Job shadowing w Berlinie

Od stycznia 2021 roku Stowarzyszenie “Dla Ziemi” realizuje projekt pod tytułem “Lepsze umiejętności dla lepszego świata”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus +

Pierwszy job shadowing za nami!

W dniach 20-24 czerwca 2021 roku Jonatan Jażdżyk, Magdalena Kawa i Elżbieta Rojek gościli w Comparative Reseach Network (CRN). Wizyta w Berlinie była częścią projektu „Lepsze umiejętności dla lepszego świata” realizowanego w ramach Programu Erasmus +. Job shadowing miał na celu bliższe poznanie codziennej pracy organizacji, z którą współpracujemy już od kilku lat i mamy nadzieję na zacieśnienie naszych kontaktów.

Wizyta rozpoczęła się od ogólnego poznania specyfiki funkcjonowania CRN. Organizacja ta aktywnie angażuje się w działania naukowe, społeczne i kulturalne. Działa w obszarze międzynarodowym i międzykulturowym, ma bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Kolejnym puntem tego dnia było spotkanie organizacyjne poświęcone specyfice job shadowing. Przypomnieliśmy cele naszej wizyty, omówiliśmy oczekiwania oraz zapoznaliśmy się z zasadami mentoringu.

W drugim dniu podzieleni na grupy włączyliśmy się w przygotowanie wydarzeń finalizujących projekty realizowane przez CRN – EU ACT Europe City Teller oraz PAESIC, a także zapoznaliśmy się z ze specyfiką funkcjonowania użytecznych narzędzi w zarządzaniu projektami (mobility tool, miro board, big blue botton).

W kolejnym dniu wizyty uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym projekt PAESIC. Wydarzenie było nie tylko okazją do zapoznania się z podjętymi przez CRN działaniami, ale i podzieleniem się naszym doświadczeniem w obszarze wsparcia edukacyjnego dzieci uchodźczych i działań integracyjnych prowadzonych nieprzerwanie przez Stowarzyszenie Dla Ziemi od 2009 roku. Po spotkaniu rozpoczął się warsztat poświęcony metodologii projektowej. Poznaliśmy metody i narzędzia używane przez CRN, które pomagają jej przygotować kolejne wnioski, nawiązać nowe partnerstwa i opracować strategię zarządzania projektami. Szkolenie miało także na celu wypracowanie pomysłów na nowe działania, które jako Stowarzyszenie moglibyśmy realizować we współpracy z CRN i innymi partnerami. Pomysły te rozwijaliśmy w kolejnym dniu job shadowing-u, tego dnia omówiliśmy także dalsze działania w ramach podjętej już współpracy.

Ostatni dzień wizyty rozpoczęliśmy od spotkania roboczego. W jego trakcie omówiliśmy pomysły na wspólne działania oraz przybliżyliśmy zasady funkcjonowania projektów finansowanych z Programu Erasmus +. Przeprowadziliśmy także ewaluację naszego pobytu w Berlinie oraz przedyskutowaliśmy dalsze działania w ramach już nawiązanej współpracy. Dzień zakończyliśmy spacerem po dzielnicy Wedding przygotowanym przez CRN w ramach projektu EU ACT Europe City Teller.

Wizyta w Berlinie była nie tylko okazją do bliższej obserwacji specyfiki funkcjonowania CRN, omówienia obecnej i przyszłej współpracy, ale także możliwością poznania zespołu organizacji i podniesienia kompetencji językowych oraz kulturowych.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Finansowanie:

Projekt “Lepsze umiejętności dla lepszego świata jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.