Nasza kultura i tradycja o czym możemy sobie opowiedzieć?

W ramach projektu “Nasza kultura i tradycja o czym możemy sobie opowiedzieć?”, chcemy przeprowadzić kilka działań w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w SP nr 5 w Łukowie, do której uczęszcza około 60 dzieci uchodźczych.
Podczas wakacji w Ośrodku dla Cudzoziemców przeprowadzimy następujące działania:
– intensywną, wakacyjną naukę języka polskiego jako obcego dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole;
– warsztaty edukacyjne dla dzieci, zawierające elementy kultury i tradycji polskiej;
– współpracę podczas integracyjnych warsztatów teatralnych prowadzonych przez zaprzyjaźniony Teatr Kubuś z Kielc w SP nr 5, w którym weźmie udział 15 dzieci polskich i 15 dzieci z ośrodka w wieku 7-12 lat (przyjazd aktorów z Teatru Kubuś i prowadzenie warsztatów jest finansowane przez nich samych, a my chcemy zapewnić wynagrodzenie aktorki ze
stowarzyszenia, która będzie towarzyszyć grupie w Kielcach);
– zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Krakowa dla starszych dzieci z ośrodka wraz z ich opiekunami.
– po wakacjach powołamy w ośrodku grupę taneczną i muzyczną, składającą się z dzieci cudzoziemskich, które będą reprezentować szkołę na różnorodnych występach. Chcielibyśmy, by dzieci wzięły udział w uroczystościach szkolnych przygotowanym spektaklu wraz z polskimi rówieśnikami, a pieśni na te występy przygotowałaby aktorka z naszej organizacji;
– zastaną także opracowane (przez nauczycieli z SP nr 5 w Łukowie, którzy od kilkunastu lat pracują z dziećmi z pobliskiego Ośrodka dla Cudzoziemców), materiały dydaktyczne w zakresie przedmiotów stanowiących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej (polski, historia, geografia, chemia lub fizyka).
– projekt będzie dokumentowany przy użyciu aparatu fotograficznego i powstanie filmik z przebiegu projektu, będący trwałą pamiątką dla uczestników projektu, jednocześnie rozpowszechniając jego efekty.

Skip to content