My Obywatele

Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zostało partnerem lokalnym, łódzkiego Stowarzyszenia “Obywatele Obywatelom”, w projekcie “My Obywatele”, współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przez cały czas trwania projektu rozbudowywaliśmy lokalną sieć organizacji społecznych poprzez współpracę i wciąganie ich do wspólnych działań, planowanie wspólnych przedsięwzięć. Zasięg działań- Lubelszczyzna.
W ramach naszych działań w szkołach Powiatu Lubartowskiego przeprowadziliśmy serię warsztatów obywatelskich: „Analiza postaw obywatelskiego nieposłuszeństwa na podstawie historii np.: Marvina Heemeyera (konflikt obywatel- władza), Percy’ego Schmeisera (konflikt obywatel- korporacja)”. Warsztaty miały na celu ukazywanie postaw obywatelskich, pobudzanie do myślenia, angażowanie uczniów w sprawy społeczne. Rezultatem warsztatów było przygotowanie przez uczniów happeningu.

Naszymi partnerami. oprócz partnera lokalnego, byli:

Misją projektu było promowanie partycypacyjnego modelu demokracji poprzez mobilizowanie społeczeństwa do oddolnego stowarzyszania się i działania na rzecz lokalnych społeczności. Chcieliśmy wskazać możliwości rozwiązywania problemów lokalnych poprzez samoorganizację i samopomoc w formie stowarzyszeń. W ramach projektu dostarczaliśmy informacje na temat demokracji bezpośredniej i innych form partycypacji w sprawowaniu władzy i kształtowaniu ładu społecznego. Głównym celem dwuletniego projektu było mobilizowanie młodzieży, grup lokalnych, organizacji społecznych do aktywności obywatelskiej, zakładania stowarzyszeń, wstępowania do istniejących organizacji. W swoich działaniach dążyliśmy do tego, aby sieć “My Obywatele” popularyzowała ideę stowarzyszania się w Polsce.

Relacja z warsztatów

Pierwszym zadaniem organizacji było przeprowadzenie 40 godzin warsztatów edukacyjnych, pod tytułem “Obywatel idealny”, w szkołach ponadpodstawowych regionu. Warsztaty zostały przeprowadzone w następujących szkołach: w I i II LO, gimnazjum oraz Regionalnym Centrum Doskonalenia Zawodowego w Lubartowie, w Zespole Szkół w Niemcach, w Liceum w Kocku oraz gimnazjum w Kamionce i Lubartowie. W warsztatach wzięło udział 518 uczniów, w wieku od 14 do 20 lat. Warsztaty były prowadzone, jako pojedyncze lekcje, a także, jako dwugodzinne bloki tematyczne.

Materiały szkoleniowe zostały przygotowane przez stowarzyszenie i obejmowały następującą tematykę:

– czym są organizacje pozarządowe i jaki jest zakres ich działań;
– jak zorganizować akcję obywatelską;
– lobbing polityczny;
– obywatelskie nieposłuszeństwo- formy;
– trzy case study: Percy Schmeiser- konflikt obywatel- korporacja; historia Marvina Heemeyera- konflikt obywatel- władza; ACTA- konflikt obywatele- władza- korporacje.

Poszczególne tematy warsztatów były rozbudowywane lub skracane, ze względu na wiek uczniów i profil ich klas. Zadziwiło nas, jak bardzo zainteresowani zajęciami i tematyką warsztatów byli nauczyciele w szkołach- spotkaliśmy się tylko z pozytywnymi opiniami i wielu nauczycieli wskazywało na potrzebę prowadzenia tego typu zajęć i na wyjątkowość tematyki, uzupełniającej w ciekawy sposób program szkolny. Szczególnie interesujące były dla uczniów omawiane studium przypadków.

Poniżej prezentacja warsztatowa