Obcy? Zbliżenia – zaśpiewaj mi o Kaukazie

W ramach projektu “Obcy? Zbliżenia”- zaśpiewaj mi o Kaukazie”, przybliżaliśmy zagadnienia edukacji globalnej młodym ludziom (koniec gimnazjum, szkoła średnia), z terenu Powiatu Lubartowskiego, dla których ta tematyka jest mało znaną. Projekt składał się z trzech elementów.

  1. Nagranie utworu muzycznego – pieśni, w profesjonalnym studiu, przez idola sceny ragga/dancehall- Juniora Stressa, któremu towarzyszył zespół muzyczny chłopców czeczeńskich- Dacharan Zezagasz. Nagranie poprzedzone było warsztatami śpiewu, gry na instrumentach i tańca. Tekst i muzyka utworu jest autorska i została wydana na licencji Creative Commons. Porusza tematykę związaną z Kaukazem i przeżyciami osobistymi uchodźców z tamtej części świata.
  2. Cykl warsztatów w szkołach, prowadzonych przez członków organizacji, w oparciu o doświadczenia organizacji z pobytu na Kaukazie i współpracy z kilkoma tamtejszymi grupami etnicznymi.
  3. Dzień Kaukaski na terenie Lubartowa. Wydarzenie obyło się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Odbyła się wtedy premiera nagranego utworu muzycznego oraz występ grupy Dacharan Zezagasz. Uzupełnieniem Dnia Kaukaskiego był także pokaz grupy Fire Show Antares, wystawa zdjęć z projektów stowarzyszenia, prelekcja na temat sytuacji panującej na Kaukazie. Nie zabrakło też poczęstunku dań kuchni regionalnej przygotowanej przez uchodźczynie mieszkające w Polsce. W trakcie imprezy zostało zaprezentowane najnowsze, poszerzone wydanie książki Krystyny Kurczab- Redlich “Głową o mur Kremla”, wraz ze spotkaniem autorskim i dyskusją o sytuacji na Kaukazie

Projekt “OBCY?Zbliżenia – zaśpiewaj mi o Kaukazie”, był współfinansowany ze środków programu “Edukacja Globalna” Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 roku.

Tekst piosenki:

To też o tobie, jak masz się za człowieka,
Czyste fakty o nas- chcesz przed nimi uciekać?
Nie uciekniesz im! Ludzkiego życia rzeka
Płynie, płynie nie odwrócisz biegu jej, więc przekaż:
Do wiadomości bliskim, do wiadomości wszystkim
Pełna wiadomość, nie wiadomości odpryski.
Przekaż wysokim- tym co ciągle czerpią zyski
I tym niskim, którym wysocy rzucają ogryzki.

I niech to nigdy nie będzie głuchy sygnał,
Bądź tym, który odebrał i się przyznał
Że nie doceniał słowa ojczyzna
Ten kto miłości nigdy jej nie wyznał
I ten kto nigdy nie stracił jej
Nie wie czym prawdziwa samotność jest
Ten kto nigdy dnia nie walczył też
Niech nie mówi, że poznał tego słowa treść.

Tu możesz być kim chcesz, jeśli będziesz w to wierzył na pewno uda się, tak zazwyczaj jest!
Tu możesz być kim chcesz, większość od ciebie zależy,
sam najlepiej wiesz, sprawy w swoje ręce bierz!
Tam w oczach świata jesteś nikim, bo świat nie patrzy w ludzkie oczy, świat patrzy na statystyki.
Tam wobec świata jesteś nikim, świat na gruzach narodu ustawił wolności pomniki.

Jeden dziewięć dziewięć dziewięć- dwa tysiące kilometrów stąd,
Międzynarodowy tyran chciał wprowadzić swój rząd.
Słychać wybuchy bomb, ludność rusza na front,
Reżim odpala lont, szczęście wypada z rąk.
Media nie mówią ni, nie ma konfliktu stron.
Reżim ustala oficjalnej historii dalszy ciąg.

Wojna za miedzą!
Przykryta płachtą, by nikt się nie dowiedział dziś o niej za bardzo!
Wojna za miedzą!
Ludzie nie żyją, ludzie giną, milczenie jest przyczyną tego.
Wojna za miedzą!
Muszę powiedzieć, nie wolno milczeć nam, nie wolno nic nie wiedzieć.
Wojna za miedzą!
Musimy słyszeć, musimy patrzeć, musimy wiedzieć.

Ludzi, mieszkańców Ziemi tej samej, odciętej kurtyną od tej części obiecanej.
Na mapie z lewej, jedno państwo dalej, granica nadziei wyznaczana jest stale!

Wyobraź sobie to o tobie jest ten tekst!
O twych kumplach i rodzinie też – ten tekst
Co byś zrobił gdybyś uciekł gdzieś, daleko gdzieś!
Bez spoglądania w przód i bez patrzenia wstecz.
Tu gdzie Wisła płynie, nadzieja jest, nadzieja jest!
Na godne życie i tragedii kres!
Tu da się zdobyć, wszystko czego chcesz- jeżeli chcesz
Jesteś człowiekiem, to z człowiekiem podziel się

————

И о тебе это – если считаешь себя человеком,
Чистые факты о нас – хочешь от них убежать?
Не убежишь от них! Человеческой жизни река
Плывет, плывет и не повернешь ее течения, поэтому покажи:
Пускай узнают близкие, пускай все узнают
Полную информацию, не информацию от какого-нибудь отпрыска
Представь себе — о тебе этот текст!
О твоих приятелях и о твоей семье тоже этот текст
Чтобы ты сделал если бы где-нибудь убежал, где-нибудь далеко?
Несмотря вперёд и недоглядываясь назад
Тут, где Висла плывёт, надежда есть, есть надежда!
На достойную жизнь и на конец трагедии!
Тут получится, всё чего хочешь- если хочешь
Ты человек — то поделись с человеком
Передай её «высшим» – тем которые получают прибыль
И тем «низшим», которым «высокие» кидают огрызки
И чтобы это не было пустым сигналом
Будь тем, который его отобрал и признался
Что не оценил слова отчизна/родина
Тот который никогда не признался ей в любви
И тот который никогда её не потерял
Тот который знает чем есть настоящее одиночество
Тот который никогда и дня не боролся
Пускай не говорит что знает этих слов смысл
Тут можешь быть кем хочешь, если будешь в это верил,
Тогда наверняка получится, так обычно бывает!
Тут можешь быть кем хочешь, в основном это зависит от тебя,
Сам об этом лучше знаешь, возьми свои дела в свои руки!
Там в глазах мира ты никто, потому что мир не смотрит людям в глаза,
Мир смотрит только на статистику
Там по отношению к миру ты никто, мир на руинах народа поставил памятники
свободы
Один девять девять девять — две тысячи километров отсюда
Международный тиран хотел ввести свое правление/свою власть
Слышно взрывы бомб, народ идет на фронт
Режим зажигает фитиль, счастье выпало из рук
Пресса ничего не говорит, нет конфликта сторон
Режим принимает решение о дальнейшей официальной истории
Война за границей!
Накрыта(покрыта) пледом(брезентом), чтобы никто слишком много сегодня о ней не
узнал!
Война за границей!
Люди не живут, люди погибают, а причина этого — молчание
Война за границей!
Я должен сказать, нельзя нам молчать, нельзя ничего не знать
Война за границей!
Мы должны слышать, должны смотреть, должны знать
Люди, жители той же Земли, заслонённой занавесом от этой обещанной части
На карте слева, одной страной дальше, граница надежды назначена на постоянно!
Представь себе — о тебе этот текст!

О твоих приятелях и о твоей семье тоже — этот текст
Чтобы ты сделал если бы где-нибудь убежал, где-нибудь далеко?
Несмотря вперёд и недоглядываясь назад/за себя
Тут, где Висла плывёт, надежда есть, есть надежда!
На достойную жизнь и на конец трагедии!
Тут получится, всё чего хочешь- если хочешь
Ты человек — то поделись с человеком