Nasza kultura i tradycja o czym możemy sobie opowiedzieć?

Głównym celem projektu „Nasza kultura i tradycja – o czym możemy sobie opowiedzieć?”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej było:

1.Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uchodźczych mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, uczęszczających do szkoły lub rozpoczynających edukację szkolną od września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5.

Cel ten został osiągnięty poprzez: przeprowadzenie 40 godzin lekcji języka polskiego prowadzonych przez dwie osoby, z wykształceniem pedagogicznym (studia podyplomowe pedagogiczne i studia doktoranckie) oraz 40 godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez dwie osoby, będących jedyną ofertą edukacyjną w trakcie wakacji letnich. Zajęcia edukacyjne dały dzieciom możliwość kreatywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego, uczyły pracy w grupie, pozwoliły utrwalić znajomość języka polskiego, rozwinąć talenty plastyczne, muzyczne, pobudziły kreatywność dzieci.

Oba zajęcia prowadzone było przez osoby doświadczone w pracy z dziećmi cudzoziemskimi, które od wielu lat współpracują z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Łukowie: dr Magdalenę Kawę i mgr Natalię Jarosz.

2.Podniesienie wiedzy dzieci cudzoziemskich na temat kraju przyjmującego. Jak pisaliśmy we wniosku, dla wielu osób z Ośrodka w Łukowie Polska to ich nowy kraj, ale z uwagi na brak środków finansowych, niemożliwość opuszczania ośrodka na dłuższy czas i niepewność, w jakiej żyją ich rodziny, ich wiedza o Polsce jest bardzo ograniczona. Dlatego tak ważne dla nas jest organizowanie wycieczek, podczas których uchodźcy poznają nasz kraj. Cel został osiągnięty w trakcie trzydniowej wycieczki do Krakowa i Wieliczki, gdy dzieci i młodzież zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, Wawel, Stare Miasto, poznali krakowskie instytucje kultury jak np. Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK.

3.Podniesienie kompetencji edukacyjnych i metodycznych nauczycieli i nauczycielek pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie i bezpłatne udostępnienie materiałów dydaktycznych w wersji online. Materiały zostały opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci cudzoziemskich, znających specyfikę pracy z dziećmi, które w niewystarczającym stopniu władają językiem polskim. Osiągnięcie tego celu pomogło w jeszcze lepszym stopniu zrealizować cel pierwszy – wyrównywanie szans edukacyjnych.

4.Umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci cudzoziemskich i integracja poprzez sztukę z dziećmi polskimi. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację 80 h zajęć, stworzenie grup muzycznych, wokalnych i tanecznych dzieci cudzoziemskie mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne. Występ w szkole, wspólne śpiewanie, mówienie wierszy Brzechwy z polskimi rówieśnikami, podniosły ich poczucie własnej wartości. Na zakończenie projektu grupy wystąpiły podczas uroczystości szkolnej. Grupy były prowadzone przez: Elżbietę Rojek i Tomasza Kozdraja, a ze strony mam pomagała pani Zarina Borokhoeva.

Skip to content