Nasza kultura i tradycja o czym możemy sobie opowiedzieć?

Głównym celem projektu „Nasza kultura i tradycja – o czym możemy sobie opowiedzieć?”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej było:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uchodźczych mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, uczęszczających do szkoły lub rozpoczynających edukację szkolną od września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5.

Cel ten został osiągnięty poprzez: przeprowadzenie 40 godzin lekcji języka polskiego prowadzonych przez dwie osoby, z wykształceniem pedagogicznym (studia podyplomowe pedagogiczne i studia doktoranckie) oraz 40 godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez dwie osoby, będących jedyną ofertą edukacyjną w trakcie wakacji letnich. Zajęcia edukacyjne dały dzieciom możliwość kreatywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego, uczyły pracy w grupie, pozwoliły utrwalić znajomość języka polskiego, rozwinąć talenty plastyczne, muzyczne, pobudziły kreatywność dzieci.

Oba zajęcia prowadzone było przez osoby doświadczone w pracy z dziećmi cudzoziemskimi, które od wielu lat współpracują z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Łukowie: dr Magdalenę Kawę i mgr Natalię Jarosz.

2. Podniesienie wiedzy dzieci cudzoziemskich na temat kraju przyjmującego. Jak pisaliśmy we wniosku, dla wielu osób z Ośrodka w Łukowie Polska to ich nowy kraj, ale z uwagi na brak środków finansowych, niemożliwość opuszczania ośrodka na dłuższy czas i niepewność, w jakiej żyją ich rodziny, ich wiedza o Polsce jest bardzo ograniczona. Dlatego tak ważne dla nas jest organizowanie wycieczek, podczas których uchodźcy poznają nasz kraj. Cel został osiągnięty w trakcie trzydniowej wycieczki do Krakowa i Wieliczki, gdy dzieci i młodzież zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, Wawel, Stare Miasto, poznali krakowskie instytucje kultury jak np. Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK.

3. Podniesienie kompetencji edukacyjnych i metodycznych nauczycieli i nauczycielek pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie i bezpłatne udostępnienie materiałów dydaktycznych w wersji online. Materiały zostały opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci cudzoziemskich, znających specyfikę pracy z dziećmi, które w niewystarczającym stopniu władają językiem polskim. Osiągnięcie tego celu pomogło w jeszcze lepszym stopniu zrealizować cel pierwszy – wyrównywanie szans edukacyjnych.

4. Umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci cudzoziemskich i integracja poprzez sztukę z dziećmi polskimi. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację 80 h zajęć, stworzenie grup muzycznych, wokalnych i tanecznych dzieci cudzoziemskie mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne. Występ w szkole, wspólne śpiewanie, mówienie wierszy Brzechwy z polskimi rówieśnikami, podniosły ich poczucie własnej wartości. Na zakończenie projektu grupy wystąpiły podczas uroczystości szkolnej. Grupy były prowadzone przez: Elżbietę Rojek i Tomasza Kozdraja, a ze strony mam pomagała pani Zarina Borokhoeva.

Aktualności:

Film z przedstawienia – premiera w SP nr 5 w Łukowie

Pokaz zdjęć z projektu “Nasza kultura i tradycja – o czym możemy sobie opowiedzieć?”

Oto prezentacja zdjęć z przebiegu projektu. Warsztaty edukacyjne, nauka języka polskiego, warsztaty artystyczne, wycieczka, przedstawienie w szkole. A także opracowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów cudzoziemskich ze szkoły podstawowej (historia, geografia, chemia i fizyka). Dużo się wydarzyło w ciągu kilku miesięcy od wakacji do końca 2018 roku. Dziękujemy Ministerstwu Edukacji za wsparcie projektu w programie “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Zakończenie projektu “Nasza kultura i tradycja, o czym możemy sobie opowiedzieć?”

Projekt współfinansowany z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej – zakończony 13 grudnia 2018 roku pięknym występem dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. W swojej szkole dzieci tańczyły, grały na instrumentach, śpiewały po czeczeńsku, polsku i rosyjsku, a także mówiły wiersze Brzechwy. A cała widownia wraz z nimi te wiersze recytowała. Za przygotowanie przedstawienia odpowiadali: Elzbieta Rojek i Tomasz Kozdraj, a dekoracje wykonała Natalia Jarosz. Dziękujemy za nieocenioną pomoc w przygotowaniu występu oraz słodkiego poczęstunku pani Zarinie Borokhoevej – bez niej nie byłoby tak pięknie. Wystąpiły: Amina, Jasmina, Hadiża, Madina, Maisa, Medina, Rayana i Salima oraz Adam, Dżohar, Hakim, Ibragim i Isa.

Materiały edukacyjne do pracy z dziećmi cudzoziemskimi

Piknik na zakończenie wakacji​

Na zakończenie wakacyjnych zajęć urządziliśmy w Ośrodku piknik dla najmłodszych dzieci. Ależ była zabawa!

Trzydniowa wycieczka dla kobiet z dziećmi do Krakowa już za nami!

Drogie i Drodzy! Darczyńcy, Wolontariuszki, Wolontariusze, Sprzymierzeńcy! Udało się! Zebraliśmy pieniądze na trzydniowy wyjazd kobiet z dziećmi z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. 46 osób, dzięki Wam, spędziło wspaniały czas w Krakowie! Wycieczka była sfinansowana również dzięki projektowi Stowarzyszenia pod tytułem “Nasza kultura i tradycja, o czym możemy sobie opowiedzieć?”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zwiedzaliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce, Wawel. Stare Miasto, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (dzieci miały tam warsztaty) i wiele innych miejsc. Największe podziękowania należą się Pameli Bożek (Pamela Bożek), za organizację naszego pobytu w Krakowie. Postaramy się teraz wymienić wszystkich, dzięki którym była nam dobrze, miło, bezpiecznie, syto.

Czyli: Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC), Spółdzielni Ogniwo, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Pyszne jedzenie zapewnili nam: GoodLood, Restauracja EMALIA, Mezzalians, Chilli Pizza, John Lemon, Mostowa Sztuka Kawa. Dziękujemy Muzeum Zamku na Wawelu i Kopalni Wieliczka za obniżenie cen biletów wstępu, PKS Łuków za bardzo dobrego, cierpliwego kierowcę.

W przyszłym tygodniu wypełnimy woreczki pachnącymi ziołami i przygotujemy prezenty do wysyłki dla darczyńców.

“Nasza kultura i tradycja – o czym możemy sobie opowiedzieć”. Nauka języka polskiego

Nasza kultura i tradycja o czym możemy sobie opowiedzieć? Zajęcia edukacyjne

“Nasza kultura i tradycja, o czym możemy sobie opowiedzieć?”

Trwają zajęcia – nauka języka polskiego przez zabawę, w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natalia i Magda wymyślają wciąż nowe scenariusze zajęć. Dzieci są zachwycone i przychodzą tłumnie na zajęcia.

Budujemy makietę w ramach projektu współfinansowanego przez MEN

W ramach projektu “Nasza kultura i tradycja, o czym możemy sobie opowiedzieć”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, powstała makieta. Języka polskiego można uczyć się w sposób niebanalny!