Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych

I część projektu (październik 2020-czerwiec 2021)

Celem projektu „Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych“, jest wsparcie edukacji dzieci uchodźczych z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Dzięki nawiązaniu współpracy, m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z Instytutu Filologii Polskiej, zaangażujemy do nauki języka polskiego jako obcego (online) studentów/tki z tej uczelni oraz wolontariuszy/szki, którzy/które zgłaszają się do nas. Zapewniłyśmy już dostęp do 20 laptopów, Internetu dzieciom z ośrodka (dzięki wsparciu Sojuszników/czek). Część artystyczną i edukacyjną oprzemy o bajki Ezopa, La Fontaine’a i biskupa Krasickiego.
Nagramy płytę z bajkami (10 bajek), zbudujemy scenariusz spektaklu, włączymy do scenariusza przypowieści z kraju pochodzenia dzieci uchodźczych. W czerwcu 2021 zaprezentujemy spektakl w szkole. Zaprosimy grupę ok 50 dzieci na wycieczkę.

II część projektu (lipiec-listopad 2021)

Projekt „Damy radę! Edukacja, zabawa i wypoczynek dzieci uchodźczych”, jest kontynuacją prowadzonego w poprzedniej edycji, ale w zmienionej formie. Przez kilka miesięcy chcemy dać dzieciom szansę na wypoczynek i zabawę. Uczyły się pilnie przez cały rok szkolny, lecz siedziały zamknięte w ośrodku. Planujemy wspólny wyjazd grupowy lub rodzinne wyjazdy własnymi samochodami (zamiennie, zależnie od sytuacji). Kolejnym działaniem jest nauka przez zabawę – warsztaty edukacyjne, artystyczne, które przygotują dzieci do nagrania Bajek według Krasickiego i Ezopa, do spektaklu, który chcemy pokazać poza Łukowem (połączyć spektakl z wycieczką). Chcemy doposażyć dzieci z Ośrodka w komputery przenośne, czyli zakup sprzętu do ich zdalnej nauki, jest naszą najważniejszą potrzebą rozwoju instytucjonalnego.

Aktualności:​

Prezenty z Chełma

Choć nie doszedł do skutku nasz występ w Chełmie, to prezenty dojechały do ośrodka.
Do Łukowa przywiozłyśmy prezenty z Chełma, zebrane przez osoby z Młodzieżowego Domu Kultury (http://www.mdkchelm.pl/) oraz przez rodziców, nauczycielki, dzieci, czyli społeczność Chełma, która włączyła się w akcję. W zbiórce pomagało Radio BonTon https://www.radiobonton.pl/
Dziękujemy bardzo! Nadchodzący czas będzie dla dzieci z ośrodka na pewno weselszym.

Zajęcia muzyczne z Tomaszem Kozdrajem

Od początku projektu odbywają się zajęcia muzyczne z Tomaszem Kozdrajem. Gdy odwiedzamy ośrodek, z różnymi sprawami, zawsze zaczepia nas na korytarzu grupa dzieci, pytając: kiedy przyjedzie pan Tomek? Kilka instrumentów stoi w pracowni, czekając na zajęcia, a mnóstwo innych za każdym razem przywozi pan Tomek. Są to różne bębny, przeszkadzajki, kalimby, kije deszczowe, itp. Są dwie grupy: dziewczyńska i chłopięca. Tym razem zaprosiliśmy do udziału w zajęciach wszystkie osoby, a także nowych znajomych z Afganistanu!

Przygotowania do spektaklu w Chełmie z Elżbietą Rojek

Coraz więcej czasu poświęcamy na przygotowania do występów w Chełmie, które są planowane na koniec listopada. Cieszymy się i pracujemy – tym razem z panią Elzbietą Rojek.

Nagroda w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu”

Wczoraj, czyli 24 października 2021, w Warszawie podczas Gali UN Day 2021 organizowanej przez UN Global Compact Network Poland, Ewa Kozdraj i Magdalena Kawa, w imieniu naszej organizacji odebrały główną nagrodę w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu” organizowanym przez United Nations Association Poland (UNAP). Komisja doceniła w naszych działaniach zaangażowanie mieszkańców/nek wsi i małych miast oraz usystematyzowane podejście do szczególnie istotnego obecnie tematu integracji uchodźców/czyń. Czyli to co robimy nieprzerwanie od 2009 roku. Podczas tego wydarzenia nagrody otrzymali/ły także m.in.: Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra, Wanda Traczyk-Stawska, Olga Malinkiewicz – twórczyni perowskitów i dr Hanna Machińska – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy wzruszone… Dziękujemy bardzo, że byłyśmy w takim gronie, że ktoś nas dostrzegł, a działamy prawie na końcu świata i nie mamy nikogo, kto zająłby się w organizacji promocją.

Kuglarstwo, zabawa, zabawa

Zajęcia z Kasią Kurowską to szansa na naprawdę dobrą zabawę! Uczymy się żonglowania, używania flower sticków. W kuglarskich talerzach można też czasem coś ugotować.

Zabawa na rozpoczęcie wakacji

Przed planowaną na rozpoczęcie wakacji zabawą plenerową dla dzieci w Ośrodku w Łukowie, sprawdzałam co kilka godzin prognozę pogody. Wciąż zapowiadano deszcze, burze i nawet gdy po południu wjeżdżałam do miasta, rozpadało się. To miało być moje pierwsze spotkanie z dziećmi „na żywo” od września 2020. Czy świat nam sprzyja? I wyobraźcie sobie: gdy wraz z trzema animatorkami weszłyśmy na teren ośrodka, przez kolejne godziny nie spadła ani jedna kropla deszczu! Ba! Nawet wyszło słońce! Było wspaniale – bardzo głośno, bardzo radośnie, tak jak powinno być. Zabawy, konkurencje, kuglarstwo i ani chwili „poważnej nauki”. Niekończącą się kolejkę po watę cukrową, mamy dzieci nazwały „kolejką szczęścia”. Tyle uśmiechów, tyle głośnej radości nie słyszałam od miesięcy. Pozdrawiam wszystkie Osoby, dzięki którym to się udało! Ewa
Dziękujemy przede wszystkim naszym Sojusznikom i Sojuszniczkom, czyli Fundacja Drzewo i JutroFundacja Edukacja dla DemokracjiPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Chciałybyśmy byście ten śmiech wdzięczności usłyszeli!

Dary od firm Benefit Systems i VanityStyle

22 czerwca 2021 roku odwiedziły nas w Ośrodku niezwykłe Osoby. Przez ostatnie tygodnie Pani Gabriela Borecka wraz z pracownikami i pracowniczkami firm Benefit Systems S.A., VanityStyle Sp.z.o.o. oraz ich rodzinami, prowadziła wiosenną zbiórkę charytatywną. Pani Gabriela Borecka i Pan Radosław Szymajda przywieźli 15 kompletów nowoczesnych zestawów komputerowych oraz upominki dla wielu osób. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne! Tyle dobra! A na naszych Darczyńców czekały ciasta, chałwy, torty (własnoręcznie upieczone przez mieszkanki ośrodka), które po spotkaniu pojechały do biura firm w Warszawie. Chyba tam było bardzo słodko.

Zajęcia teatralne

Warsztaty teatralne, to także nauka języka polskiego. To śpiew i recytacja. Od początku prowadzone są w naszej organizacji przez aktorkę i pieśniarkę Elżbietę Rojek. W ostatnim roku zajęcia były prowadzone dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro, Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zajęcia muzyczne

Oto dziewczyńska i chłopięca grupa muzyczna. Zajęcia online, prowadzone przez Tomasza Kozdraja, mają sens. Dzieci nie tylko poznały już wiele rytmów i nauczyły się je zapisywać. Uczymy się koncentracji i współpracy. Tego co jest potrzebne w nauce szkolnej. No i jaka to jest zabawa!
Wszystko to dzięki Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze półrocze indywidualnych lekcji polskiego za nami!

Po nawiązaniu partnerskiej współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i panią prof. Małgorzatą Pamulą Behrens, w listopadzie 2020 roku rozpoczęły się indywidualne lekcje, prowadzone przez studentki tej uczelni. Pierwsze osoby przeprowadziły po 10 godzin zajęć z dziesięcioma uczniami. Po miesiącu zgłosiły się kolejne studentki. Nauką (po 6 godzin na każde dziecko) zostało objęte kolejne siedmioro dzieci. To była niezwykła nauka. Pierwszy raz w życiu miałyśmy/liśmy my, rodzice i dzieci taki komfort, to było jak drogie, płatne korepetycje, na które nie byłoby nas, ani rodziców dzieci stać. Po zakończeniu zajęć otrzymałyśmy z uczelni, od studentek sprawozdania, cytujemy fragmenty: „Asadulla poznał trzy rodzaje zdań: oznajmujące, pytające i rozkazujące. Potrafi je zdefiniować oraz podać przykłady takich zdań. Umie przekształcać dany typ zdań w inny, np. zdanie oznajmujące w pytające”. Albo: „Radima poprawnie wypowiada się w j. polskim. Rozumie treść poleceń, potrafi poprawnie konstruować wypowiedź ustną. Czyta płynnie, jednak ma problem z długimi i skomplikowanymi wyrazami. Nie zna lub nie rozumie znaczenia niektórych słów. Dziewczynka jest bystra, szybko zapamiętuje znaczenie nowych zwrotów. Uczennica jest kulturalna i prezentuje postawę otwartą na współpracę”. W sumie w tym pierwszym semestrze nauką języka polskiego jako obcego zostało objętych 17 dzieci, a zajęcia prowadziło 25 studentek.