Nauka języka polskiego jako obcego (online)

Jednym z celów projektu jest stworzenie modelu współpracy uczelni wyższych z dziećmi wykluczonymi, który opracujemy na podstawie naszych doświadczeń z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Z uczelnią współpracujemy już drugi rok akademicki. W marcu 2020 roku zamknięto ośrodki dla cudzoziemców w Polsce. Chciałyśmy/liśmy kontynuować pracę z dziećmi, więc ogłosiłyśmy nabór wolontariuszek/szy, […]