Wolontariat 2008

W dniach 22-31 lipca 2008 roku zorganizowaliśmy obóz wolontariacki, którego bohaterami było pięć osób z Holandii. Przyjechali do nas dzięki holenderskiej organizacji IBO. W ramach work campu udało nam się oglinować dużą salę w naszym ośrodku oraz trochę posprzątać teren.  Gorące podziękowania dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek: Charlotte, Femke, Hanna, Joop, Chiel oraz pana Jeroena de Haan z organizacji IBO Polska dzięki któremu odbył się nasz wolontariat.

Międzynarodowa Organizacja IBO poprzez prace budowlane i remontowe, odbywające się podczas międzynarodowych Workcampów wspiera socjalne projekty w Europie. Organizację IBO założył holenderski ksiądz Warenfried van Straaten w 1953 roku. Zmotywował młodzież i studentów, do budowy domów dla uchodźców i wypędzonych po drugiej wojnie światowej do Niemiec. Wówczas było to swego rodzaju budowlane pogotowie ratunkowe stanowiące lekarstwo dla zniszczonego kraju.

Pierwszy Workckamp miał miejsce w dniach od 6 do 18 sierpnia 1953 roku w Nienberge niedaleko Munster\Westfalen; jeszcze w tym samym roku odbyło się 17 spotkań budowlanych, w których uczestniczyło 600 “budowlanców” z 4 krajów. W Belgii, Holandii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Węgrzech, w Kongo oraz Surinam, założono Narodowe Biura IBO, które ściśle współpracując ze sobą zajmują się organizacją Worckampów. Biura kontaktowe- pośredniczące znajdują się również w Polsce, Portugalii i w Czechach. W Niemczech organizacja ta ma status stowarzyszenia, a jej siedziba mieści się w Worms. Niemiecka organizacja planuje wspólnie ze swoimi międzynarodowymi partnerami rocznie ok. 180 projektów budowlanych w Europie. Ponad 350. 000 młodych ludzi, uczniów, studentów, rzemieślników pomagało w pracach remontowych i budowlanych podczas Workcampów.

Koszty na realizację działań pochodzą w znacznej mierze z dobrowolnych składek lub datków. IBO powstało z inicjatywy młodych katolików, dla wielu uczestników wspólnota budowlana oznacza praktyczną realizację Chrystusowej idei pomocy bliźniemu, dla innych stanowi ona możliwość socjalnego zaangażowania. Na placu budowy jest miejsce dla tych obu idei. Komu pomaga IBO? Buduje i remontuje Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Centra Młodzieżowe, Domy Spokojnej Starości, Hospicja, Schroniska dla bezdomnych, jak również odbudowuje kościoły i klasztory. Workcampy odbywają się w całej Europie, w Danii, Niemczech, Albanii, Portugalii, Belgii, Francji, Chorwacji, Rumuni, Włoszech, Mołdawii, Gruzji, Węgrzech, Litwie, Armenii, Rosji, jak również w Polsce. Organizacja angażuje się szczególnie w pomoc rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, przy odbudowie ich domów.

Workcamp z IBO oznacza:
  • Młodzi ludzie pomagają społecznie marginalizowanym grupom z problemami socjalnymi lub\i finansowymi, w pracach budowlanych, bądź remontowych, zawsze dobrowolnie i bez zapłaty.
  • Prace w międzynarodowych grupach łączy idee ogólnoludzkiej solidarności, bez podziałów na płeć, rasę, czy wyznanie, z pracą na rzecz środowiska lokalnego w imię jednoczącej się Europy.
  • Nabywanie kompetencji międzykulturowych, rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych, pobudza kreatywność oraz uczy podejmowania odpowiedzialności.

Workcamp nie jest klubem dyskusyjnym, czy też czasem poświęconym medytacji. Workcamp oznacza 8 godzin pracy każdego dnia. Uczestnicy spotkań poznają kraj, ludzi, a ich zaangażowanie stanowi wkład w budowanie porozumienia między narodami. Zawierane są przyjaźnie, odkrywa się nowe talenty.
IBO przygotowując projekty, wyszukuje korzystne połączenie umożliwiające dotarcie na miejsce realizacji projektu, współfinansuje podróż, troszczy się przede wszystkim o kraje Europy Wschodniej, zakupując materiał budowlany, czy narzędzia, a wszystko to możliwe jest dzięki wsparciu ofiarodawców i sponsorów.
“O pomocy często się tylko mówi”. To motto przyświeca projektom realizowanym przez IBO, ci zaś którzy zdecydowali się na współpracę z IBO, chcą nie tylko mówić, ale rzeczywiście pomóc.
Wspólna praca, wspólne życie i wzajemne uczenie się od siebie, to idee 2 do 6 tygodniowych projektów budowlanych lub remontowych stanowiących wkład w przeciwdziałanie biedzie socjalnej, a jednocześnie służące budowie międzynarodowego porozumienia. Pomoc innym jest zarazem pomocą samemu sobie.
“Widzieć prawdę i nie bać się przeciwności, to jest prawdziwa tajemnica.”
Warenfried van Straaten- założyciel IBO.