Młodzieżowe Kroniki Społeczne

Projekt “Młodzieżowe Kroniki Społeczne” finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Termin realizacji: wrzesień- grudzień 2006 roku. 
Koordynacja: Ewa Kozdraj.

Celem naszego projektu było przeszkolenie uczniów (około 50 osób) Zespołu Szkół w Kamionce w zakresie reguł przejrzystości władzy, zachowań antykorupcyjnych i drogi skargi obywatelskiej oraz wybranej kilu-osobowej grupy w zakresie bezpośredniego monitoringu z elementami filmowo-dziennikarskimi. Młodzież biorąca udział w projekcie odbyła cykl lekcji prowadzonych przez dr Justynę Laskowską-Otwinowską dotyczących zasad przejrzystości władzy. Lekcje miały formę wykładu i wzbogacone były o prezentacje.

Od początku projektu prowadzone były warsztaty dziennikarskie przez Marię Wiernikowską – młodzież pod opieką reporterki poszukiwała w swoim otoczeniu najbardziej ważnych dla siebie wydarzeń społecznych.
W ramach warsztatów odbyła się też w szkole debata.

Przeprowadziliśmy również cykl warsztatów filmowych, prowadzonych przez reżysera Michała Tarkowskiego.
Oprócz zagadnień typowo technicznych wraz z reżyserem i opiekunką młodzi ludzie obserwowali i filmowali fragmenty spotkań przedwyborczych oraz najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w gminie Kamionka. Zebraliśmy także materiał, z którego powstała Młodzieżowa Kronika Społeczna, zaprezentowana w Gminnym Ośrodku Kultury.

Warsztaty dziennikarskie Marii Wiernikowskiej

Zabawa w dziennikarza to świetna szkoła spostrzegawczości i zainteresowania problemami innych ludzi. Młodego człowieka niełatwo wciągnąć w sprawy społeczne. Reportaż jest z jednej strony próbą opisu rzeczywistości, z drugiej daje możliwość świadomego wpływania na nią.
Warsztaty miały po pierwsze otworzyć oczy. Po drugie pokazać możliwość dociekania prawdy, po trzecie opowiedzenia o niej.
Używaliśmy wszelkich dostępnych technik: edycja tekstu na komputerze, fotografia cyfrowa, nagrywanie obrazu i dźwięku na telefon komórkowy, telefoniczna relacja na żywo.

Dzień pierwszy: – Po co? Co Cię to obchodzi? – Rozmowy o motywacji i wyborze tematu.
Prawda nr 1: Bądź ciekawy.

Dzień drugi: – Na tropie – poszukiwanie tematu w terenie, raport.
Technika dziennikarska: śledztwo.
Prawda nr 2: Bądź wścibski.

Dzień trzeci – Polowanie – zbieranie materiałów, raport na piśmie (na taśmie, na zdjęciu…).
Technika dziennikarska: lead, relacja cd.
Prawda nr 3: Bądź uparty.

Dzień czwarty – Polowania ciąg dalszy.
Technika dziennikarska: redakcja tekstu, pointa, fotoreportaż.
Prawda nr 4: Bądź wiarygodny.

Dzień piąty – I jak to sprzedaż? – obróbka materiału do publikacji.
Technika dziennikarska – fotoedycja, tytuł.
Prawda nr 5: Bądź atrakcyjny.

Dzień szósty – Ale nawarzyłeś piwa… – oceny, recenzje, komentarze, reperkusje.
Etyka dziennikarska.
Prawda nr 6: Bądź uczciwy.

Warsztaty filmu dokumentalnego Michała Tarkowskiego

Obsługa i podstawowe funkcje kamery cyfrowej.
Zdjęcia ze statywu, zdjęcia “z ręki”.
Zapoznanie z programem edycyjnym Studio 9.
Zdjęcia do reportażu ( plener) “targowisko”.
Analiza nakręconych zdjęć. Projekcja filmów.

Jak przygotować film dokumentalny:
– temat, czyli co? dlaczego? w jaki sposób? (własne tematy),
– dokumentacja ( magnetofon – dźwięk 100%, dźwięk off, aparat fotograficzny),
– scenariusz,
– okres przygotowawczy,
– kompletowanie ekipy, sprzętu, ew. oświetlenie, transport,
– okres zdjęciowy,
– analiza i opisanie nakręconego materiału,
– montażowa koncepcja filmu, sporządzenie listy montażowej,
– montaż,
– udźwiękowienie (muzyka, efekty),
– zapis gotowego filmu ( formaty AVI, DVD, VCD i SVCD).

Omówienie tematów filmów przygotowanych przez uczestników zajęć.
Ćwiczenia z kamerą (plener), podstawowe plany, ruchy kamery.
Przeprowadzenie wywiadu, zadawanie pytań, nagrywanie wypowiedzi.
Praca z mikrofonem. Zdjęcia po-klatkowe i interwałowe .

Dźwięk w filmie dokumentalnym.
Jak montować wypowiedzi? Dźwięk “100 % i dźwięk “off”.
Podkładanie muzyki i efektów, nagrywanie komentarza.
Montaż ćwiczeń z kamerą nakręconych na poprzednich zajęciach.
Przygotowanie do realizacji filmu na podstawie wykonanej przez uczestników dokumentacji.
Realizacja filmu dokumentalnego.