Rozpoczęliśmy kampanię społeczną

W ramach rozwoju instytucjonalnego projektu „Włączone” rozpoczęliśmy kampanię społeczną „To, co najważniejsze”. Prowadzenie tego działania ma nam pomóc bezpośrednio wesprzeć cele projektu, jakimi są zmierzenie się z problemem zagrożenia wykluczeniem społecznym (rynek pracy, widzialność, integracja) grup, z którymi pracujemy od wielu lat: uchodźczyń, migrantek i kobiet z obszarów wiejskich, oraz z problemem zagrożenia wykluczeniem edukacyjnym dzieci uchodźczych. Pośrednio chcemy, aby kampania informowała o nas i naszych działaniach.


W projekcie „Włączone” staramy się tworzyć przestrzeń do bycia ze sobą, poznawania swojej różnorodności i jej akceptacji. W ramach projektu powstał Kolektyw „Włączone”, którego członkiniami są kobiety z doświadczeniem uchodźstwa i migracji oraz mieszkanki wsi i małych miejscowości – każda z nich ma inną historię, ale też wiele je łączy. Projekt jest kontynuacją naszych działań integracyjnych, które podejmujemy od 2009 roku.

Zapraszamy do obejrzenia kampanijnego materiału video dostępnego tutaj. W pierwszych dziesięciu dniach kampanii obejrzało go już ponad 23 tys. osób.

Kampania prezentowana jest także na portalu Facebook oraz w aplikacji Tik Tok.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG


Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.