Trzydniowe szkolenie integrująco-diagnozujące dla grupy liderek

W dniach 3-5 grudnia 2021 roku w ośrodku szkoleniowym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się trzydniowe szkolenie integrująco-diagnozujące. Celem szkolenia, prowadzonego przez Agnieszkę Szelągowską, trenerkę ze Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, było poznanie się uczestniczek (na poziomie pozwalającym na zbudowanie zaufania) i podjęcie wspólnych, zaplanowanych w projekcie działań. Spotkanie oparte było na modelu uczenia się i zdobywania nowych kompetencji. Uczestniczki treningu podczas wykonywania ćwiczeń były w ciągłej interakcji ze sobą. Teoretyczną i wynikającą z niej praktyczną podbudową szkolenia była koncepcja Przywództwa Włączającego, którego istotą jest docenianie różnorodności oraz tworzenie przestrzeni do osobistego uczestnictwa i pełnego zaangażowania się każdej z osób w proces podejmowania decyzji. Świetnie przeprowadzone szkolenie, dobrze dobrane ćwiczenia oraz wartościowe omówienia stworzyły zaczątek Kolektywu. W procesie pomogły także wspólne rozmowy, spacery, posiłki. Kobiety miały możliwość przyjechania na warsztaty z dziećmi, dla których zorganizowane były opieka i zajęcia. Uczestniczki szkolenia poznały się, zintegrowały i chcą kontynuować współpracę.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.