Spotkania integracyjno – wspierające

Kolejny raz, w naszym Miejscu w Lublinie, zorganizowane zostały otwarte spotkania integracyjno-wspierające.

Oba poprowadziła Olga Svyatyna – certyfikowany coach z uprawnieniami nadanymi przez Międzynarodową Federację Coachingu (International Coaching Federation). Jest również członkinią oddziału ICF Polska oraz ICF Lublin.

19 kwietnia 2023 roku odbyła się prezentacja klubu CHOVEN. Jego założeniem jest integracja osób pochodzących z Polski i Ukrainy, w oparciu o podejście coachingowe – rozwijanie myślenia pozwalające na uwolnienie potencjału oraz realizację celów osobistych i zawodowych. Dodatkowo uczestników i uczestniczki wspierać będzie dynamika grupy. Dzięki zapewnieniu bezpiecznej i zaufanej atmosfery, osoby biorące udział w spotkaniu mogły swobodnie dzielić się swoimi refleksjami.

Współprowadząca spotkanie – Valeria Vorobjova – trenerka gimnastyki i akrobatyki, zaproponowała ćwiczenia integracyjne, które pozwoliły nawiązać kontakt ze swoim ciałem i innymi uczestnikami i uczestniczkami.

26 kwietnia 2023 roku osoby uczestniczące w spotkaniu mogły wcielić się w rolę podróżujących bohaterów podczas gry Heros Navigares.

Spotkanie, odbywające się w polsko-ukraińskim gronie, dawało możliwość spędzenia czasu w bezpiecznej i kameralnej atmosferze. Prowadzone ćwiczenia integracyjne, ułatwiły wejście w rolę i przeprowadzenie gry. W jej trakcie zdefiniowane zostały główne obszary życia oraz cele uczestników i uczestniczek. Zaproponowane rozwiązania dawały możliwość opracowania plan indywidualnych działań, które pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Udostępnienie przestrzeni na zajęcia jest możliwe dzięki wsparciu Fundacji BNP Paribas.