Brzechwa dzieciom – język polski nie jest trudny!

“Brzechwa dzieciom – język polski nie jest trudny!”, to projekt finansowany ze  środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1.Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uchodźczych mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, uczęszczających do szkoły lub rozpoczynających edukację szkolną od września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5. Cel ten został osiągnięty poprzez:

– przeprowadzenie 80 godzin lekcji języka polskiego prowadzonych przez doświadczoną nauczycielkę nauki języka polskiego jako obcego, panią Rentę Kożuch-Sierociuk oraz 60 godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez dwie osoby równocześnie, będących jedyną ofertą edukacyjną w trakcie wakacji letnich. Zajęcia edukacyjne dały dzieciom możliwość kreatywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego, uczyły pracy w grupie, pozwoliły utrwalić znajomość języka polskiego, rozwinąć talenty plastyczne, muzyczne, pobudziły kreatywność dzieci. Zajęcia prowadzone było przez osoby doświadczone w pracy z dziećmi cudzoziemskimi, które od wielu lat współpracują z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Łukowie: Ewę Kozdraj i Elżbietę Rojek.

2.Celem było podniesienie wiedzy dzieci cudzoziemskich na temat kraju przyjmującego. Dla wielu osób z Ośrodka w Łukowie Polska to ich nowy kraj, ale z uwagi na brak środków finansowych, niemożność opuszczania ośrodka na dłuższy czas i niepewność, w jakiej żyją ich rodziny, ich wiedza o Polsce jest bardzo ograniczona. Dlatego tak ważne dla nas jest organizowanie wycieczek, podczas których uchodźcy poznają nasz kraj. Cel został osiągnięty w trakcie trzydniowej wycieczki zorganizowanej dla grupy ponad 40 dzieci wraz z kilkoma opiekunami – na Roztocze. Udział w wyjątkowym wydarzeniu jakim jest Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, w trakcie którego dzieci mogły zaprezentować swoje przedstawienie oparte o Bajki Brzechwy, wraz z muzyką na żywo oraz tańcem, podbił serca polskiej publiczności. Dzięki takim działaniom dzieci otrzymują wiedzę na temat naszej kultury, obyczajów, lepiej identyfikują się z krajem zamieszkania co skutkuje szybszą i bardziej skuteczną integracją. Do tego niesamowita przyroda Roztoczańskiego Parku Narodowego i poznanie jednego z najbardziej przyrodniczo cennych miejsc w Polsce, czyli Roztocza, uczynił tę wycieczkę wyjątkową.

3.Celem było umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci cudzoziemskich i integracja poprzez sztukę z dziećmi polskimi. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację 120 h zajęć, stworzenie grup muzycznych, wokalnych i tanecznych dzieci mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne. Występ w szkole, wspólne śpiewanie, mówienie wierszy Brzechwy z polskimi rówieśnikami, podniosły ich poczucie własnej wartości. Na zakończenie projektu grupy wystąpiły podczas uroczystości szkolnej. Grupy były prowadzone przez: Elżbietę Rojek, Zarinę Barokhoevą i Tomasza Kozdraja. Rozwój to także nagranie, wspólnie z dziećmi polskimi utworu muzycznego pod tytułem: „Dzik jest dziki”, to pamiątka dla dzieci na cale życie:

https://www.youtube.com/watch?v=MGOghlTItDE

Skip to content