Trzeci raport ewaluacyjny projektu „Włączone”

Za nami kolejne półrocze projektu „Włączone”. Tradycyjnie przygotowałyśmy raport ewaluacyjny, podsumowujący ostatnie sześć miesięcy realizacji projektu.

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, działania podejmowane przez organizację odpowiadają na potrzeby osób uczestniczących. Ogromny wpływ na wysokie oceny przeprowadzonych szkoleń miał dobór trenerek. Zarówno w przypadku warsztatów zorganizowanych w ramach rozwoju instytucjonalnego, jak i szkoleń adresowanych do kadry pedagogicznej, osoby prowadzące otrzymały bardzo wysokie noty.

Jednocześnie sam program spotkań został oceniony bardzo wysoko, a przede wszystkim dla wielu uczestniczek i uczestników przekazywane treści były bardzo przydatne, z których na co dzień mogą korzystać w pracy edukacyjnej.

Kolejnym działaniem, którego ewaluacja została przeprowadzona w trzecim półroczu trwania projektu były terenowe spotkania kobiece. To kontynuacja aktywności podejmowanych od kilku lat przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” polegająca na wizytach w środowiskach kobiecych na Lubelszczyźnie. Odwiedzamy głównie wsie i małe miasta, gdzie działają Kluby Kobiet Aktywnych lub inne inicjatywy skupiające kobiety. W tym przypadku spotkania były nie tylko okazją do poznania sytuacji uchodźców i uchodźczyń mieszkających w Polsce, ale także Kolektywu Kobiecego utworzonego w ramach projektu.

Oceny spotkań były bardzo wysokie, a wszystkie uczestniczki wydarzenia poleciłyby udział w nim bliskiej osobie.

Dodatkowo ważnym dla nas aspektem było potwierdzenie, że dzięki tym spotkaniom dajemy możliwość poznania sytuacji osób doświadczających uchodźstwa, ale także sprawiamy, że zmienia się nastawienie wobec tej grupy. Możliwość spotkania się i rozmowa w bezpiecznej atmosferze pozwalała obalać mity i stereotypy dotyczące uchodźców i uchodźczyń, dostarczała wiedzę z zakresu polityki migracyjnej w Polsce.

Jednocześnie spotkania pokazywały, jak ważna jest współpraca i działania integracyjne i jak wielką wartość ma różnorodna grupa. Proces, przez który przeszły członkinie Kolektywy „Włączone”, jest także zachętą dla innych kobiecych inicjatyw do podejmowania podobnych działań w swoich środowiskach.

Ostatnim elementem raportu była ewaluacja kampanii społecznej „To, co najważniejsze”. Została ona przeprowadzona w oparciu o dane ilościowe. Kampania obecna była w mediach online. Na portalu You Tube, Facebook i Tik Tok. Na każdej z tych platform udało się osiągnąć zakładane wskaźniki, dodatkowo kampania została wyróżniona przez Tik Tok, jak jedna z najlepszych reklam w swojej kategorii. O kampanijnych działaniach informowałyśmy również za pośrednictwem naszej strony internetowej i na profilach organizacji prowadzonych w mediach społecznościowych. Ukazało się także sześć materiałów prasowych. Kampania, pomimo zakończonego finansowania, jest wciąż obecna w przestrzeni online.  

Skrót raportu dostępny jest pod tym adresem.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.