Obcy? Zbliżenia – Edukacja przez zabawę

Projekt “Obcy? Zbliżenia” został zapoczątkowany przez naszą organizację oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2009 roku. W ramach projektu, który podzielony został na mniejsze części, zajmowaliśmy się edukacją, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Projekt “Obcy? Zbliżenia – Edukacja przez zabawę”  adresowany był głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych klas szkoły podstawowej. Na tym polu współpracowaliśmy z pedagogami ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. W momencie realizacji projektu do szkoły uczęszczała grupa 35 uczniów cudzoziemskich (ok. 5% społeczności uczniowskiej). Szkoła uważana jest za przyjazną cudzoziemcom. Uczniowie czuli się w niej bezpiecznie. Była to zasługa nauczycieli, którym udało się zintegrować szkolną społeczność i wskazywać wartości, jakie wynikają z przenikania się kultur.

Wspólnie z dyrektorką szkoły panią Jolantą Józefaciuk oraz nauczycielką i mentorką kulturową panią Urszulą Jędrzejczyk, opracowany został model edukacji najmłodszych dzieci uchodźców wspólnie z dziećmi polskimi, w ramach nowej części projektu “Edukacja przez zabawę”. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, zarówno ze strony naszej organizacji, jak i ze strony szkolnej kadry pedagogicznej, zrealizowaliśmy projekt na rzecz uchodźców, który służył kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia oraz nauczaniu języka polskiego.

W projekcie stosowane były nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci formy adaptacji szkolnej sześciolatków. Uczyliśmy języka polskiego z wykorzystaniem programów komputerowych oraz w formie nauki przez zabawę. W ramach działań oprócz lekcji w prawdziwej pracowni komputerowej opracowana została wspólnie z rodzicami dzieci czeczeńskich i polskich książkę pt. “W co się bawimy?”. Została wydana w języku polskim, z tłumaczeniem na język czeczeński, w formie rysunkowo- komiksowej, przygotowanej pod okiem specjalistów-rysowników, z czynnym udziałem dzieci (dzieci są współautorami rysunków). Wydaniu książeczki, towarzyszyło nagranie płyty instruktażowej, na której dzieci prezentują swoje zabawy. Łączenie dzieci czeczeńskich i polskich jest dalszym ciągiem prowadzonych przez nas działań integrujących szkolne środowisko.

Zorganizowane zostały także lekcje nauki języka czeczeńskiego dla dzieci, które prowadził współpracujący z nami od kilku lat, studiujący na Uniwersytecie Warszawskim, uczeń pochodzenia czeczeńskiego – Elsi Adajew.

Na zakończenie projektu przygotowane zostało widowisko, z wykorzystaniem tradycyjnych tańców (w ramach warsztatów prowadzonych przez pochodzącą z Czeczenii Kametę Zawlievą) i muzyki czeczeńskiej (w ramach warsztatów prowadzonych przez członka naszej organizacji Tomasza Kozdraja).

Projekt “Obcy?Zbliżenia – edukacja przez zabawę” był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach programu “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”.

Relacja z pierwszej części zajęć edukacyjnych

Zakończyliśmy pierwsze, trwające od początku lipca zajęcia, w ramach projektu “Obcy? Zbliżenia”,  w części “Edukacja przez zabawę”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców. Naszym partnerem była Szkoła Podstawowa nr 31, znajdująca się przy ulicy Lotniczej, w pobliżu ośrodka dla uchodźców w Lublinie.

Działania skierowane były do sześciolatków i siedmiolatków, które od września tego roku rozpoczną naukę w szkole. W projekcie brało udział dziesięcioro dzieci z ośrodka dla uchodźców oraz ośmioro dzieci polskich.

Dzieci poznały szkołę, do której będą uczęszczać oraz zapoznały się z zasadami w niej obowiązującymi. Zwiedziły najważniejsze miejsca, takie jak sale gimnastyczne, świetlica, gabinet lekarski, sekretariat oraz sale lekcyjne. Poznały także nauczycieli szkolnych.

Pod kierunkiem pań: Urszuli Jędrzejczyk oraz Magdaleny Szmyd-Skórczewskiej oraz wolontariuszek – Debory i Martyny, poznawały polskie zabawy. Równocześnie pani Kameta Zawlieva pokazywała dzieciom, w jakie zabawy dzieci bawią się w Czeczenii. Wśród zabaw były wyliczanki polskie i czeczeńskie.

W kolejnych dniach wszystkie dzieci brały udział w warsztatach komiksowych, podczas których rysowały zabawy, w które bawiły się. Warsztaty plastyczne prowadzili: Anna Hankowska i Ryszard Dąbrowski. Powstało mnóstwo pięknych ilustracji, które będą wykorzystane przy tworzeniu polsko-czeczeńskiej książki “W co się bawimy?”.

W projekcie wziął także udział Elsi Adajew, który opowiedział dzieciom o zabawach, w które bawiono się kiedyś w Czeczenii. Elsi opowiadał w obu językach czeczeńskim i polskim tak, aby dobrze go zrozumiały dzieci obu narodowości. Wszyscy zapoznali się również z alfabetem czeczeńskim. Polskie dzieci po raz pierwszy zobaczyły jak wyglądają czeczeńskie litery, dowiedziały się czym różnią się alfabety oraz jak wymawiać poszczególne czeczeńskie głoski. Dzieci czeczeńskie miały pierwszą okazję do uczestniczenia w prawdziwej lekcji swojego ojczystego języka w Polsce.

Podczas zajęć, dzieci uczestniczyły także we wspólnych posiłkach. Panie kucharki szczególną uwagę zwracały na to, aby nie było potraw, których dzieci nie mogłyby jeść, np. z powodów religijnych. Odbyły się też czterogodzinne warsztaty edukacyjne, uczące przyrządzania prostych posiłków.

Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z formy i przebiegu zajęć. Warsztaty zostaną powtórzone w ostatnim tygodniu wakacji, a po wakacjach rozpoczną się systematyczne zajęcia edukacyjne w formie zabaw, nauki języka polskiego oraz w sali komputerowej.