Warsztaty artystyczne w łukowskim ośrodku

W ramach projektu „Włączone” prowadzimy cykl zajęć edukacyjnych i artystycznych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jednymi z zajęć, nieustannie cieszącymi się wysokim zainteresowaniem wśród wszystkich dzieci, są warsztaty muzyczne prowadzone przez Tomasza Kozdraja. Rozbrzmiewająca muzyka na stałe wpisała się w atmosferę ośrodkowego życia.

Projekt „Włączone” ma na celu wyrównywanie szans grup narażonych na wykluczenie społeczne. Dzieci które wraz ze swoimi rodzicami mieszkają w Ośrodku dla Cudzoziemców, oczekując na rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy, są jedną z takich grup. W projekcie zaplanowane zostały lekcje języka polskiego. Znajomość języka kraju pobytu jest niezbędna do prawidłowej integracji ze społecznością przyjmującą. Z kolei oferowane warsztaty edukacyjne i artystyczne pozwalają rozwijać kreatywność, wyobraźnię, rozwijać i odkrywać swoje talenty.

Projekt realizowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.