Job shadowing w Berlinie

Od stycznia 2021 roku Stowarzyszenie “Dla Ziemi” realizuje projekt pod tytułem “Lepsze umiejętności dla lepszego świata”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych, realizowanego na zasadach programu Erasmus + Pierwszy job shadowing za nami! W dniach 20-24 czerwca 2021 roku Jonatan Jażdżyk, Magdalena Kawa i Elżbieta Rojek gościli […]