Dary od Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

30 grudnia 2021 do Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie dojechały paczki ze sprzętem i materiałami edukacyjnymi do nauki online. Paczki skompletowały i przekazały Panie – Małgorzata Pamuła-Behrens i Magdalena Stoch z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN z Krakowa. Na początku października 2021 podpisałyśmy/liśmy z Uniwersytetem porozumienie o współpracy. W tym roku praktyki studenckie odbywają u nas 64 osoby, ucząc dzieci z ośrodka języka polskiego jako obcego. 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.