Lepsze umiejętności dla lepszego świata

O projekcie:

Mamy coraz szersze kontakty zagraniczne, propozycje współpracy międzynarodowej i partnerstw z organizacjami z Europy. Większość osób, zarówno kadra zarządzająca (Zarząd, Komisja Rewizyjna) jak i członkowie organizacji, pracuje głównie w ramach wolontariatu. W trakcie realizacji zagranicznych projektów partnerskich, zauważyliśmy jak ogromną potrzebą i szansą dla nas jest ten program, w którym moglibyśmy wzmocnić nasze umiejętności językowe. Podczas różnych, międzynarodowych spotkań każdy z nas poczuł, że powinien poprawić umiejętność mówienia w języku angielskim, czyli najczęściej używanym w ramach międzynarodowych projektów.

Rezultaty projektu są trwałe i bardzo pomagające w rozwoju naszego stowarzyszenia: to wzrost kompetencji językowych, otwarcie drogi do tworzenia kolejnych projektów unijnych w ramach innych akcji Erasmus+, nabycie konkretnych umiejętności podczas dwóch wizyt job shadowing, czerpanie wiedzy i umiejętności od organizacji goszczących.

Cele projektu:

Celami naszego projektu są: podniesienie umiejętności językowych członków organizacji i wspomagających nas wolontariuszy (w ramach 12 mobilności zrealizujemy intensywne kursy języka angielskiego w szkołach językowych za granicą); promowanie idei uczenia się przez całe życie; wykorzystanie wiedzy pracowników organizacji pozarządowych z Niemiec i Norwegii do wzmocnienia naszego stowarzyszenia (dwa tygodniowe wyjazdy w ramach job shadowing do Berlina – do organizacji Comparative Research Network i do Oslo do organizacji Laget); doskonalenie umiejętności zarządzania stowarzyszeniem, pracy projektowej, pisania wniosków unijnych; rozwijanie organizacji w kierunku uczestniczenia w innych akcjach Programu Erasmus+; poznanie metod aktywizacji zawodowej uchodźców i migrantów. Europejski Plan Rozwoju uwzględnia nowe narzędzia i metody pracy, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, zwiększenie mobilności zawodowej, europejski wymiar organizacji, jak również doskonalenie umiejętności językowych członków organizacji. To wszystko jest nam ogromnie potrzebne

Prezentacja projektu w formie pdf:

Aktualności:

Spotkania upowszechniające

Ostatnimi działaniami w ramach projektu „Lepsze umiejętności dla lepszego świata” były spotkania upowszechniające. Osoby uczestniczące w wyjazdach (językowych lub „job shadowing”) dzieliły się swoimi doświadczeniami

Czytaj więcej »

Kurs językowy na Malcie

W kursie językowym na Malcie, w dniach 8-12 listopada 2021 wzięły udział cztery osoby: Monika, Andrzej, Jonatan i Przemysław, Nasi wolontariusze, przez tydzień uczyli się

Czytaj więcej »

Szkolenie językowe w Dublinie

Oto kilka zdjęć z Dublina, gdzie na szkolenie językowe w International House Dublin pojechały pierwsze dwie osoby z naszej organizacji – Magdalena Kawa oraz Miłosz

Czytaj więcej »

Job shadowing w Berlinie

Od stycznia 2021 roku Stowarzyszenie “Dla Ziemi” realizuje projekt pod tytułem “Lepsze umiejętności dla lepszego świata”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Czytaj więcej »

Uczymy się języka angielskiego

Od marca 2021 trwała intensywna nauka języka angielskiego. To przygotowania do wyjazdów językowych. W zajęciach prowadzonych przez doświadczona nauczycielkę Magdę Derrien, wzięły udział zarówno osoby

Czytaj więcej »

Finansowanie:

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.