Wsparcie językowe

Wraz z nadejściem wakacji zakończyliśmy zajęcia online z języka polskiego jako obcego w Łukowie. W ciągu roku szkolnego dzieci mieszkające w łukowskim Ośrodku dla Cudzoziemców otrzymywały indywidualne wsparcie językowe. Udzielały go osoby studiujące na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotowujące się do nauczania języka polskiego jako obcego. To już kolejny rok naszej współpracy z krakowską uczelnią.

O tym, jak zajęcia te są oceniane zarówno przez osoby prowadzące, jak i uczestniczące można przeczytać w naszym raporcie częściowym z projektu.

A o samej idei prowadzenia praktyk studenckich w taki sposób opowiada ich pomysłodawczyni – prof. Małgorzata Pamuła-Behrens w wydanej przez nas Broszurze Informacyjnej.

Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Włączone”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.