Chcemy mieszkać w Polsce

„Chcemy mieszkać w Polsce” to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa, skierowany głównie do cudzoziemców i cudzoziemek z pobytem tolerowanym, osób po abolicji oraz do społeczeństwa polskiego. Działania projektowe miały miejsce głównie na terenie Lublina i Łukowa, ale także w mniejszych miejscowościach Lubelszczyzny.

Głównym celem projektu było wsparcie procesu integracji z polskim społeczeństwem grupy cudzoziemców i cudzoziemek z pobytem tolerowanym. Pobyt tolerowany otrzymują osoby, którym nie przyznano statusu uchodźcy, ale nie wolno ich wydalić do kraju pochodzenia, ze względu na zagrożenie życia oraz łamanie w ich kraju podstawowych praw człowieka. Osoby te pozostają w naszym państwie długo, ponieważ sytuacja w ich krajach nie pozwala im wrócić, natomiast poziom ich kompetencji, głównie językowych i kulturowych, nie zawsze jest na tyle wysoki, by móc sobie poradzić z wieloma kwestiami codziennego życia w Polsce, co przeszkadza w procesie integracji. Osoby z pobytem tolerowanym nie otrzymują także pomocy materialnej.

W ramach projektu proponowaliśmy działania mające na celu integrację tej grupy cudzoziemców i cudzoziemek z polskim społeczeństwem, umożliwiające im uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej języka, historii, instytucji, aspektów społeczno-gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości. Poprzez działania skierowane do polskiego społeczeństwa przyjmującego (m.in. warsztaty edukacyjno- artystyczne oraz kampanię informacyjną) działaliśmy na rzecz poprawy wizerunku cudzoziemców i cudzoziemek i przełamywania stereotypów.

Działanie:

Działanie 1 – Lekcje języka polskiego

W ramach działania przeprowadziliśmy 200 godzin języka polskiego dla grupy docelowej w Lublinie oraz 200 godzin dla grupy w Łukowie. Chcieliśmy, by były to lekcje zindywidualizowane, dla niewielkich grup osób. W ramach lekcji dorośli uczestnicy szlifowali swój polski, poznając zarówno zwroty codziennego użytku, ułatwiające poruszanie się po urzędach i przygotowujące do życia w Polsce, jak i przybliżające specjalistyczne słownictwo zawodowe, potrzebne do uczestnictwa w kursach. Część lekcji była adresowana do dzieci (pomoc w nauce), a dla dorosłych były to głównie lekcje służące przygotowaniu do kursów zawodowych.

Aktualności: 

Zajęcia z języka polskiego – „Wyprawa po alfabet” Profesor Jan Literka z Uniwersytetu Wszystkich Alfabetów ma poważny problem. W niewyjaśnionych okolicznościach zaginął polski alfabet. Naukowiec zwraca się do dzieci z prośbą o pomoc. Co tydzień przekazuje im specjalne zadania do wykonania. Wiadomości docierają w różny sposób, jako list, pocztówka albo tajny szyfr w butelce.
Dzieci, wykonując ćwiczenia, wędrują do nowych miejsc. Poznają morskie głębiny, tworzą miasto swoich marzeń, spotykają się ze Smokiem Wawelskim. Ponadto piszą własną książkę, odgrywają mini przedstawienie i poznają przygody Pana Maluśkiewicza.
Wszystkie zadania są okazją do ćwiczenia poprawnego wysławiania się, poznawania nowego słownictwa, pisania różnego rodzaju tekstów, pogłębiania wiedzy na temat ortografii i gramatyki. Na zakończenie każdego spotkania, po wykonaniu wszystkich zadań, poszukiwacze zdobywają kolejne literki. Gdy zbiorą cały alfabet – wyprawa dobiegnie końca. Finał będzie wielka niespodzianką! Jaką? Tego jeszcze nie możemy zdradzić. Zajęcia prowadzi Jolanta Goździ

Działanie 2 – Kursy zawodowe

Celem naszego projektu było danie narzędzi w postaci szkoleń zawodowych osobom dorosłym stanowiącym grupę docelową EFI. W ten sposób chcieliśmy przyczyniać się do wspierania usamodzielnienia i samowystarczalności tych osób. Dzięki uzyskaniu certyfikatów i dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu, daliśmy możliwość znalezienie pracy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, a przez to do zapewnienia godnego bytu rodzinie, co gwarantuje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ostateczna decyzja co do rodzajów kursów była podjęta po rozmowach z naszymi beneficjentami i beneficjentkami.

Aktualności:

15 czerwca zakończyliśmy ostatni kurs zawodowy w ramach projektu “Chcemy mieszkać w Polsce”. Trzy z naszych uczestniczek, panie Larisa, Uma i Khava otrzymały dyplomy w zawodzie krawcowej. Gratulujemy! Kurs odbywał wię w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.

24 stycznia 2015 roku zakończyliśmy kurs zawodowy dla kobiet w Lublinie. W ramach kursu prowadzonego przez firmę GO WORK trzy panie otrzymały dyplomy fryzjerskie. Gratulujemy paniom: Ketevan, Luizie i Mzevinar!

W ramach kursu dla kobiet w Łukowie odbywają się praktyki w miejscowym przedszkolu.

W październiku rozpoczęłyśmy pierwszy kurs zawodowy-fryzjerski w Lublinie prowadzony przez firmę GO Work.

Działanie 3 i 4 – Cykl warsztatów „Głosem Kobiet”

Warsztaty edukacyjne i artystyczne dla młodzieży licealnej miały na celu wypracowanie modelowego przykładu pokojowego współistnienia na terenie jednej osady, przedstawicieli różnych kultur. Grupy młodzieży wzięły udział w warsztatach, w trakcie których, pod okiem specjalistów, zdobyli umiejętności: przeprowadzania wywiadów reportażowych, planowania przestrzennego oraz wiedzę z zakresu edukacji globalnej. Ekspertkami w projekcie były, między innymi, kobiety, przedstawicielki różnych kultur, wyznań, mieszkające w Polsce. Jako zwieńczenie warsztatów edukacyjnych, podczas warsztatów artystycznych, uczestnicy projektu zbudowali makietę wspólnej osady “Wioski Pokoju”, ustalając zasady funkcjonowania w wielokulturowej społeczności.

 

Aktualności:

Zakończyliśmy ostatnią z trzech zaplanowanych makiet wielokulturowej osady pokoju. 11 czerwca 2015 r. spotkaliśmy się w I LO im. T. Kościuszki w Łukowie, gdzie młodzież, wraz z prowadzącymi zajęcia Natalią Jarosz i Kosmą Kozdrajem, zaprezentowała swoją wizję wielokulturowej wioski pokoju Wszystko odbyło się pod czujnym okiem ekspertek, które służyły swoją wiedzą z zakresu prawosławia, islamu i buddyzmu. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w projekcie, a także panu Michałowi Mojskiemu – opiekunowi młodzieży oraz panu dyrektorowi Grzegorzowi Rzymowskiemu za umożliwienie nam tak owocnej

14 kwietnia rozpoczęliśmy pracę nad ostatnią makietą w LO w Łukowie. Zaskoczyło nas jak wielkim zainteresowaniem cieszą się warsztaty! Dwanaście osób zaangażowało się w pracę nad Pokojową Osadą. Oby tak dalej!

26 marca w LO im. T. Kościuszki w Łukowie, odbyły się warsztaty wielokulturowe w formie “żywych bibliotek”. W spotkaniu wzięły udział kobiety- uchodźczynie i migrantki i uczniowie szkoły.

Weekendowe warsztaty dziennikarsko-reporterskie pani Czesławy Borowik z Radio Lublin, realizowane w ramach projektu “Chcemy mieszkać w Polsce”, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 24 osoby chętne do nauki i działania – to młodzież z I LO w Łukowie im. Tadeusza Kościuszki! Niesamowita szkoła!

Czym jest edukacja globalna, a czym edukacja międzykulturowa, co to są stereotypy i jak wyjaśnić pojęcie asymilacji i marginalizacji – tego mogli się dowiedzieć uczniowie I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, dzięki warsztatom prowadzonym przez Magdalenę Kawę i Alicję Kawkę 5 marca.

3 marca zakończyliśmy kolejne warsztaty robienia makiet w Lublinie. W VII LO powstała makieta wielokulturowej osady. Dziękujemy za konsultacje Donacie Trapkowskiej, Annie Zakariashvili i Esili Adajewej!

Kończenie makiety w Lublinie

3 grudnia 2014 roku w Milanowie odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu “Głosem kobiet”. To był wspaniały dzień. Wielka satysfakcja z wizyty naszych Przyjaciół: Anny z Rosji, Donaty z Polski, Tybetanki Gendyn oraz Esili i Elsiego z Czeczenii. Makieta budowana przez młodzież z Milanowa, pod okiem prowadzących warsztaty Kosmy i Natalii i opieką niezrównanej pani Gertrudy – już prawie gotowa (niedługo pokażemy zdjęcia). Nasza “osada pokoju” na makiecie wygląda świetnie, ale co najważniejsze: jesteśmy przekonani, że może ona powstać w realnym świecie! Wszystko zależy od nas! To był duży zastrzyk pozytywnej energii. każdemu życzymy takiej satysfakcji z pracy!

Rozpoczęliśmy pracę nad kolejną makietą wielokulturowej Wioski Pokoju, osady, gdzie mogą ze sobą mieszkać i pracować ludzie rożnych wyznań i kultur. Warsztaty  w VII LO w Lublinie prowadzą: Natalia Jarosz i Kosma Kozdraj, pod okiem pani Agnieszki Stadnickiej-Chrzan.

8 listopada gościliśmy w Radiu Lublin, w programie Kalejdoskop Regionalny pani Czesławy Borowik z opowieściami o naszych projektach, o “żywych bibliotekach”, o warsztatach wielokulturowych.

Joanna Wójcik (tym razem w Lublinie w VII LO), zaprezentowała młodzieży jak zaplanować przestrzennie osadę, która powstanie w ramach warsztatów artystycznych.

W Milanowie rozpoczęliśmy pracę nad makietą wielokulturowej Wioski Pokoju, osady, gdzie mogą ze sobą mieszkać i pracować ludzie rożnych wyznań i kultur. Warsztaty prowadzą: Natalia Jarosz i Kosma Kozdraj, pod okiem pani Gertrudy Banachowicz.

Warsztaty reportażu prowadzone przez panią Czesławę Borowik z Radia Lublin.

Warsztaty z zakresu planowania przestrzennego w Milanowie prowadzone przez Joannę Wójcik.

Warsztaty wielokulturowe – Żywe biblioteki

Od początku roku szkolnego grupy młodzieży biorą udział w warsztatach, w trakcie których, pod okiem specjalistów, zdobędą umiejętności: przeprowadzania wywiadów reportażowych, planowania przestrzennego oraz wiedzę z zakresu edukacji globalnej. Warsztaty edukacyjne- wielokulturowe prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, prezentacji, a także w formie „żywych bibliotek”. Ekspertkami w projekcie są, kobiety- uchodźczynie, pochodzące z różnych kultur, wyznań, mieszkające w tej chwili w Polsce.

30 października gościliśmy w VII LO w Lublinie.

6 października mieliśmy zaszczyt gościć w LO w Milanowie panią Oksanę z Inguszetii, panią Annę z Rosji oraz Gedengqucuo z Tybetu. Jako zwieńczenie warsztatów edukacyjnych, podczas warsztatów artystycznych, uczestnicy projektu zbudują makietę wspólnej osady “Wioski Pokoju”, ustalając zasady funkcjonowania w wielokulturowej społeczności.

Warsztaty wielokulturowe w Milanowie, prowadzenie: Magdalena Kawa i Alicja Kawka.

Działanie 5 – Dopłaty do mieszkań

W ramach tego działania, wspólnie z pracownikami socjalnymi z Łukowa i Lublina wytypowaliśmy rodziny z grupy docelowej EFI, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i dofinansowaliśmy im wynajem mieszkań przez okres trwania projektu.

Działanie 6 – Kampania informacyjna „Chcemy mieszkać tutaj”

Kampania społeczna pełniła funkcję informacyjną. Miała na celu przybliżenie sylwetek osób, które uzyskały pobytu tolerowany w Polsce. Składała się z cyklu fotografii, portretów ich rodzin wraz z krótką historią danej rodziny. Wystawa była prezentowana w centrach miast, w których był realizowany projekt. Wsparta była stroną internetową oraz ulotkami.

Zdjęcia powstały pomiędzy kwietniem a sierpniem 2014 roku, w ramach projektu „Chcemy mieszkać w Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, a współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa i przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane w ramach kampanii informacyjnej stowarzyszenia w Białej Podlaskiej, Lublinie i Łukowie, miejscu zamieszkania rodzin, które otrzymały w Polsce decyzję na pobyt tolerowany.

Każda z rodzin sama napisała o sobie kilka zdań. Nie chcieliśmy opisywać historii poszczególnych osób, gdyż w wielu przypadkach była ona tragiczna. Nie piszemy nazwisk, ponieważ dla niektórych wiąże się to ciągle z realnym niebezpieczeństwem. Chcieliśmy pokazać, że te rodziny żyją wśród nas, są naszymi sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, wzbogacają nas i nasz kraj i że dla wielu z nich przyjazd tutaj i decyzja o pozostaniu tu, była świadomym wyborem, bo właśnie z Polską wiążą swoje plany i nadzieje.

Aktualności:

Zdjęcia, które powstały w ramach kampanii można było już zobaczyć w następujących miejscach:

Od 1 czerwca 2014 roku, przez dwa tygodnie, w Radio Lublin, można było oglądać naszą wystawę zdjęć z kampanii realizowanej w ramach projektu “Chcemy mieszkać w Polsce”. Wystawie towarzyszy ulotka informacyjna, z której można się dowiedzieć czym jest status “pobyt tolerowany” i “pobyt humanitarny”. Na otwarciu wystawy mieliśmy zaszczyt gościć prezesa Radia Lublin, pana Andrzeja Szwabe oraz wspaniałą dziennikarkę radiową, panią Czesławę Borowik, autorkę wielu reportaży dotyczących uchodźców i migrantów w Polsce.

W dniach 5-12 września 2014 roku w lubelskim Ratuszu.

W dniu 14 września 2014 roku plakat kampanijny i ulotki zachęcały  do zainteresowania się tematyką uchodźczą, podczas Pikniku organizacji pozarządowych w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych, w namiocie Fundacji Batorego “Strefa bez nienawiści”.

MY- WY- ONI Razem czy osobno?

W dniu 28 listopada 2014 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu w Domu Kultury Bronowice. Spotkanie dotyczyło następujących tematów: jak wygląda życie uchodźców i uchodźczyń mieszkających w Lublinie? Z jakimi borykają się trudnościami, w czym można im pomóc? Spotkanie zorganizowane było dzięki współpracy: Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Integracji Cudzoziemców, Sieci Lokalnej projektu „Komunikacja dla Integracji” realizowanego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.

Mogliśmy zaprezentować naszą wystawę zdjęć kampanii “Chcemy mieszkać w Polsce” oraz zaprezentować Radnym i mieszkańcom dzielnicy nasz najnowszy teledysk, nakręcony właśnie w dzielnicy Bronowice.

Nasza kampania tym razem powędrowała do Białej Podlaskiej

5 grudnia 2014 roku wraz z panią Ewą Stasiuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dyrekcją SP nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej, Caritas oraz Centrum Wolontariatu, współorganizowaliśmy Mikołajki. Podczas imprezy zaprezentowaliśmy wystawę „Chcemy mieszkać w Polsce”, która jest częścią naszej kampanii realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

W zabawie uczestniczyły wszystkie dzieci (około 230 osób). Do szkoły uczęszczają na co dzień dzieci polskie, romskie oraz dzieci uchodźcze. Zabawa miała charakter integracyjny. Dla wszystkich dzieci zostały przygotowane prezenty i słodycze. Mikołajki zaczęły się występem świetnie śpiewającej gimnazjalistki z Białej Podlaskiej, która wystąpiła w programie „Idol”. Następnie zabawy dla młodszych dzieci poprowadziło Caritas z Białej Podlaskiej. Poczęstunek dla wszystkich przygotowała rada rodziców.

Pan Mariusz Maksymiuk z Radia Biper z Białej Podlaskiej przeprowadził wywiad na temat wystawy. Zapytał o naszą pracę z uchodźcami i o rodziny będące na zdjęciach.

12 grudnia 2014 roku w Gimnazjum nr 14 w Lublinie odbyło się po raz drugi spotkanie prezentujące różnorodność kulturową szkoły. Hasłem przewodnim był tekst “Inny nie znaczy obcy”. Do gimnazjum uczęszczają dzieci narodowości czeczeńskiej, gruzińskiej, przedstawiciel Tatarów Krymskich oraz uczeń z Kirgistanu. Oprócz hasła przewodniego pojawiły się flagi reprezentujące poszczególne narodowości. Spotkaniu towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez uczniów na temat wielokulturowości i tolerancji oraz nasza wystawa kampanijna “Chcemy mieszkać w Polsce” realizowana w ramach projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa. Spotkanie polegało na serii prezentacji przygotowanej przez nauczycieli i uczniów dotyczących: kultury, sztuki, historii, miejsc ważnych, miejsc pięknych, kuchni. Zaprezentowali się uczniowie z Czeczenii, Gruzji, Krymu oraz uczeń z Kirgistanu. Polscy koledzy wspólnie z uczniami uchodźczymi prowadzili spotkanie. Pojawiła się poezja, aforyzmy, przysłowia wspólne wszystkich jak powiedziane w różnych językach: “Góra z górą się nie zejdzie a człowiek z człowiekiem zawsze”. Osman, który reprezentował Tatarów Krymskich powiedział wiersz Achmatowej, dziewczynki z Czeczenii zatańczyły lezginkę oraz zaśpiewały pieśni (towarzyszył im na bałałajce gość specjalny – bard czeczeński, Zhandar Zakaev). O historii narodu czeczeńskiego opowiedziała asystentka kulturowa – Luiza Diresova. Spotkanie zakończył poczęstunek czeczeńska chałwą. Podczas spotkania widać było jak wiele wnosi i jak dodaje wielokulturowość. Ile nowego wnoszą uczniowie cudzoziemscy ze swoimi talentami, zainteresowaniami, wrażliwością, swoją urodą. W kampanii wzięła udział rodzina jednej z uczennic gimnazjum oraz rodzina asystentki kulturowej pracującej szkole na Pogodnej.

Działanie 7 – Integracja poprzez wycieczki

Wycieczki miały charakter integracyjny. Organizowane były do ciekawych i ważnych miejsc związanych z historią Polski. Wyboru miejsc dokonywaliśmy wspólnie osobami biorącymi udział w projekcie. W trakcie wycieczek odbywały się działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym. Wycieczki odbywały się na zakończenie każdego z cykli edukacyjnych.

Aktualności:

W weekend 27-28 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę z paniami z Klubu Kobiet Aktywnych z Łazisk. W wycieczce wzięły udział rodziny z Lublina. Zwiedziliśmy jedno z najpiękniejszych miast Polski, czyli Sandomierz- a w nim trasę podziemną, Wąwozy Królowej Jadwigi, płynęliśmy statkiem po Wiśle. Następnego dnia odwiedziliśmy Kurozwęki, z ich pięknym pałacem, wystawą malarstwa Józefa Czapskiego, okrutnymi lochami, do których wtrącano więźniów i rajdem Safari Bizon. Ostatnim punktem wyjazdu był niezwykły zamek w Krzyżtoporze, który w XVII wieku był najokazalszą rezydencją w ówczesnej Polsce, budowany przez 20 lat, przetrwał tylko lat 11- zniszczony podczas potopu szwedzkiego i Konfederacji Barskiej, nigdy nie odbudowany. Poznaliśmy kawał historii naszego kraju!

 

Weekend 20-21 czerwca spędziliśmy z rodzinami z Białej Podlaskiej i Łukowa, na wycieczce do Janowa Podlaskiego i Białowieży. Towarzyszyły nam panie z Klubu Kobiet Aktywnych z Cycowa. Poznaliśmy jedne z najpiękniejszych zakątków Polski, zobaczyliśmy mnóstwo zwierząt (światowej klasy konie arabskie z Janowa, żubry, dziki, sarny z Białowieży), nauczyliśmy się wiele o przyrodzie i historii od naszych przewodników puszczańskich i wcale nie chcieliśmy wracać… A wieczorem zostaliśmy zaproszeni przez Kasię i Pawła Winiarskich do ich cudownego Teatru w Stodole na spektakl teatralny grupy Porywacze ciał, na sztukę “Partytury rzeczywistości”, w wykonaniu Katarzyny Pawłowskiej i Macieja Adamczyka.

W dniach 27- 28 września grupa osób z Łukowa oraz z Białej Podlaskiej wzięła udział w pięknej wycieczce po Lubelszczyźnie.

Zwiedziliśmy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wraz z wystawą czasową, Powozownią i Muzeum Socrealizmu, Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie, wzięliśmy udział w pokazie kowalskim u Mistrza Wiesława Czernieca, zaprzyjaźniliśmy się ze zwierzętami z ZOO w Wojciechowie, popłynęliśmy statkiem po Wiśle, zwiedziliśmy jedno z najpiękniejszych miasteczek w Polsce – Kazimierz Dolny.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Urzędu Miasta Lublin.