Spotkanie integracyjne w Radecznicy

„Takie spotkania motywują kobiety do brania życia w swoje ręce, odpowiedzialności za swoje decyzje, rozwija integrację i chęć pomagania sobie i innym uchodźcom” – kiedy po powrocie ze spotkania czytamy takie opinie, to jeszcze mocniej umacniamy się w przekonaniu, że wspólne rozmowy przy kawie i ciastku zmieniają świat na lepsze!

28 stycznia 2022 roku, właśnie przy kawie i ciastku spotkały się członkinie Kobiecego Kolektywu „Włączone” wraz z uczestniczkami Klubu Kobiet Aktywnych w Radecznicy. W spotkaniu wzięło udział 20 kobiet. Cieszymy się, że wśród nich są także uchodźczynie z Ukrainy. W międzykulturowym gronie rozmawiałyśmy o tym, co dają nam integracyjne inicjatywy, jak pokonywać bariery i wykorzystywać różnorodność, która jest w każdej z nas.

Kolejne spotkanie już w lutym, tym razem widzimy się w Lublinie.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Włączone”.

Projekt realizowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.