Wiedzieć więcej, działać skuteczniej

Od 13 do 20 marca 2022 roku miało miejsce kolejne działanie Stowarzyszenia „Dla Ziemi” w ramach projektu „Lepsze umiejętności dla lepszego świata”. Trzy osoby z organizacji podpatrywały norweskie rozwiązania w kwestii integracji uchodźców i uchodźczyń oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wyjazd był możliwy dzięki środkom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus +.

Pierwszym celem ośmiodniowej wizyty (job shadowing), w której udział wzięły – Magdalena Kawa, Ewa Kozdraj i Elżbieta Rojek, było poznanie funkcjonowania spółdzielni socjalnej Vintage Baby z Sandefjord – miejsca, które daje wzmacnia kobiety z doświadczeniem uchodźczym. Spółdzielnia ściśle współpracuje z sektorem publicznym i prywatnym, a owocem tej współpracy było stworzenie kilku miejsc, w którym zatrudnienie znajdują uchodźczynie. Przygotowanie do pracy i wdrożenie do norweskich warunków to jedno z ważnych celów integracji prowadzonej w tym mieście.

Dla mnie był to bardzo inspirująca wizyta – mówi Elżbieta Rojek podsumowując pobyt w Sandefjord – rozwiązanie, jakie z chęcią widziałabym w Polsce to współpraca międzysektorowa, wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym w procesie rekrutacyjnym czy projekt w ramach, którego wolontariuszki zostawały „przyjaciółkami” kobiet doświadczających przemocy. Dodatkowo bardzo mi się podobały dobrze funkcjonujące spółdzielnie – działające jako model biznesowy wspierany przez samorząd. Oraz szkoła, system nauczania, który daje możliwość dobierania materiału, pracy praktycznej (warsztaty, kucharski, stolarski), a także pójścia na tydzień w las!

Na zaproszenie i z inspiracji naszej partnerskiej organizacji gościłyśmy także w jednym z osiedlowych klubów wolontariatu w Oslo, gdzie poznałyśmy specyfikę pracy środowiska lokalnego z osobami z doświadczeniem uchodźczym. Klub językowy czy kawiarenka międzykulturowa to jedno z działań adresowanych właśnie do kobiet uchodźczych, które mają je wzmocnić i zachęcić do włączenia się w życie społeczności lokalnej. Nie zabrakło nas także w Muzeum Międzykulturowości, gdzie podglądałyśmy, w jaki sposób norweska sztuka odpowiada na zróżnicowanie kulturowe mieszkańców i mieszkanek kraju. Na koniec udało nam się po raz kolejny odwiedzić szkołę w Holmestrand i posłuchać, jak na co dzień wygląda praca w szkole, do której uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracji.

W trakcie wyjazdu nie tylko poznawałyśmy norweskie rozwiązania, ale i dzieliłyśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dotarłyśmy w momencie, kiedy norweskie władze były na początku wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących przybywających osób z Ukrainy. Mogłyśmy się także podzielić naszymi doświadczeniami związanymi z bezpośrednią pomocą skierowaną do uciekających przed wojną, a podczas spotkania zorganizowanego przez naszą partnerską organizację w Sandefjord mogłyśmy o tym opowiedzieć. Norwegowie i Norweżki są pod ogromnym wrażeniem skali pomocy udzielanej przez polskie społeczeństwo.

Wyjazd do Norwegii to już kolejne działanie zrealizowane w ramach projektu „Lepsze umiejętności dla lepszego świata”. Od kwietnia do czerwca 2021 roku trwał kurs języka angielskiego przygotowujący do wyjazdów zagranicznych. W czerwcu 2021 roku trzy osoby gościły w berlińskiej organizacji Comparative Research Network, gdzie podpatrywały jak wygląda codzienna praca osób zajmujących się głównie opracowaniem i realizacją projektów międzynarodowych. Jesienią 6 osób wzięło udział w kursach językowym – dwie osoby uczyły się w Dublinie, kolejne cztery w stolicy Malty. Przed nami jeszcze kilka mobilności. Choć kurs nie był długi i na pewno nie uzupełnił wszystkich braków językowych, to na pewno było warto w nim wziąć udział – mówi Miłosz Guzowski, jeden z uczestników kursu w szkole irlandzkiej. Jonatan Jażdżyk, który poleciał na zajęcia na Maltę pozytywnie ocenia nie tylko lekcje w klasie, ale czas po nich. Po zajęciach, szkoła organizowała aktywności, takie jak: spotkania w kawiarniach czy barach, gra w tenis stołowy czy wspólne gotowanie w celach zacieśniania więzi oraz doskonalenia przez osoby uczestniczące w takich aktywnościach umiejętności porozumiewania się w języku angielskim – dodaje Jonatan.

Uczestnictwo w wyjazdach to nie tylko możliwość zmiany otoczenia, poznania nowych ludzi i inspiracja do dalszych działań to także okazja do tego, by wiedzieć więcej i jeszcze skuteczniej działać w obszarze wsparcia edukacji i integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Finansowanie:

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.