Projekt „Lepsze umiejętności dla lepszego świata” na finiszu

„Lepsze umiejętności dla lepszego świata” to kolejny międzynarodowy projekt Stowarzyszenia „Dla Ziemi”. Jego celem było wzmocnienie kompetencji międzykulturowych i językowych zespołu organizacji. Wszystko po to, aby działania podejmowane przez Stowarzyszenie były bardziej skuteczne i można je było realizować na międzynarodowym poziomie. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Wszystkie działania odbywały się pomiędzy grudniem 2020 a listopadem 2022 roku.

Zgodnie z zasadami projektu organizacje zajmujące się niezawodową edukacją dorosłych wysyłają swoją kadrę na zagraniczne wyjazdy edukacyjne (tzw. mobilności). Zdobyta wiedza i kompetencje wdrażane są w organizacji. Kadra to członkinie i członkowie organizacji oraz wolontariuszki i wolontariusze związani z organizacją umową o świadczenie wolontariatu. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” zaplanowało dwie wizyty studyjne (job shadowing) oraz kursy języka angielskiego w krajach anglojęzycznych.

Działanie te były odpowiedzią na potrzeby organizacji, które zdefiniowane zostały po doświadczeniach kilkuletniej współpracy z partnerami zagranicznymi. Jakie to były potrzeby? „Wśród nich znalazły się m.in. konieczność doskonalenia umiejętności zarządzania stowarzyszeniem, pracy projektowej, pisania wniosków unijnych, rozwijanie organizacji w kierunku uczestniczenia w innych akcjach Programu Erasmus+, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników i pracowniczek oraz wykorzystanie wiedzy zespołów pracujących w organizacjach pozarządowych w Niemczech i Norwegii do wzmocnienia naszego stowarzyszenia” – wymienia Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia „Dla Ziemi”.

Pierwszą z odwiedzonych miejsc było znane już stowarzyszeniu Comparative Research Network w Berlinie. To organizacja z ogromnym doświadczeniem w realizacji wielostronnych projektów międzynarodowych, promujących dialog międzykulturowy i aktywizację osób z doświadczeniem migracji. Nasze wcześniejsze kontakty w dużej mierze poświęcone były konkretnym działaniom projektowym. „Wyjazd na job shadowing był okazją do dokładnego przyjrzenia się, jak działa organizacja, z jakimi mierzy się wyzwaniami i co stanowi o jej sukcesie w zakresie działalności międzynarodowej” – podkreśla Elżbieta Rojek, jedna z uczestniczek wizyty studyjnej.

Kolejną organizacją, w której Stowarzyszenie odbyło job shadowing była norweska spółdzielnia socjalna Vintage Baby, zajmująca się aktywizacją zawodową i wsparciem integracyjnym uchodźczyń mieszkających w Sandefjord. „Od wielu lat temat ten jest nam bardzo bliski, chciałyśmy poznać doświadczenia norweskie i podzielić się swoimi pomysłami na wzmocnienie ekonomiczne i społeczne osób z doświadczeniem uchodźstwa” – mówi Ewa Kozdraj, która w marcu 2022 roku uczestniczyła w wyjeździe do Norwegii.

Oprócz wizyty w Sandefjord uczestniczki mobilności odwiedziły również Oslo, gdzie zwiedzały Muzeum Międzykulturowości oraz jeden z licznych osiedlowych klubów wolontariatu. W programie job shadowing znalazła się także wizyta w szkole podstawowej w Holmestrand. Miała ona na celu zobaczenie, jak w Norwegii wygląda praca z dziećmi z doświadczeniem migracji.

Elżbieta Rojek całą wizytę podsumowała w następujący sposób – „Dla mnie była to bardzo inspirująca wizyta! Rozwiązanie, jakie z chęcią widziałabym w Polsce to współpraca międzysektorowa, wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym w procesie rekrutacyjnym czy projekt, w ramach którego wolontariuszki stawały się „przyjaciółkami” kobiet doświadczających przemocy. Dodatkowo bardzo podobały mi się dobrze funkcjonujące spółdzielnie – działające jako model biznesowy wspierany przez samorząd, oraz system nauczania, który daje możliwość dobierania materiału, pracy praktycznej (warsztaty, kucharski, stolarski), a także pójścia na tydzień w las!”

W kursach językowych udział wzięło 12 osób, dwie z nich uczęszczało na zajęcia w Dublinie, pozostałe uczyły się na Malcie. Kursy były dostosowane do indywidualnych potrzeb osób. Przed rozpoczęciem zajęć każda z nich wypełniała tekst kwalifikacyjny, na podstawie którego organizatorzy podejmowali decyzję o przydzieleniu do konkretnej grupy. Choć wyjazdy te nie były długie i nie dawały gwarancji gruntownej nauki języka angielskiego, to były cennym doświadczeniem pozwalającym wzmocnić swoje kompetencje językowe oraz zmapować te obszary, które wymagają dodatkowej pracy. Jak napisał jeden z uczestników kursu – „Możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, jaką zapewnił nam ten projekt jest nieoceniona, jako że trenowaliśmy w warunkach naturalnych, takich w jakich będziemy najczęściej używać go w przyszłości w życiu prywatnym jak i w pracy”.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Finansowanie:

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.