Spotkania upowszechniające

Ostatnimi działaniami w ramach projektu „Lepsze umiejętności dla lepszego świata” były spotkania upowszechniające. Osoby uczestniczące w wyjazdach (językowych lub „job shadowing”) dzieliły się swoimi doświadczeniami projektowymi oraz zachęcały do uczestnictwa w podobnych działaniach. Spotkania odbyły się w Warszawie, Chełmie, Lublinie oraz Dąbrówce.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej projekt – Prezentacja

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Finansowanie:

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.