Brzechwa dzieciom – język polski nie jest trudny!

Podczas wakacji na terenie ośrodka przeprowadzimy 80 osobogodzin zajęć – intensywnej nauki języka polskiego poprzez poezję, dla dzieci podlegających ochronie międzynarodowej oraz 80 godzin warsztatów edukacyjnych z elementami nauki języka, w tym poznawania zasad zachowania się w szkole, kultury i obyczajów, w formie jak najbardziej przystępnej dla dzieci. Warsztaty edukacyjne dadzą możliwość kreatywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego, nauczą pracy w grupie, pozwolą utrwalić znajomość języka polskiego, rozwinąć talenty krasomówcze.

Kolejnym działaniem będzie wakacyjna kontynuacja pracy z grupą artystyczną w ośrodku, poprzez zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, tworzenie i realizacja krótkiego przedstawienia opartego o wiersze Brzechwy. Dla dzieci zaangażowanych w jego przygotowanie chcemy zorganizować trzydniową wycieczkę na Roztocze, najpiękniejszą krainę Lubelszczyzny, którą znają na razie tylko z opowieści. Łączyłoby się to z tym, że na początku sierpnia jesteśmy zaproszeni do Szczebrzeszyna na Festiwal Stolica Języka Polskiego, na scenę Małej Stolicy Języka Polskiego. Dzieci z ośrodka wystąpią więc dla ogólnopolskiej publiczności. Tegorocznym patronem festiwalu jest Jan Brzechwa, a więc nasze działania wpisują się w to idealnie. Wycieczka to nie tylko wyjazd wakacyjny. Jej celem jest także podniesienie wiedzy dzieci cudzoziemskich na temat kraju przyjmującego. Niestety ich wiedza o Polsce jest najczęściej niewielka, ograniczona do Łukowa i jego okolic. Z naszego doświadczenia wiemy, że organizowane przez nas wyjazdy to jedyna możliwość dla dzieci, aby poznać różnorodność i bogactwo polskiej kultury i historii. Co bardzo ważne, wycieczki te mają charakter poznawczy i edukacyjny.

Po wakacjach chcemy warsztaty teatralno-muzyczne przeprowadzić na terenie szkoły, do której uczęszczają dzieci z ośrodka, czyli Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie. I przygotować integracyjne przedstawienie, w którym wezmą udział dzieci polskie i cudzoziemskie. Oczywiście też oparte o wiersze Brzechwy. Bardzo ważnym dla nas jest umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci cudzoziemskich i polskich oraz ich wzajemna integracja. To przedstawienie zostałoby pokazane szerokiej publiczności szkolnej w grudniu, podczas Dnia Wielokulturowego w szkole, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie (około 500 osób), rodzice i władze miasta. Poprzez udział w wydarzeniu rodziców polskich i cudzoziemskich będziemy wspierać współpracę szkoły z lokalnym środowiskiem wielokulturowym.

Chcemy również nagrać utwór muzyczny, w którym zaśpiewają i zagrają dzieci polskie i cudzoziemskie. Będzie on oparty o rytm rapu, a tekstem będą wiersze Brzechwy. To działanie odbędzie się już po wakacjach na terenie szkoły. Utwór będzie dla dzieci pamiątką na całe życie. Będziemy go promować w mediach społecznościowych, w Internecie, na naszej stronie i stronie szkoły. Utwór będzie miał oryginalną muzykę stworzoną przez naszych specjalistów a do nagrań zaprosimy znajomych artystów. Powstanie podstrona promująca projekt na stronie internetowej stowarzyszenia i na Facebooku.

Skip to content