Co to znaczy żyć w społeczeństwie? Prawa człowieka jako element życia społecznego

Projekt był finansowany przez  Europejską Fundację Młodzieży ze Strasburga.

Koordynacja Ewa Kozdraj.

Projekt realizowany był w Lubartowie w styczniu i w lutym 2004 roku, wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z liceum. Wykładowcami byli dr Justyna Otwinowska – członkini stowarzyszenia oraz Dorota Zybała, obie są absolwentkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Projekt miał charakter edukacyjno-badawczy. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom roli praw człowieka w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym, ale także różnorodności zwyczajowych form zachowań społecznych wśród mieszkańców różnych krajów europejskich.

Jednocześnie projekt służył zebraniu materiału opisującego sposób percepcji i posługiwania się prawami człowieka przez młodych ludzi ze wsi i małego miasteczka w Polsce. Opracowanie to spełnić może rolę ekspertyzy dotyczącej procesu pogłębiania wiedzy na temat praw człowieka w małych środowiskach.

Realizacja projektu przewidziana była jako bloki edukacyjno-dyskusyjne w poszczególnych klasach wybranych szkół naszego regionu oraz wykłady na temat praw człowieka. Ostatnim elementem było forum dyskusyjne w formie uproszczonej inscenizacji procesu sądowego dotyczącego opisanego na wstępie przypadku łamania praw człowieka.