Za nami czwarty miesiąc zajęć z języka polskiego

W kwietniu 2023 roku mijają cztery miesiące od uruchomienia zajęć z języka polskiego jako obcego dla osób z doświadczeniem uchodźstwa pochodzących z Ukrainy. Zorganizowanie kursu było możliwe dzięki wpłatom prywatnych darczyńców, środki pozwalają nam na pokrycie wynagrodzenia lektorki – Anastazji Lisowskiej.

Zajęcia odbywają się w naszym Miejscu w Lublinie, przestrzeni, która pełni funkcję Sklepu Społecznego „Rzeczy Drugie” oraz biura pomocowego. Opiekę nad grupami sprawują osoby pracujące w Stowarzyszeniu „Dla Ziemi”. Z uwagi na duże zainteresowanie kursem, utworzyłyśmy dwie grupy, każda z nich spotyka się dwa razy w tygodniu.

To nie jedyne zajęcia z języka polskiego, które oferujemy uchodźcom i uchodźczyniom. Obecnie, że środków . W ramach projektu „Akcja Integracja” prowadzimy kurs stacjonarny i online dla osób przybyłych z Afganistanu.

Dzieci w wieku szkolnym, mieszkające w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, uczestniczą w indywidualnych lekcjach prowadzonych przez studentów i studentki UP im. KEN W Krakowie przygotowujących się do nauczania języka polskiego jako obcego. To działanie jest częścią projektu „Włączone”.

W zeszłym roku w zajęciach języka polskiego jako obcego, organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, wzięło udział prawie 200 osób.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.