Warsztaty WenDo w Łukowie

Syria, Afganistan, “Granica”, Ukraina…  To najtrudniejszy czas jaki mógł się wydarzyć. Pomagamy ile możemy i będziemy pomagać ile trzeba będzie. Szukamy domów, lekarzy, wozimy, nocujemy. Ale w tym strasznym czasie pamiętamy o kobietach które przybyły do nas wcześniej. Te wszystkie kobiety łączy wspólna historia. Straszne doświadczenie wojny i ucieczka z kraju by chronić rodziny, dzieci. One rozumieją się bez słów…

W Łukowie spotkały się kobiety – uchodźczynie, aby wspólnie uczestniczyć w warsztatach WENDO. W założeniu miały one przypominać o sile, którą kobiety mają w sobie, ale już wszyscy wiemy, że one tę siłę mają!. Pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu złemu podczas tych dwóch dni była okazja do wspólnych rozmów, dyskusji, do odkrywania własnego potencjału, do bycia razem, do płaczu ale też śmiechu. Kobiety łamały deski i stereotypy. Jakże potrzebujemy teraz wzmocnienia i poczucia wspólnoty. Kobiety mają siłę. Siłę by chronić życie i się wspierać nawzajem.

WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, uczy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych: w miejscu publicznym, w pracy, w domu – jak przestać czuć się bezradną i bezbronną, jak reagować na przemoc.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.