Rozpoczęliśmy kampanię społeczną

W ramach rozwoju instytucjonalnego projektu „Włączone” rozpoczęliśmy kampanię społeczną „To, co najważniejsze”. Prowadzenie tego działania ma nam pomóc bezpośrednio wesprzeć cele projektu, jakimi są zmierzenie się z problemem zagrożenia wykluczeniem społecznym (rynek pracy, widzialność, integracja) grup, z którymi pracujemy od wielu lat: uchodźczyń, migrantek i kobiet z obszarów wiejskich, oraz z problemem zagrożenia wykluczeniem edukacyjnym dzieci […]