Nasze wsparcie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie

W Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie jesteśmy nieprzerwanie od 2009 roku. Przez ten czas udało nam się zrealizować szereg projektów aktywizujących mieszkające tam, niezależnie od kraju pochodzenia, osoby. Pomimo uruchomienia biura pomocowego w Lublinie, nie zaprzestałyśmy naszej pracy w łukowskim ośrodku. Działania te realizowane są przez osoby, które same przeszły przez procedurę uchodźczą. Znają realia życia w ośrodku, wyzwania, z którymi każdego dnia mierzą się osoby starające się o nadanie statusu uchodźcy.

W tym momencie działania wspierające, adresowane do mieszkańców i mieszkanek ośrodka, możemy realizować dzięki realizacji projektu „Akcja Integracja”. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz dotacji udzielonej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.