Warsztaty artystyczne w łukowskim ośrodku

W ramach projektu „Włączone” prowadzimy cykl zajęć edukacyjnych i artystycznych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jednymi z zajęć, nieustannie cieszącymi się wysokim zainteresowaniem wśród wszystkich dzieci, są warsztaty muzyczne prowadzone przez Tomasza Kozdraja. Rozbrzmiewająca muzyka na stałe wpisała się w atmosferę ośrodkowego życia. Projekt „Włączone” ma na celu wyrównywanie szans grup narażonych na wykluczenie […]

Nasze wsparcie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie

W Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie jesteśmy nieprzerwanie od 2009 roku. Przez ten czas udało nam się zrealizować szereg projektów aktywizujących mieszkające tam, niezależnie od kraju pochodzenia, osoby. Pomimo uruchomienia biura pomocowego w Lublinie, nie zaprzestałyśmy naszej pracy w łukowskim ośrodku. Działania te realizowane są przez osoby, które same przeszły przez procedurę uchodźczą. Znają realia […]