Lepsze umiejętności dla lepszego świata.

Celami naszego projektu są: podniesienie umiejętności językowych członków organizacji i wspomagających nas wolontariuszy (w ramach 12 mobilności zrealizujemy intensywne kursy języka angielskiego w szkołach językowych za granicą); promowanie idei uczenia się przez całe życie; wykorzystanie wiedzy pracowników organizacji pozarządowych z Niemiec i Norwegii do wzmocnienia naszego stowarzyszenia (dwa tygodniowe wyjazdy w ramach job shadowing do Berlina – do organizacji Comparative Research Network i do Oslo do organizacji Laget); doskonalenie umiejętności zarządzania stowarzyszeniem, pracy projektowej, pisania wniosków unijnych; rozwijanie organizacji w kierunku uczestniczenia w innych akcjach Programu Erasmus+; poznanie metod aktywizacji zawodowej uchodźców i migrantów. Europejski Plan Rozwoju uwzględnia nowe narzędzia i metody pracy, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, zwiększenie mobilności zawodowej, europejski wymiar organizacji, jak również doskonalenie umiejętności językowych członków organizacji. To wszystko jest nam ogromnie potrzebne

Mamy coraz szersze kontakty zagraniczne, propozycje współpracy międzynarodowej i partnerstw z organizacjami z Europy. Większość osób, zarówno kadra zarządzająca (Zarząd, Komisja Rewizyjna) jak i członkowie organizacji, pracuje głównie w ramach wolontariatu. W trakcie realizacji zagranicznych projektów partnerskich, zauważyliśmy jak ogromną potrzebą i szansą dla nas jest ten program, w którym moglibyśmy wzmocnić nasze umiejętności językowe. Podczas różnych, międzynarodowych spotkań każdy z nas poczuł, że powinien poprawić umiejętność mówienia w języku angielskim, czyli najczęściej używanym w ramach międzynarodowych projektów.

Rezultaty projektu są trwałe i bardzo pomagające w rozwoju naszego stowarzyszenia: to wzrost kompetencji językowych, otwarcie drogi do tworzenia kolejnych projektów unijnych w ramach innych akcji Erasmus+, nabycie konkretnych umiejętności podczas dwóch wizyt job shadowing, czerpanie wiedzy i umiejętności od organizacji goszczących.

Job shadowing Berlin

Od stycznia 2021 roku Stowarzyszenie “Dla Ziemi” realizuje projekt pod tytułem “Lepsze umiejętności dla lepszego świata”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus + Pierwszy job shadowing za nami! W dniach 20-24 czerwca 2021 roku Jonatan Jażdżyk, Magdalena Kawa i Elżbieta Rojek gościli […]

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.

Skip to content