Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Celem projektu „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce” Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), jest powołanie sieci organizacji pozarządowych, osób i instytucji publicznych, które będą upowszechniać współpracę szkół z asystent(k)ami międzykulturowymi (AM), asystent(k)ami edukacji romskiej (AER) i osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela (PN). Są to osoby, których zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin, a tym samym całych społeczności szkolnych i społeczności lokalnych. Różnią się formalnym aspektem zw. z zatrudnieniem:

– Pomoc nauczyciela (PN) to osoby, zatrudnione przez dyrekcje szkół, do których uczęszczają dzieci nieznające języka polskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki. PN są zatrudniania na podstawie Ustawy o systemie oświaty ze środków publicznych – przekazanych przez organ prowadzący szkołę (najczęściej jest to urząd gminy albo – w dużych miastach – urząd dzielnicy).

– Asystentk/ka międzykulturowy/a (AM) to osoba pracująca w szkole, aby wspierać dzieci z doświadczeniem migracji, która jest formalnie zatrudniona i wynagradzana przez organizację pozarządową.

– Asystent/ka edukacji romskiej (AER) to osoba zatrudniona w szkole ze środków publicznych (subwencji oświatowej), którymi dysponuje dyrektor szkoły. Jej zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci romskich oraz ich rodzin.

Koalicję jako partnerzy współtworzą następujące organizacje, instytucje i podmioty:

 • Fundacja w Stronę Dialogu (dawniej Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków, dialogpheniben.pl),
 • Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków, fundacjareja.eu),
 • Fundacja Kobiety Wędrowne (Sopot (Trójmiasto), FB: Fundacja Kobiety Wędrowne),
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa, forummigracyjne.org),
 • Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa, aktywista internetowy / YouTuber
  (Warszawa: sintar.eu, YouTube: Elsi Adajew),
 • Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lublin, dlaziemi.org),
 • Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada (Wrocław, nomada.info.pl),
 • Stowarzyszenie 9dwunastych (Białystok, 9dwunastych.org),
 • Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Aktualności:

Szkolenie i warsztaty dotyczące zatrudniania asystentów/tek międzykulturowych

Jeśli w Państwa szkole uczą się dzieci cudzoziemskie, to mamy doskonałą propozycję na sobotę 24 kwietnia!
Gorąco zapraszamy dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Urszulę Majcher-Legawiec, Natalię Shymborską oraz Mariusza Czecha, dotyczące ogromnie ważnej roli asystentek i asystentów międzykulturowych.

Szkolenie i warsztaty są bezpłatne.

24 kwietnia 2021, Program szkolenia i warsztatów
Asystent/-ka międzykulturowy/-a (AM) w polskim systemie edukacji. Brakujące ogniwo edukacji wielokulturowej. Szkolenie dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele szkół, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracji

Czas trwania: część 1, przedstawienie projektu i szkolenie – 105 minut

część 2, warsztaty – 180 minut

Cele:

 1. omówienie pozycji AM w polskim systemie edukacji, regulacji prawnych zawodu, zasad zatrudniania i finansowania;
 2. przedstawienie asystentury z perspektywy czynnej zawodowo asystentki międzykulturowej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy;
 3. analiza profilu zawodowego AM oraz potrzeb szkoleniowych.

 

Szczegółowy program:

Część 1 – szkolenie wprowadzające

Prowadzenie: Urszula Majcher-Legawiec, Natalia Shymborska

12.45 – 13.00Agnieszka Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej opowie o projekcie „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”
13.00 – 13.30

Urszula Majcher-Legawiec

Wprowadzenie: AM w polskim systemie edukacji. Pozycja zawodowa określona prawem oświatowym

Ustalenia terminologiczne oraz prawne podstawy zatrudniania i finansowania asystentek i asystentów międzykulturowych (AM)

13.30 – 14.15

Natalia Shymborska

AM w polskiej szkole. Z doświadczeń asystentki międzykulturowej

14.15 – 14.30

Natalia Shymborska

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników

Część 2 – warsztaty

Prowadzenie: Urszula Majcher-Legawiec, Mariusz Czech

15.30 – 17.00Kwalifikacje AM – wymagania prawne. Profil zawodowy i potrzeby szkoleniowe AM
17.00 – 17.15Przerwa
17.15 – 18.00Podsumowanie i dyskusja
Biogramy osób prowadzących:

Urszula Majcher-Legawiec – nauczycielka języka polskiego i języka polskiego jako obcego, doradczyni metodyczna ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowski Ambasador Wielokulturowości, nauczycielka akademicka, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych i pedagog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Prezeska Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja (www.fundacjareja.eu), badaczka w projektach HORIZON 2020 (MiCreate i New ABC ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL – oraz Child Up
z Uniwersytetem Jagiellońskim). Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i metodyki nauczania kultury i realiów. Autorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, materiałów metodycznych dla nauczycieli, programów szkoleniowych, artykułów naukowych oraz inkluzyjnych gier miejskich. Facylitatorka w projekcie Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” – Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.britishcouncil.pl/projekt-mural). Pomysłodawczyni i realizatorka krakowskiej Akademii Asystentów Międzykulturowych. Zajmuje się edukacją wielokulturową i międzykulturową od roku 2005. Zaangażowana w realizację programu „Otwarty Kraków” jako członkini Interdyscyplinarnego Zespołu powołanego przez Prezydenta m. Krakowa (www.otwarty.krakow.pl).

Natalia Shymborska – asystentka międzykulturowa, nauczycielka języka polskiego jako obcego i ukraińskiego, tłumaczka. W polsko-ukraińskiej fundacji „Zustricz” zajmuje się problematyką wielokulturowości oraz adaptacji dzieci do nowych warunków szkolnych. Prowadzi szkolenia dla asystentów międzykulturowych i kadry pedagogicznej. Obecnie rozwija własne  centrum edukacyjno-szkoleniowe „Any Time Education”, którego działalność polega m.in. na udzielaniu pomocy dzieciom z doświadczeniem migracji i ich rodzicom (różnorodne konsultacje odnośnie systemu edukacji w Polsce, kwestie związane z legalizacją pobytu; zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i angielskiego; przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty itp.).

Mariusz Czech – nauczyciel języka polskiego w liceum i polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim i Trinity College w Dublinie. Jest członkiem zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, w której zajmuje się m. in. szkoleniami dla nauczycieli pracujących z uczniami obcojęzycznymi w polskiej szkole oraz organizacją konferencji poświęconych problematyce uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Ukończył szkolenie dla facylitatorów i prowadził szkolenia dla uczestników programu w Krakowie w projekcie Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” – Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.britishcouncil.pl/projekt-mural). Jest współautorem podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego pt. „Polak potrafi!
O wielkich Polakach w Polsce i na świecie”. Obecnie pracuje w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie

Gra planszowa „Przepis na demokrację – Democracy Cake”

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Czy grudzień też jest dla Was tak intensywny, jak dla nas? Mimo, że rok się kończy (a może właśnie dlatego), dużo się dzieje!
Dzisiaj miałyśmy przyjemność współorganizować spotkanie o grze planszowej „Przepis na demokrację – Democracy Cake”.
Jest to gra, w której uczestniczki i uczestnicy projektują własne państwo, wybierając najważniejsze dla nich narzędzia demokratyczne a także… broniąc stworzone przez siebie państwo przed zagrożeniami. Brzmi bardzo na czasie, prawda?…
Cieszymy się, że mogłybyśmy współorganizować to wydarzenie akurat dzisiaj – w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.
Gra została przygotowana przez norweską organizację Rafto Foundation for Human Rights oraz przetłumaczona i wydana po polsku przez Fundacja Edukacja dla Demokracji Webinarium poprowadziła Agnieszka Caban z Fundacja W Stronę Dialogu.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jak działa gra oraz otrzymać egzemplarz, dajcie znać – przekażemy Wam kontakt do Agnieszki!

II Ogólnopolskie Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych oraz Romskich

Za nami II Ogólnopolskie Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych oraz Romskich! W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczycielki / Nauczyciela), 26 osób z całej Polski spotkało się, żeby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami:

Jakie kwestie związane z pełnieniem funkcji asystentki / asystenta są obecnie najistotniejsze dla mnie, biorąc pod uwagę sytuację w nowym roku szkolnym, w tym ciąg dalszy pandemii?

Z jakimi wyzwaniami / dylematami się mierzę?

Jakimi dobrymi praktykami mogę się podzielić?

Wiemy to od zawsze, ale dziś poczuły/liśmy to znów z ogromną siłą: w asystentkach i asystentach jest moc!

A już jutro, w Dzień Edukacji Narodowej, zaprosimy Was do ważnego działania wzmacniającego rolę asystentek i asystentów w szkołach…

z:

 • 9dwunastych
 • Polskie Forum Migracyjne
 • Fundacja Kobiety Wędrowne
 • Fundacja W Stronę Dialogu
 • Kalejdoskop Kultur
 • Stowarzyszenie “Dla Ziemi”
 • Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i informacji dla Romów
 • Dom Pokoju
 • Stowarzyszenie PORT
 • Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
 • Nomada Stowarzyszenie

Trzecie spotkanie Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek/ów międzykulturowych oraz romskich

31 stycznia 2020 – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
“Trzecie spotkanie Koalicji na za nami!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się swoją widzą i doświadczeniami dotyczącymi współpracy pomiędzy szkołami a asystentkami i asystentami międzykulturowymi oraz romskimi! W ciągu najbliższych kilku miesięcy upowszechnimy tę wiedzę na rzecz szkół w całej Polsce oraz wykorzystamy ją w prowadzeniu działań rzeczniczych!

z: Fundacja W Stronę Dialogu, Fundacja Kobiety Wędrowne, Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, Stowarzyszenie “Dla Ziemi” , Nomada Stowarzyszenie, 9dwunastych, Stowarzyszenie PORT, Kalejdoskop Kultur

Działania Koalicji są finansowane ze środków Fundacji Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość (EVZ Foundation) w ramach programu dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji i nienawiści oraz budowania społeczeństwa opartego na solidarności”.

Spotkanie Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek/ów międzykulturowych

Jakie informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej poświęconej zatrudnianiu asystentek/ów międzykulturowych i romskich? Kto powinien wystąpić w materiale video zachęcającym szkoły do współpracy? O tym m.in. rozmawiałyśmy dzisiaj na drugim spotkaniu Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek/ów międzykulturowych oraz asystentek/ów edukacji romskiej. Za nami pracowity i owocny dzień. Dziękujemy!

Z: Polskie Forum MigracyjneFundacja Kobiety WędrowneFundacja W Stronę Dialogu9dwunastychFundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja RejaStowarzyszenie “Dla Ziemi”Nomada Stowarzyszenie

Spotkanie Koalicji

25 października 2019 r. wzięłyśmy udział w pierwszym spotkaniu Koalicji dotyczącej wzmacniania roli asystentek/asystentów międzykulturowych, romskich oraz pomocy nauczyciela. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Marzyciele i Rzemieślnicy. Inicjatorką i organizacją wiodącą projektu jest Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). Nasze stowarzyszenie jest jednym z ośmiu partnerów projektu. Do udziału w projekcie zaprosiłyśmy panią Justynę Jabłońską, która od trzech lat jest zatrudniona w Szkole Podstawowej w Bezwoli jako asystentka międzykulturowa

„Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”

Nasz nowy, partnerski projekt, m.in. z Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

W ramach projektu powstanie sieć organizacji pozarządowych, osób i instytucji publicznych, które będą upowszechniać współpracę szkół z asystent(k)ami międzykulturowymi (AM), asystent(k)ami edukacji romskiej (AER) i osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela (PN). Są to osoby, których zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin, a tym samym całych społeczności szkolnych i społeczności lokalnych.

Różnią się formalnym aspektem zw. z zatrudnieniem:
 • Pomoc nauczyciela (PN) to osoby, zatrudnione przez dyrekcje szkół, do których uczęszczają dzieci nieznające języka polskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki. PN są zatrudniania na podstawie Ustawy o systemie oświaty ze środków publicznych – przekazanych przez organ prowadzący szkołę (najczęściej jest to urząd gminy albo – w dużych miastach – urząd dzielnicy).
 • Asystentk/ka międzykulturowy/a (AM) to osoba pracująca w szkole, aby wspierać dzieci z doświadczeniem migracji, która jest formalnie zatrudniona i wynagradzana przez organizację pozarządową.
 • Asystent/ka edukacji romskiej (AER) to osoba zatrudniona w szkole ze środków publicznych (subwencji oświatowej), którymi dysponuje dyrektor szkoły. Jej zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci romskich oraz ich rodzin.

Obecność takich osób w szkole to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań wspierających edukację i integrację dzieci z doświadczeniem migracji oraz dzieci z mniejszości etnicznych i ich rodzin. Sprzyja także niwelowaniu stereotypów i uprzedzeń zw. m.in. z pochodzeniem, pochodzeniem etnicznym i narodowością (ksenofobia, antysemityzm, romofobia), kolorem skóry (rasizm) i wyznaniem (isalmofobia). Długofalowo, praca AM, PN i AER przyczynia się do budowania dialogu międzykulturowego w społecznościach lokalnych, większej spójności oraz solidarności społecznej. Jednocześnie efektem zatrudniania AM, PN i AER jest empowerment grup mniejszościowych, ponieważ funkcję AM, PN i AER pełnią zazwyczaj osoby należące do danej grupy narodowościowej, kulturowej czy etnicznej.
W ramach projektu upowszechnimy wśród szkół oraz organów prowadzących wiedzę dot. możliwości zatrudniania AM, PN i AER oraz zachęcimy je do korzystania z tego rozwiązania. Jest to potrzebne, ponieważ mimo, że w Polsce od wielu lat obowiązują przepisy umożliwiające zatrudnianie AM, PN i AER w szkołach, wciąż wiele placówek nie zna tych przepisów i nie korzysta z nich.

 1. Strategiczne spotkania sieciujące dla organizacji pozarządowych, szkół, AM, PN i AER oraz instytucji wspierających szkoły (organów prowadzących, poradni psychologiczno-pedagogicznych).
 2. Stworzenie strony internetowej, ulotki a także klipu informacyjnego adresowanego do szkół i organów prowadzących, dot. możliwości zatrudniania i współpracy szkół z AM, PN i AER oraz zachęcającego do podejmowania takiej współpracy.
 3. Spotkania informacyjne w miastach i miejscowościach, gdzie działają organizacje zrzeszone w koalicji, zachęcające szkoły do współpracy z AM, PN i AER oraz zachęcające organy prowadzące do finansowania zatrudnienia AM, PN i AER.
II. Partnerzy
 • Koalicję jako partnerzy będą współtworzyć następujące organizacje, instytucje i podmioty:
  Fundacja w Stronę Dialogu (dawniej Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków, dialogpheniben.pl),
 • Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków, fundacjareja.eu),
 • Fundacja Kobiety Wędrowne (Sopot (Trójmiasto), FB: Fundacja Kobiety Wędrowne),
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa, forummigracyjne.org),
 • Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa, aktywista internetowy / YouTuber
  (Warszawa: sintar.eu, YouTube: Elsi Adajew),
 • Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lublin, dlaziemi.org),
 • Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada (Wrocław, nomada.info.pl),
 • Stowarzyszenie 9dwunastych (Białystok, 9dwunastych.org),
 • Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota w Warszawie.