Warsztaty dla kadry pedagogicznej

W dniach 14-17 lutego 2023 roku odbyła się seria warsztatów dla kadry pedagogicznej pracującej w środowisku międzykulturowym. Udało nam się dotrzeć do szkół w Kamionce, Radzyniu Podlaskim, Chełmie i Łukowie. Zajęcia poprowadziła Urszula Majcher-Legawiec – prezeska Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z Krakowa, która od wielu lat wspiera placówki edukacyjne w radzeniu sobie z wyzwaniami pracy z dziećmi cudzoziemskimi z doświadczeniami uchodźctwa.

W trakcie warsztatów poruszone zostały takie kwestie jak: wrażliwość międzykulturowa, uregulowania prawne dotyczące pobytu uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskiej szkole. Osoby uczestniczące zapoznały się także z wybranymi metodami pracy w międzykulturowym środowisku edukacyjnym oraz specyfiką funkcjonowania asystentury międzykulturowej w polskich szkołach. Co warte podkreślenia, w warsztatach uczestniczyły cztery asystentki międzykulturowe zatrudniane przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które mogły podzielić się swoim doświadczeniem pracy w placówkach edukacyjnych.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Włączone”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.