Rozpoczęłyśmy cykl spotkań twórczych

3 maja 2022 roku odbyło się pierwsze ze spotkań twórczych w ramach projektu „Włączone”. Uczestniczyło w nim 12 kobiet. Większość z nich znała się już z wcześniejszych działań projektowych, część dołączyła do nas – zaprosiłyśmy nowe osoby, które z powodu wojny w Ukrainie znalazły schronienie na Lubelszczyźnie. Spotkania to nie tylko czas na integrację i włączanie poprzez sztukę, to też iskra do aktywizacji społecznej, zdefiniowanie potencjału grupy oraz określenie jej potrzeb. Ważnym celem projektu jest znalezienie formy „produktu” (z którego sprzedaży dochód będzie przeznaczany na cele społeczne) oraz strategii jego promocji. Szkolenie z procesu opartego o formułę Design Thinking przeprowadziły artystki, wykładowczynie akademickie – Magdalena Mach i Olga Konik z Pracowni Zaangażowanej Społecznie Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z Magdą znamy się od 2018 roku i to m.in. dzięki współpracy z Nią w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie powstała nasza pracownia artystyczna. Jako ćwiczenie w ramach zajęć każda z uczestniczek zaprojektowała dla partnerki własnego pomysłu idealny portfel.

Pierwsze spotkanie, dzięki gościnności Małgorzaty Kruszyńskiej odbyło się w Lublinie w siedzibie Stowarzyszenia Bona Fides.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.