób z różnorodnością funkcjonalną, aby mogły rozwijać swoje życie zawodowe i osobiste. Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie. A zespół projektu ACCT dla zmiany miał okazję zobaczyć, jak przestrzeń ta działa na co dzień. 

ACCT finansowany jest ze środków UE i realizuje priorytet zawarty w Programie „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), pod nazwą „Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści”.