Nauka języka polskiego jako obcego (online)

Jednym z celów projektu jest stworzenie modelu współpracy uczelni wyższych z dziećmi wykluczonymi, który opracujemy na podstawie naszych doświadczeń z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Z uczelnią współpracujemy już drugi rok akademicki.

W marcu 2020 roku zamknięto ośrodki dla cudzoziemców w Polsce. Chciałyśmy/liśmy kontynuować pracę z dziećmi, więc ogłosiłyśmy nabór wolontariuszek/szy, do współpracy online. Jedną z osób, która odpowiedziała na ogłoszenie była prof. Małgorzata Pamuła-Behrens – początkowo uczyła języka polskiego dwóch chłopców z ośrodka, a następnie zaproponowała nam niezwykłą na skalę Polski współpracę – praktyki online swoich studentek.

I tak w poprzednim semestrze w naukę dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie były zaangażowane aż 73 studentki tej uczelni, w tym 41 studentek uczyło dzieci bezpośrednio, a 32 dodatkowo wspierało lekcje. Trzeba podkreślić, że są to lekcje indywidualne 1/1, czyli jeden nauczyciel/lka na jednego ucznia/uczennicę.

Od listopada 2021 roku kontynuujemy zajęcia. Obecnie praktyki studenckie, ucząc języka polskiego jako obcego, odbywają w stowarzyszeniu 64 osoby. Nad wszystkim czuwa pani Zalina Tavgereeva, która opiekuje się uczennicami i uczniami na terenie ośrodka, przypomina o zajęciach, towarzyszy dzieciom w trakcie lekcji. Bez niej nie byłoby nam łatwo.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy :

Projekt Włączone - Embraced realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.