Bajkowe ogrody – nasz sposób na integrację

W ramach projektu „Bajkowe ogrody – nasz sposób na integrację”, przeprowadziliśmy kilka działań, które miały na celu z jednej strony przygotowanie dzieci uchodźczych do nauki w polskich szkołach, z drugiej zaś integrację ze środowiskiem lokalnym. Działania były prowadzone w dwóch Ośrodkach dla Cudzoziemców w Łukowie i Bezwoli. Lekcje języka polskiego odbywały się podczas wakacji, a na ich zakończenie zaproponowaliśmy dzieciom dwie dwudniowe wycieczki.

 

Dodatkowo chcieliśmy włączyć dzieci w działania integrujące je ze środowiskiem lokalnym, czyli z polskimi rówieśnikami, poprzez dwa działania. Pierwszym były warsztaty o tematyce ekologicznej, związane zarówno z przyrodą, jak i rozwijające umiejętności artystyczne, czyli budowanie „bajkowych ogrodów” (mini ogródki, osady stworzone na przestrzeni dużych donic, wanienek, itp.) w klasach, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. W każdej z sześciu klas, które chcieliśmy objąć projektem był zaplanowany dziesięciogodzinny cykl, w trakcie którego dzieci uczyły się współpracy, miały ciekawe i twórcze zajęcia, a efekt ich pracy pozostał w klasie na pamiątkę.

 

Drugim działaniem integracyjnym było wspólne wyszukiwanie i zamalowywanie obraźliwych napisów na murach, przystankach autobusowych w okolicach szkół, tworzenie prostych murali, a w ten sposób walka z „mową nienawiści”, której słowa skierowane do różnych grup społecznych niestety słyszymy niemal codziennie.

Działania:

Działania 1 – Lekcje języka polskiego w Bezwoli i w Łukowie. Na koniec zajęć dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki
Działania 2 – W dniach 24 i 25 sierpnia 2015 roku odbyła się wycieczka do Pacanowa i Bałtowa

“W Pacanowie kozy kują, więc Koziołek mądra głowa, błąka się po całym świecie, żeby dojść do Pacanowa”. Dotarliśmy tam w poniedziałkowe południe (24.08.2015) i my dorośli opiekunowie wróciliśmy do bajek dzieciństwa, a dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Bezwoli, poznały bohaterów naszych bajek, o których im opowiadałyśmy podczas wakacyjnych spotkań. W Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie był oczywiście Koziołek Matołek, Elfy, Królewny, Syreny, Myszki, filmy animowane, przejazd bajkową kolejką, spektakl teatralny. Następnego dnia zagościliśmy w krainie dinozaurów w Jura Parku w Bałtowie i poznawaliśmy losy naszej ziemi od powstania do teraz. Zwiedziliśmy Zwierzyniec, w którym zwierzęta żyją na 70 hektarach przestrzeni, a na koniec w kinie 5D jechaliśmy podziemną kolejką- strarrrraszne emocje- tylko dla najodważniejszych!

Działania 3 – 27-28 sierpnia 2015 roku odbyła się kolejna wycieczka do Bałtowa – do Jura Parku i do Trojanowa – na Farmę Iluzji

Druga wycieczka, wspólnie z dziećmi z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie, rozpoczęła się w bałtowskim Jura Parku. Oprócz bardzo ciekawego, pouczającego spaceru wśród wielkich i mniejszych dinozaurów, odwiedziliśmy Oceanarium, w którym próbowały nas przestraszyć prehistoryczne stwory morskie, a także Zwierzyniec- safari. Nocowaliśmy w bajkowym miejscu, czyli w “Górskim ogrodzie” w Łagowie (przepiękna Kielecczyzna), było ognisko, lamy i alpaki oraz piękny plac zabaw. Następnego dnia poznawaliśmy magiczne sztuczki i zasady ich działania, w Trojanowie, na Farmie Iluzji. Tak jak poprzednio, dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Działania 4 – Tworzenie “Bajkowych ogrodów”

W ramach tego działania zrealizowaliśmy 60 godzin warsztatów prowadzonych przez dwie osoby równocześnie (w sumie 120 godzin). Zostały one przeprowadzone w formie sześciu dziesięciogodzinnych sesji, podczas których pierwsze dwie godziny poświęcone były wiedzy teoretycznej dotyczącej ochrony środowiska, ekologicznej uprawie ziemi, pojęciu permakultury oraz pojęciu „ogrodów deszczowych” i „ogrodów leśnych”, natomiast pozostałe godziny to tworzenie tytułowych „bajkowych ogrodów”, które można zrobić podczas zajęć w szkole, nawet w szkolnej klasie. Prowadzący warsztaty, proponowały różne formy ogródków, ale opierały się głównie na fantazji i pomysłach uczestników projektu. Przy użyciu starych wanienek, dużych donic lub innych materiałów, które dzieci przyniosły na zajęcia, powstały makiety, fantazyjne, bajkowe mini ogródki, z „żywymi roślinami”, które po warsztatach zostały na terenie szkół biorących udział w projekcie. Część elementów powstała z gliny, małych kamyczków i innych naturalnych elementów.
Każda klasa biorąca udział w projekcie mogła korzystać ze stworzonej przez naszą organizację Platformy Edukacyjnej, zawierającej wiele informacji z zakresu edukacji ekologicznej.
„Bajkowe ogrody” to ogólnoświatowy ruch osób, które chcą tworzyć makiety żywych ogrodów na małej przestrzeni, w miastach, w szkołach, działanie to ma to wielki wymiar estetyczny i edukacyjny.

Bajowe ogrody powstały w Szkole Podstawowej w Bezwoli, Zespole Szkół w Wohyniu, Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie.

Działania 5 – Malowanie murali

W ramach czterech spotkań (wrzesień – listopad), odbywających się w sąsiedztwie tych samych szkół, w których powstały “Bajkowe ogrody”,  tym razem z mniejszymi grupami malowaliśmy niewielkie murale.

Młodzież poznała znaczenie pojęcia „mowy nienawiści”. Sięgniemy do zasobów Kampanii Rady Europy „No hate speech”- „Bez nienawiści”, która powstała w celu szerzenia świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka również w sieci. Chodzi w niej także o zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich ludzi zaangażowanych w realizację podobnych celów i wartości.

Chcieliśmy się skupić na nienawistnych, obraźliwych napisach na murach, przystankach autobusowych, wspólnie z młodzieżą zamalowywać je przy pomocy farb i pędzli, w dowolnej (zaprojektowanej przez młodzież), kolorowej, miłej formie murali.

Chcieliśmy, by okolice szkół, w których mamy realizować projekt, były wolne od dyskryminujących kogokolwiek napisów i rysunków.

Pierwszy mural powstał w Wohyniu, we współpracy z nauczycielką, Iwoną Babicz- Kalinowską.

Drugi mural namalowali uczniowie i uczennice z SP nr 31, pod okiem Urszuli Jędrzejczyk. Niewielki mural, ale ile nienawistnych napisów zamalowaliśmy!

Kolejny mural powstał w Lublinie, we współpracy z młodzieżą z klasy Anny Kucały.

Czwarty mural powstał w Bezwoli. Pełen miłości do wspaniałej szkoły i całego świata, pod okiem Dyrektorki Ireny Grzywaczewskiej.

Działania 6 – 12 września 2015 roku w ramach audycji “Kalejdoskop regionalny”, został wyemitowany program nagrywany z dziećmi biorącymi udział w naszym projekcie

Oto zapowiedź do audycji – “Jest taka gmina, która nie boi się uchodźców, dzieci ukraińskie, mołdawskie i inne w szkole czują się dobrze. Są tacy ludzie, którzy bezimiennie Im pomagają. Jest stowarzyszenie, które pracuje dla nich. Wszystko wyjaśnimy w programie.”

Projekt realizowany był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.